افزایش حقوق کارمندان در سال 1400

افزایش حقوقی کارمندان در سال 1400

از میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 چه می دانید؟ در این مطلب درباره افزایش حقوق کارمندان سال 1400 توضیح داده ایم. تعیین ضریب افزا...

ادامه مطلب

عیدی ندادن کارفرما

آیا می توان از کارفرما برای عیدی ندادن شکایت کرد؟

عیدی ندادن کارفرما ، موضوع اصلی این مقاله است. سوالات رایجی که معمولا بین کارگران مشترک است این است که درصورت دریافت نکردن عیدی و پاداش...

ادامه مطلب

عیدی کارمندان و کارگران در سال 1400

عیدی کارمندان و کارگران در سال 1400 چقدر است؟

 عیدی کارمندان و کارگران در سال 1400 چقدر است؟ و شیوه محاسبه عیدی کارمندان و کارگران چگونه است؟ سوالات مزبور سوالات پر تکراری است که با...

ادامه مطلب

رد نکردن بیمه توسط کارفرما

بیمه نکردن کارفرما | اگر کارفرما کارگر را بیمه نکند چه اتفاقی می افتد؟

بیمه نکردن کارفرما یکی از موضوعات شایع در روابط بین کارگر و کارفرما است که مردم برای دریافت  مشاوره حقوقی اداره کار به ما مراجعه می کنن...

ادامه مطلب

شکایت از کارفرما

چطور و در چه شرایطی میتوانیم از کارفرما شکایت کنیم؟

شکایت از کارفرما یکی از موضوعاتی است که در روابط بین کارگر و کارفرما پیش می آید و بسیاری از کارمندان برایشان سوال پیش آمده که چگونه از ...

ادامه مطلب

قرارداد کاری

قرارداد کاری | انواع قرارداد | شرایط قرارداد کار

از قرارداد کاری چه می دانید؟ آیا با انواع قرارداد کاری آشنایی دارید؟ قرارداد کاری بین دو نفر چگونه است؟ فرم قرارداد کار موقت چیست ؟  آی...

ادامه مطلب