جرم خیانت در امانت - مجازات خیانت در امانت

خیانت در امانت | اثبات و مجازات خیانت در امانت

فهرست مطالب

خیانت در امانت ، زمانی محقق می شود که فردی از اموالی که به عنوان امانت به او سپرده شده است، سوء استفاده کند. بسیر مشخص است که چنین کاری، جرم است و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود.

در این مقاله سعی بر آن بوده است که از زوایای مختلف به این جرم پرداخته شود و مواردی از جمله : عناصر تشکیل دهنده خیانت در امانت ، عناصر خیانت در امانت ، مجازات جرم خیانت در امانت ، راه های اثبات خیانت در امانت و … هم در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته اند.

اگر بعد از مطالعه این مطلب، نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای کیفری ماهر داشتید، حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

 

خیانت در امانت

خیانت در امانت همان طور که از معنای تحت اللفظی آن بر می آید بدین معناست که فردی از اموالی که در اختیار وی به امانت گذاشته شده است سوء استفاده نماید. قانون گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) جرم خیانت در امانت را جرم انگاری نموده است و برای مرتکبین این جرم مجازات در نظر گرفته است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

 • عنصر قانونی خیانت در امانت
 • عنصر مادی خیانت در امانت
 • عنصر معنوی خیانت در امانت

عنصر قانونی خیانت در امانت

قانون گذار خیانت در امانت را در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مورد جرم انگاری قرار داده است و همین امر نشان از اهمیت این جرم برای قانون گذار دارد.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنین آمده است:

“هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

 به اعمال مادی گفته می شود که جهت انجام جرم مزبور انجام می گیرد.

عناصر مادی جرم خیانت در امانت در قانون احصا شده اند و عبارتنداز:

 • استعمال
 • تصاحب
 • تلف
 • مفقود کردن

چنانچه فردی نسبت به اموالی که در دست وی به امانت سپرده شده است مرتکب اعمال مزبور گردد، در صورت وجود سایر عناصر، مرتکب جرم خیانت در امانت می گردد.

 

عنصر روانی خیانت در امانت

عنصر روانی به معنای میل و اختیار جهت انجام اعمال مجرمانه می باشد. چنانچه فردی در انجام اعمال مادی جرم خیانت در امانت عمد داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت می گردد.

عنصر روانی نقش مهمی در تحقق جرم خیانت در امانت داراست چراکه ممکن است بدون سوء نیت اموالی از افراد تلف، مفقود و… گردد. در این صورت با اثبات فقدان سوء نیت فرد مزبور تبرئه خواهد شد.

 

مجازات خیانت در امانت

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان شده است. و قانون گذار برای فردی که مرتکب این جرم می گردد مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در نظر گرفته است. که البته لازم به ذکر است مجازات مذکور مجازات اصلی جرم خیانت در امانت می باشد.

با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم را درجه بندی نموده است، جز جرایم تعزیری درجه 5 قرار می گیرد. با توجه به درجه این جرم مجازات تبعی و تکمیلی نیز شامل این جرم می گردد.

 

همچنین بدانید:

تخفیف مجازات خیانت در امانت

تخفیف در مجازات یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار می باشد که بدین جهت که روزنه هایی از امید را برای مجرمین ایجاد نماید پیشبینی شده است.

قانون گذار مرتکبین برخی از جرایم را با توجه به اینکه واجد شرایط باشند یا نباشند مشمول تخفیف در مجازات قرار داده است. خیانت در امانت تعزیر درجه 5 می باشد و قانون گذار این جرم را نیز مشمول قاعده تخفیف در مجازات قرار داده است.

چنانچه مرتکب در این جرم واجد شرایط تخفیف باشد قاضی می تواند مجازات مزبور را  در حد یک تا سه درجه تخفیف دهد. یعنی مجازات را به حبس تعزیری درجه 6 یا 7و8 تقلیل دهد.

 

راه های اثبات خیانت در امانت

اثبات خیانت در امانت  با 3 امر امکان پذیر می باشد که عبارتند از:

 • اقرار

اقرار به معنای اخبار حقی برعلیه خود و به نفع دیگری است. اقرار به سیدالادله معروف است. زمانی که فردی بر علیه خود به جرمی اعتراف می نماید قاضی محکمه جرم وی را می پذیرد که البته این امر کمی نادر است و افراد معمولا در شرایط عادی به جرم خویش اقرار نمی نمایند. اما چنانچه فردی قصد اقرار به جرم خویش را در خیانت در امانت داشته باشد با یک بار  اقرار به این جرم، جرم مزبور اثبات می گردد.

 

 • شهادت شهود

با شهادت تنها 2 مرد عادل اثبات می گردد و شهادت بر شهادت در جرم خیانت در امانت ، جرم مزبور را اثبات نمی نماید.

 

 • علم قاضی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعاوی می باشد . قاضی محکمه با بررسی همه زوایای موضوعات ارجاعی تشخیص می دهد که چه جرمی واقع شده است و بدین سان برای مجرم مجازات در نظر گرفته می شود.

در جرم خیانت در امانت نیز قاضی محکمه با بررسی اسناد و مدارکی که در دست دارد عناصر تشکیل دهنده جرم را تشخیص می دهد و بر همین مبنا مجازات لحاظ می نماید. قاضی محکمه موظف است اسناد و مدارک مستند علم خویش را در حکم خود به صورت صریح قید نماید.

 

شرکت در خیانت در امانت

زمانی که بیش از یک نفر در جرم خیانت در امانت مشارکت نمایند، شرکت در خیانت در امانت شکل می گیرد. و بدین معناست که جرم مستند به عمل همه شرکا باشد و همه شرکاء در جزء به جزء عمل مجرمانه با یکدیگر شریک باشند.

در این صورت خیانت در امانت شکل می گیرد و مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل آن عمل مجرمانه می باشد.. به عبارت دیگر مجازات هر یک از شرکا در شرکت در خیانت در امانت، عبارت است از 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری، که البته مجازات تکمیلی و تبعی نیز به جرم مذکور تعلق می گیرد.

 

معاونت در جرم خیانت در امانت

بدین معناست که فردی ارتکاب جرم را تسهیل نماید، تسهیل جرم توسط معاون در جرم خیانت در امانت می تواند با اعمالی از جمله تطمیع، تحریک،تشویق و… صورت گیرد.

معاون جرم خیانت در امانت در عملیات اجرایی جرم مزبور شرکت نمی نماید اما مرتکب را در انجام عمل یاری می دهد. ممکن است مرتکب را تشویق به ارتکاب جرم نماید و بدین صورت در ارتکاب جرم معاونت نماید. مجازات معاون در جرم خیانت در امانت، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی این جرم می باشد.

مجازات اصلی حبس تعزیری درجه 5 می باشد که مجازاتی که برای معاون لحاظ می گردد حبس تعزیری درجه 6 و یا 7 می باشد.

 

نقش وکیل کیفری در جرم خیانت در امانت

وکیل کیفری فردی است که بر قوانین کیفری، آراء وحدت رویه و… تسلط کامل دارد و با رویه محاکم کیفری و شیوه دفاع در دعاوی کیفری آشناست و از این رو در حل و فصل دعاوی می تواند به بهترین شکل عمل نماید و نتیجه مطلوب را در این دعاوی از آن متقاضیان نماید.

موارد بی شماری را همه روزه مشاهده می نماییم که گمان بر این می شود که خیانت در امانت شکل گرفته است، در حالیکه نکته اینجاست که جهت تحقق هر جرم کیفری نیاز است که عناصر تشکیل دهنده آن جرم وجود داشته باشند و در صورت فقدان آن شرایط، جرم مزبور محقق نمی گردد.

در خیانت در امانت نیز بدین صورت است و بسیاری از مواردی که تصور بر خیانت در امانت می شود، در واقع چنین نیست و تشخیص این امر که آیا خیانت در امانت رخ داده است یا خیر را بایستی به فردی سپرد که دانش کیفری لازم جهت تشخیص این امر را داراست. و اینجاست که مشاوره حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد.

 

وکیل کیفری وکیل پرس چه خدماتی را ارائه می دهد؟

دعاوی کیفری از پیچیدگی خاصی برخوردارند و دانش و ریزبینی خاصی جهت حل آنان نیاز است. از این رو وکلایی چنین دعاوی را می پذیرند که به جز دانش حقوقی با رویه این محاکم نیز کاملا آشنا باشند.

گروه وکلای وکیل پرس بدین جهت تدابیری را اندیشیده است و گروهی از وکلای کیفری متخصص را در کنار یکدیگر جمع نموده است تا بدین صورت بتواند بهترین خدمات را به متقاضیان این دعاوی ارائه دهد.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس

 • اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص
 • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای کیفری وکیل پرس تنها با پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص
 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری توسط وکلای یایه یک دادگستری متخصص در امر کیفری
 • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی رسیدگی به دعاوی در محاکم دادگستری به صورت حضوری و تلفنی

 

جهت اخذ مشاوره تلفنی با وکیل کیفری متخصص هم اکنون تماس بگیرید و یا سوالات خود را در دایرکت اینستاگرام وکیل پرس ارسال کنید

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید