رد نکردن بیمه توسط کارفرما

بیمه نکردن کارفرما | اگر کارفرما کارگر را بیمه نکند چه اتفاقی می افتد؟
5 (3)

بیمه نکردن کارفرما یکی از موضوعات شایع در روابط بین کارگر و کارفرما است که مردم برای دریافت  مشاوره حقوقی اداره کار به ما مراجعه می کنن...

ادامه مطلب

شکایت از کارفرما

چطور و در چه شرایطی میتوانیم از کارفرما شکایت کنیم؟
0 (0)

شکایت از کارفرما یکی از موضوعاتی است که در روابط بین کارگر و کارفرما پیش می آید و بسیاری از کارمندان برایشان سوال پیش آمده که چگونه از ...

ادامه مطلب

قرارداد کاری

قرارداد کاری | انواع قرارداد | شرایط قرارداد کار
0 (0)

از قرارداد کاری چه می دانید؟ آیا با انواع قرارداد کاری آشنایی دارید؟ قرارداد کاری بین دو نفر چگونه است؟ فرم قرارداد کار موقت چیست ؟  آی...

ادامه مطلب

وکیل اداره کار

وکیل اداره کار | مشاوره حقوقی اداره کار
5 (1)

در این مطلب وکیل اداره کار را شرح داده ایم. تمام دعاوی کارگر و کارفرما که نیاز به مشاوره حقوقی اداره کار داشته باشد، توسط وکیل اداره کا...

ادامه مطلب