فهرست مطالب

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت چیست؟؟ با وکیل پرس همراه باشید.

در ابتدا جرم خیانت در امانت را تعریف و سپس به بررسی عناصر مجرمانه جرم مذکور خواهیم پرداخت :

زمانی می توانیم بگوییم جرم خیانت در امانت تحقق یافته که، شخص امانت داری که مسئول نگهداری از مالی که به او به عنوان امانت سپرده شده بوده، در نگهداریش تعلل ورزیده و با قصد عامدانه که داشته اقدامی نموده که مال از تملک قانونی امانت دهنده خارج گردیده و منجر به ورود ضرر و زیان به وی شده است

عناصر مجرمانه جرم مذکور :

در زمان طرح شکوائیه راجع به طرح دعوی خیانت در امانت که گاهی اوقات ممکن است با دعاوی اعم از سرقت و کلاهبرداری خلط شود و افراد به اشتباه در شکایت نامه خود عنوان مجرمانه خیانت در امانت را به کار ببرند و به موجب این اشتباه باعث گرددکه به شکایت مطروحه، به صرف اینکه عناصر مجرمانه راجع به جرم مذکور وجود نداشته ترتیب اثر داده نشود و موجب رد دعوی شاکی گردد. لذا به جهت جلوگیری از بروز این قبیل موارد باید در نظر گرفت که زمانی  ما می توانیم بگوییم که جرم خیانت در امانت تحقق یافته که یکی از عناصر مادی جرم مذکور که ماده 674 قانون مجازات به آن تصریح گردیده وجود داشته باشد و شخص امین با توسل به یکی از آن اقدامات در قالب فعل یا ترک فعل، مال امانی را از تصرف مالکانه صاحب مال خارج سازد و یا علی رغم موجود بودن مال سپرده شده و تقاضای مالک به استرداد آن ، امانت دار از تحویل آن استنکاف بورزد.

 

عناصر مادی جرم خیانت در امانت

استعمال: به این گونه بوده که شخص امین از مالی که به او سپرده شده استفاده شخصی بنماید

تصاحب: شخص به گونه ای با مال سپرده شده رفتار کند که انگار مالک آن مال بوده و مالکیت نسبت به آن داشته است

اتلاف : به گونه ای بوده که مال سپرده شده علی رغم اینکه مال امانی بوده و امین حقی جز نگهداری آن نداشته از آن استفاده کند و مال امانی را تلف و نابود کند

مفقود کردن : با اینکه مال موجود بوده و تلف نگردیده اما از دسترس مالک خارج گردیده و مفقود شده به گونه ای که مالک به آن دسترسی نداشته است

پس به بیان کلی زمانی جرم خیانت در امانت رخ داده که امانت گیرنده به صورت عامدانه این کار را انجام دهد اما چنانچه به صورت غیر عمدی و بدون داشتن سو نیت مال امانی تلف گردد امین ضامن نخواهد بود.

 

همچنین بدانید:

اثبات و مجازات خیانت در امانت چیست؟

 

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

 شخص امانت دهنده نسبت به اثبات ادعای خود باید ادله ای را ارائه دهد که نشان دهنده آن باشد که مال را به شخصی به عنوان امین سپرده و قرار بوده امین آن برای او نگه داری نماید یا به مصرف معینی برساند اما شخص امانت گیرنده نسبت به تعهدی که داشته تخلف ورزیده و موجب ایجاد خسارت به صاحب مال شده است

ارائه سند مالکیت :

 شخص امانت دهنده باید نسبت به مال سپرده شده حق مالکیت داشته باشد پس اگر شخصی که مال را به امانت بدهد خود نیز مالکیت قانونی نسبت به آن مال نداشته باشد جرمی من باب خیانت در امانت رخ نداده است تا شخص امین را برحسب ارتکاب جرم رخ داده مستوجب مجازات بدانیم

ارائه دست نوشته یا قراردادی که با امین منعقد شده است :

داشتن مدرکی که بیان کننده سپردن مال به شخص امین بوده است اعم از دست نوشته یا قراردادی که بیانگر آن بوده که مالک مالی در تاریخ معینی به شخصی امانت داده است

شهادت شهود :

چنانچه در زمان انعقاد قرارداد افرادی به عنوان شاهد از مسئولیت امانی شخص امین آگاه بوده باشند می توانند به عنوان گواه شهادت بدهند و اهمیت این موضوع به این خاطر بوده که ممکن است فی مابین افراد حسب اعتمادی که به یکدیگر داشته اند قرارداد دستی یا رسمی تنظیم نشود و در اینجا شخص می تواند با استناد به شهادت شهود ادعای خود را اثبات کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل دعاوی مالی با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید