تقسیط مالیات - پرداخت قسطی مالیات
فهرست مطالب

تقسیط مالیات چگونه انجام می شود؟

پیش از هر توضیحی پیرامون تقسیط مالیات و موضوعات مرتبط با آن باید اشاره کنیم بر کسی پوشیده نیست که مالیات یکی از منابع درآمد دولت است و دولت ها با دریافت مالیات به صورت مستمر این امکان را می یابند که برای جامعه برنامه ریزی های بلند مدت داشته باشند. مالیات ممکن است به موارد بی شماری تعلق گیرد از جمله مالیات بر اجاره، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و….

اما گاهی به وفور مشاهده می شود که مودیان مالیاتی به جهت سنگین شدن میزان مالیات پرداختی به دنبال راه هایی جهت شانه خالی کردن از زیر بار مالیات هستند از این رو قانون گذار با پرداخت قسطی مالیات موافقت نموده است. و همینطور با تقسیط بدهی های مالیاتی راهی را پیش پای مودیان مالیاتی قرار داده است تا با تقسیط مالیاتی به جهت پرداخت مالیات، در عسر و حرج قرار نگیرند.

در مقاله مزبور ضمن توضیح تقسیط مالیات و بدهی های مالیاتی و نحوه پرداخت قسطی مالیات با تقسیط مالیات بر ارث، تقسیط مالیات بر ارزش افزوده، تقسیط مالیات بر درآمد و نهایتا لزوم مشاوره حقوقی با وکیل مالیاتی یا به عبارت دیگر مشاور حقوقی مالیاتی پرداخته می شود.

 

تقسیط مالیات چیست؟

مالیاتی که مودیان مالیاتی می بایست به سازمان مالیات پرداخت نمایند به صورت قسط بندی پرداخت شود تا بدین صورت مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات به عسرت و تنگدستی مبتلا نشوند. پرداخت قسطی مالیات در واقع یکی از تدابیر قانون گذار به مودیان مالیاتی است که به جهت این امر به دنبال راه های فرار مالیاتی نباشند.

 

 تقسیط مالیات و پرداخت قسطی مالیات

قانون گذار در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم تقسیط مالیاتی را تعریف و نحوه تقسیط مالیاتی را بیان داشته است. قانون گذار در این ماده در باب تقسیط مالیاتی چنین بیان داشته است که:

” وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.”

قانون گذار در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم این اجازه را به سازمان امور مالیاتی اعطا نموده است که در صورتی که صلاح بدانند بتوانند نسبت به پرداخت اصل مالیات مودیان و یا جریمه هایی که به این افراد به جهت عدم پرداخت مالیات تعلق می گیرد، تقسیط مالیاتی را اعمال نمایند. اما از طرفی دیگر برای تقسیط مالیاتی هم زمان قرار داده است و مقرر داشته است که تقسیط مالیاتی نسبت به اصل و یا جریمه های مالیاتی تنها تا 3 سال امکان پذیر است . چراکه قانون گذار برای تقسیط مالیاتی حداکثر زمانی را قرار داده است و حداکثر تقسیط مالیاتی که سازمان مالیاتی می تواند نسبت به مودیان لحاظ نماید 3 سال است.

 

تقسیط مالیات بر ارث

زمانی که فردی فوت می نماید به اموال باقی مانده از وی مالیات تعلق می گیرد که با توجه به اموال متوفی میزان مالیات تعلق گرفته به این اموال متفاوت است. تا زمانی که مالیات بر ارث متوفی پرداخت نشود امکان تقسیم ترکه وجود ندارد از این رو نسبت به ماترک متوفی مالیات بر ارث محاسبه و از اموال وی اخذ می گردد اما تدبیری که قانون گذار جهت سهولت مودیان مالیاتی قرار داده است تقسیط مالیات بر ارث است.

جهت تقسیط مالیات بر ارث لازم است که به اداره دارایی مراجعه شود تا ابتدا هزینه دیر کرد و جریمه متعلقه به مالیات بر ارث محاسبه شود تا بدین وسیله بتوان در جهت تقسیط مالیات بر ارث اقدام نمود.

گاهی ممکن است اموال متوفی املاکی همچون کارخانه، کارگاه تولیدی و یا واحدهای کشاورزی باشد و سایر اموالی که متوفی داراست جوابگوی مالیات بر ارث اموال نباشند و یا گاهی تنها اموال متوفی همین کارخانه و یا واحد تولیدی و یا واحدهای کشاورزی است، در این صورت چنانچه وراث متوفی درخواست تقسیط مالیات بر ارث را مطرح نمایند. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که با تقسیط مالیات بر ارث در مدت مناسبی موافقت نماید.

 

تقسیط مالیات بر ارزش افزوده

مستند به ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون گذار در تعریف مالیات بر ارزش افزوده چنین آورده است:

” ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌ باشد.”

لازم به ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف است و مودیان مالیاتی باید همانطور که عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات به صورت نقدی وصول می نمایند، بر طبق ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر میزان مالیاتی که طبق قانون قابل کسر است، مالیات بر ارزش افزوده را نیز به همراه اظهارنامه مالیاتی به صورت نقد به سازمان مالیات پرداخت نمایند. اما قانون گذار به جهت ایجاد رویه ای واحد در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه ای را در باب تقسیط مالیات بر ارزش افزوده وضع نموده است. که در بخشنامه مزبور در باب تقسیط مالیات بر ارزش افزوده چنین آورده شده است:

  1. تقسیط مالیات بر ارزش افزوده شامل مودیان مالیاتی که مانده بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن ها تا مبلغ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و  یا کمتر از این مبلغ باشد قابل تقسیط نیست و لازم است که حتما نقداً وصول گردد.
  2. تقسیط مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی که مانده بدهی آن ها نسبت به مالیات و عوارض ارزش افزوده، بیشتر از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، در وهله اول تأکید بر وصول نقدی  می شود و چنانچه مؤدیان  مالیاتی قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت یکجا نباشند و همینطور در صورتیکه موضوع عدم توانایی مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توسط اداره کل امور مالیاتی صاحب صلاحیت احراز و تأیید شود، در این صورت اداره کل امور مالیاتی مجاز است که با درخواست مؤدیان مالیاتی پس از دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تقسیط مالیات بر ارزش افزوده در مهلتی مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت خود را اعلام نماید البته به شرط اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی مودیان مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده، از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
  3. تقسیط مالیات بر ارزش افزوده  شامل موضوع  مندرج در بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود، چراکه با توجه به وصول نقدی آن از خریداران قابل تقسیط مالیات بر ارزش افزوده نیست و تابع شرایطی که در فوق گفته شد نخواهد بود.

 

تقسیط مالیات عملکرد

پیش از اینکه به تقسیط مالیات عملکرد پرداخته شود بهتر است با تعریف مالیات عملکرد آشنا بود. همانطور که از معنای تحت الفظی مالیات بر عملکرد بر می آید در این مواقع مالیات به عملکرد شرکت حاصل درآمد شرکت، سود و هزینه ها و زیان های شرکت و یا شخص است که مقدار 25 درصد از سود حاصله به عنوان مالیات بر عملکرد بایستی توسط مودیان مالیاتی با عنوان مالیات بر عملکرد کسر گردد و بایستی در زمان مشخص به سازمان مالیاتی پرداخت گردد.

این میزان مالیات بر عملکرد چنانچه سود حاصله رقم بالایی داشته باشد به تناسب بالاست از این رو گاها تقاضای تقسیط مالیات عملکرد توسط مودیان مالیاتی صورت می گیرد که در اعمال تقسیط مالیات عملکرد همان مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم حاکم خواهد بود و تقسیط مالیات عملکرد با توجه به مفاد ماده مزبور قابل اجراست.

 

 لزوم مشاوره حقوقی مالیاتی با وکیل مالیاتی

یکی از مسایل بسیار بحث بر انگیز در جوامع امروزی بحث مالیات و نحوه پرداخت آن است، چرا که همانطور که در ابتدا عنوان شد بحث مالیات از این نظر که یکی از  منابع درآمد دولت است از اهمیت بالایی برخوردار است اما گاها افراد و یا شرکت ها به جهت بالا بودن مبلغ قابل پرداخت مالیاتی و بدهی های مالیاتی از پرداخت آن شانه خالی می نمایند.

از این رو قانون گذار تدبیری با عنوان تقسیط مالیاتی را در نظر گرفته است. تقسیط مالیاتی یا همان پرداخت قسطی مالیات نیز در برخی از انواع مالیات قابل استفاده است از جمله تقسیط مالیات عملکرد، تقسیط مالیات بر ارزش افزوده، تقسیط مالیات بر ارث و….

بسیاری از افراد جهت پرداخت و تقسیط بدهی های مالیاتی خود به دنبال راهی هستند تا بدین سان بتوانند مالیات و بدهی های متعلقه به خود را تقسیط نمایند، از این رو جهت پرداخت قسطی مالیات و یا تقسیط بدهی های مالیاتی در وهله اول باید دانست که آیا تقسیط مالیاتی به این افراد تعلق می گیرد یا خیر، از این رو  لزوم مشاوره حقوقی با وکیل مالیاتی می تواند بسیار موثر باشد.

فلذا توصیه می شود پیش از هر اقدامی در باب تقسیط مالیات عملکرد، بر ارث، بر ارزش افزوده و تقسیط بدهی های مالیاتی و در کل جهت پرداخت قسطی مالیات با وکیل مالیاتی مشاوره حقوقی و هم فکری های لازم را داشته باشید تا خیال تان از این بابت راحت باشد که مسیری که در پیش گرفته اید، مورد تایید یک وکیل پایه یک دادگستری هم هست.

 

سوالات متداول در این حوزه

مودیان مالیاتی چگونه می توانند تقسیط مالیاتی را انجام دهند؟

مودیان مالیاتی می توانند در صورتی که تمایل به تقسیط مالیاتی دارند در زمانی ارسال اظهارنامه مالیاتی، چنانچه نمی خواهند تمام مبلغ مالیاتی را به صورت یکجا پرداخت نمایند، حداقل 40 درصد آن را نقدا بپردازند و جهت پرداخت مابقی از تقسیط مالیاتی استفاده نمایند، مودیان مالیاتی می توانند مابقی مبلغ مالیات را تا 6 قسط پرداخت نمایند. مودیان مالیاتی پس از ارسال اظهارنامه و استفاده از تقسیط مالیاتی یک قبض نقدی و به تعداد اقساط، قبض جهت تقسیط مالیاتی دریافت می نمایند که در فواصل مشخص شده بایستی نسبت به پرداخت مالیات قسط بندی شده اقدام نمایند.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی آنلاین مالیاتی با وکیل مالیاتی هم اکنون تماس  و یا به صفحه اینستاگرام وکیل پرس مراجعه فرمایید.

 

 

مشاور حقوقی تلفنی رایگان | وکیل پرس

 

 

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید