عده طلاق و عده وفات

منظور از عده طلاق و عده وفات در قانون چیست؟
0 (0)

عده طلاق و عده وفات ، جزو مواردی است که هم در شرع و هم در قانون مواردی برای آن در نظر گرفته شده است. بعبارت دیگر عده را هم شرعا و هم قا...

ادامه مطلب

قانون جدید ارث زن از شوهر

قانون جدید ارث زن از شوهر چیست و شامل چه اموالی میشود؟
0 (0)

ارث زن از شوهر ، موضوع اصلی این مقاله است که به آن پرداخته ایم. سهم الارث زن، بنا به شرایط، میتواند متفاوت باشد و قانون جدید سهم الارث ...

ادامه مطلب

حقوق زن در ازدواج موقت

ازدواج موقت چگونه است و چه حقوقی برای زن در آن وجود دارد؟
0 (0)

حقوق زن در ازدواج موقت ، جزو مواردی است که گاهی مغفول واقع میشود و برخی اطلاعات دقیق قانونی و شرعی از حقوق زن در عقد موقت ندارند. مشاور...

ادامه مطلب

الزام به تمکین چیست

الزام به تمکین چیست ؟ آنچه باید از الزام به تمکین بدانید
0 (0)

آیا می دانید الزام به تمکین یعنی چه ؟ در این مطلب آنچه باید درباره الزام به تمکین بدانید را آورده ایم. آنچه که مسلم است، مشاوران حقوقی...

ادامه مطلب

زن ناشزه کیست؟

زن ناشزه کیست؟ | نفقه و مهریه زن ناشزه چگونه است؟
0 (0)

زن ناشزه کیست؟ بسیار از افراد، ارتباط بین نشوز و عدم تمکین برایشان روشن نیست و تکالیف قانونی خود را در این زمینه نمیدانند. ضمن اینکه اث...

ادامه مطلب

اجرت المثل زن چیست

اجرت المثل زن یعنی چه ؟ آنچه باید درباره اجرت المثل زن بدانید
0 (0)

اجرت المثل زن ، جزو آن دسته از موضوعاتی است که زیر مجموعه حقوق زنان محسوب میشود و با شنیدن این موضوع، ممکن است موضوعات دیگری هم به ذهن ...

ادامه مطلب

مطالبه نفقه زوجه چیست

مطالبه نفقه زوجه | زوجه چگونه باید مطالبه نفقه کند؟
0 (0)

مطالبه نفقه زوجه ، یکی از اموری است که زیر مجموعه حقوق زوجه قرار میگیرد و بنا به شرایطی به زوجه تعلق میگیرد. مشاوران حقوقی همیشه توصیه ...

ادامه مطلب

مهریه و انواع آن

مهریه | انواع مهریه | شرایط تعلق مهریه به زن
0 (0)

از مهریه چه می دانید؟ آیا می دانید مهریه چیست و چند نوع مهریه داریم؟ با انواع مهریه و شرایط پرداخت مهریه آشنایی دارید؟ تکلیف مهریه زن ب...

ادامه مطلب

تعریف طلاق | انواع طلاق | شروط طلاق

تعریف طلاق | انواع طلاق | عده طلاق و مدت آن
0 (0)

طلاق یکی از موضوعاتی است که مردم درباره آن جستجو می کنند و گاهی اطلاعات اشتباهی دریافت می کنند. ما این مقاله را برای آشنایی شما با مفهو...

ادامه مطلب