دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

یکی از دعاوی شایع تجاری در محاکم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها است. چراکه در نقل و انتقال سهام شرکت ها بایستی تشریفا...

ادامه مطلب

دعوی ابطال نقل و انتقال سهام

دعوی ابطال نقل و انتقال سهام چیست و چه زمانی مطرح می شود؟

یکی از دعاوی شایع تجاری در شرکت ها، دعوی ابطال نقل و انتقال سهام شرکت هاست که حجم قابل توجهی از پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری را ...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب چیست | مجازات آن چگونه است؟

ورشکستگی به تقلب یکی از انواع ورشکستگی تجار است که در آن تاجر سعی بر این دارد که  خود را ورشکسته نشان دهد تا بدین طریق بتواند از منافعی...

ادامه مطلب

مدیر تصفیه و وظایف او بعد از انحلال شرکت

مدیر تصفیه کیست | وظایف او پس از انحلال شرکت چیست؟

تصفیه به معنای تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری شرکتی است که منحل شده است و مدیر تصفیه به فردی گفته می شود که پس از انحلال شرکت و...

ادامه مطلب

شرکت با مسئولیت محدود - شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود | نحوه ثبت، تشکیل و انحلال

برای آشنایی هر چه بیشتر با شرکت مسئولیت محدود و ساز و کار آن، این مطلب که با تلاش وکلای وکیل پرس نگاشته شده است را مطالعه کنید. آنچه در...

ادامه مطلب

ورشکستگی شرکت های تجاری

ورشکستگی شرکت های تجاری | بررسی ورشکستگی در انواع شرکتهای تجاری

ورشکستگی شرکت ها یکی از انواع ورشکستگی است که به آن پرداخته ایم. در این مطلب ورشکستگی انواع شرکت های تجاری توضیح داده شده است که همگی ط...

ادامه مطلب