مالیات بر اجاره ملک چیست | معافیت از مالیات بر اجاره چگونه است؟

مالیات بر اجاره ملک
فهرست مطالب

وکیل پرس به پاس قدردانی از همراهی شما با همکاری هولدینگ آرمانی هاب خدمات و تخفیفات ویژه ای را برای شما عزیزان در نظر گرفته، شما می توانید با ثبت شماره خود از این خدمات و تخفیفات مطلع شوید.

گاروبین، خدمات آزمایشگاهی در محل؛ نمونه گیری رایگان
بدادم برس، خدمات تعمیرات و تاسیسات؛ ایاب و ذهاب رایگان
نگاه آرمانی، خدمات مارکتینگ و برندینگ

"*" indicates required fields

مالیات بر اجاره یکی از انواع مالیات بر درآمد است که بسیاری از موجرها به آن توجهی ندارند و بعد از اینکه با جرایم هنگفتی مواجه می شوند، تازه به فکر چاره اندیشی می افتند. در این مطلب سعی کرده ایم که به صورت ویژه به این موضوع بپردازیم و به سوالات متداول در این زمینه پاسخ دهیم.

سوالاتی مانند: به چه درآمدها و به چه املاکی مالیات بر اجاره تعلق می گیرد؟ مالیات بر اجاره به عهده کیست؟ نحوه محاسبه مالیات بر اجاره چگونه است؟ و در چه صورتی معافیت به مالیات بر اجاره تعلق می گیرد. در این مقاله ضمن توضیح مالیات بر اجاره و اینکه مالیات بر اجاره به عهده کیست، به بررسی و تحلیل ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه محاسبه مالیات بر اجاره و معافیت و جریمه عدم پرداخت مالیات بر اجاره و چگونگی اخذ مالیات بر اجاره و نقش ماده 131 مالیات بر اجاره پرداخته می شود.

اگر بعد از مطالعه این مطلب، همچنان سوالاتی در ذهن خود داشتید، می توانید با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید تا با وکیل ملکی یا وکیل مالیاتی، مشاوره حقوقی داشته باشید و بعد از مشورت با یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب، دیگر خیال تان بابت این موضوعات راحت باشد.

 

مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره به مبلغی گفته می شود که توسط دولت از افراد حقیقی و حقوقی اخذ می گردد مالیات به  همه املاک صرف نظر از نوع کاربری آن ها که مسکونی، تجاری و یا اداری است تعلق می گیرد.

قانون گذار در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درآمد اشخاص، میزان مالیات پرداختی توسط هر فردی را مشخص نموده است و از این رو طبق ماده 131 مالیات بر اجاره نیز مشخص می گردد.

 

مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

آنچه مسلم است این است که بر انواع املاک اعم از تجاری، مسکونی و اداری مالیات تعلق می گیرد و چنانچه ملکی به اجاره مسکونی، تجاری و اداری داده شود نیز به درآمد حاصل از اجاره آن مالیات تعلق می گیرد اما سوال ایجاد می شود که مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

در پاسخ به این سوال که مالیات بر اجاره به عهده کیست در وهله اول باید دانست که مالیات مزبور به چه دلیلی اخذ می گردد و زمانی که این موضوع مشخص شد بدیهی است که مشخص می گردد که مالیات بر اجاره به عهده کیست؟

هدف از اخذ مالیات این است که افراد بابت اموالی که مالک هستند و درآمدی که به دست می آورند مبلغی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. اجاره ملک نیز اعم از مسکونی، تجاری و اداری مشمول مالیات می گردد چرا که اخذ اجاره نیز نوعی کسب درآمد محسوب می گردد از این رو بایستی مالیات آن پرداخت گردد. از آنجایی که سود حاصل از پرداخت اجاره به مالک تعلق می گیرد در واقع مالک باید مالیات بر اجاره را پرداخت نماید که البته پرداخت مالیات بر اجاره از مبلغ اجاره کم می گردد و مستاجر کسر کننده این مبلغ است و موجر مودی است. مستاجر بایستی مبلغ مالیات را از اجاره کسر نماید و به اداره مالیات پرداخت نماید و اگر چنین نکند در این صورت جریمه هایی که به درآمد حاصل از اجاره ملک تعلق می گیرد با مستاجر است.

 

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم درباره ی میزان مالیات بر درآمد اشخاص صحبت نموده است، البته لازم به ذکر است که با توجه به بند30 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394،  ماده 131 سابق حذف و ماده جدیدی جایگزین آن شد و چنین مقرر داشته است که:

” نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌ باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)،

تا میزان یکصد میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون  ریال به نرخ بیست درصد(20%)،

تا میزان دویست ­و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد(25%)،

تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون  ریال به نرخ سی درصد(30%)،

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%) .”

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد افراد حقیقی را در چند طبقه مشخص نموده است و میزان مالیاتی که هر فرد حقیقی باید بپردازد با توجه به درآمد او محاسبه می گردد. ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در سطر اول به وضوح بیان داشته است که میزان درآمد اشخاص حقیقی بدین صورت محاسبه می گردد فلذا ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.

البته اگر چه در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم همه افراد حقیقی را مشمول ماده دانسته است اما لازم به ذکر است که برخی از افراد حتی با دارا بودن درآمد مذکور در ماده 131 قانون مالیاتهای مسقیم در لیست پرداخت کنندگان مالیات محسوب نمی شوند و از پرداخت مالیات معاف هستند که در ادامه توضیحات آن خواهد آمد.

 

مالیات بر اجاره

اجاره املاک اعم از مسکونی، تجاری و اداری می توانند یکی از منبع های درآمد افراد اعم از حقیقی و حقوقی باشند از این رو با توجه به اینکه افراد از این طریق کسب سود و درآمد می نمایند فلذا مستند به ماده 131 مالیات بر اجاره را نیز می توان مشخص نمود.

 ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد اشخاص حقیقی را بیان داشته است و از آنجایی که اجاره نیز یکی از منبع های درآمد اشخاص است. از این رو بایستی طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات آن محاسبه و توسط مستاجر پرداخت می گردد. ماده 131 مالیات بر اجاره را مشخص می نماید.

 

محاسبه مالیات بر اجاره

جهت محاسبه مالیات بر اجاره در وهله اول بایستی با توجه به ماده 131 مالیات بر اجاره را مشخص نمود.

قانون گذار چنین مقرر داشته است که اگر مبلغ اجاره 3 میلیون باشد بایستی 15 درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود و اگر 3 تا 10ملیون باشد تا 3 ملیون آن با نرخ 15 درصد و مابقی تا 10 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می شود. و اگر بالاتر باشد که نرخ پرداخت مالیات نیز بیشتر می شود.

ذکر یک مثال ساده:

ملکی با اجاره ماهانه 10 ملیون تومان با ودیعه 100 ملیون تومان اجاره می شود. با توجه به ماده 131 مالیات بر اجاره آن باید مشخص شود. در این مواقع اجاره تا 3 ملیون تومان با نرخ 15 درصد و مازاد از 3 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می گردد.

هر کدام از مبالغ مذکور بایستی با یکدیگر جمع گردند. از طرفی دیگر 18 درصد از ودیعه مستاجر نیز مشمول مالیات بر اجاره می گردد.

البته لازم به ذکر است که تنها به 75 درصد مبلغ ودیعه و اجاره، مالیات بر اجاره تعلق می گیرد و 25 درصد مبالغ مذکور مشمول معافیت مالیاتی می گردد.

 

اشخاص معاف از پرداخت مالیات بر اجاره

  1. اگرچه قانون گذار درآمد حاصل از اجاره را به جهت سود دهی آن مشمول مالیات دانسته است اما چنانچه فردی تنها درآمد او اجاره بهایی باشد که از مستاجر دریافت می کند و منبع درآمد دیگری نداشته باشد معاف از پرداخت مالیات بر اجاره است.
  2. چنانچه فردی ملک خود را اعم از تجاری، مسکونی و یا اداری جهت استفاده  بستگان درجه اول خود اجاره دهد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف است.
  3. چنانچه متراژ ملکی در تهران مورد اجاره قرار گیرد و متراژ کمتر از 150 متر باشد مشمول مالیات بر اجاره نمی گردد. و اگر ملک استیجاری در شهرستان باشد و متراژ آن 200 متر باشد  معاف از مالیات بر اجاره است.

جریمه نپرداختن مالیات بر اجاره

چنانچه جهت پرداخت مالیات بر اجاره اقدامی صورت نگیرد در این صورت مودی مالیاتی به پرداخت ده درصد مالیاتی که باید پرداخت نماید جریمه می شود. و در این صورت چنین فردی به جهت جریمه مزبور مورد بخشودگی مالیاتی نمی گردد و همینطور تخفیف مالیاتی در سال های آتی به وی تعلق نمی گیرد.

روش پرداخت مالیات بر اجاره

جهت پرداخت مالیات بر اجاره باید اظهارنامه مالیاتی پر شود برای این امر بایستی اقداماتی انجام گیرد که عبارتند از:

  1. ورود به سایت
  2. دانلود نسخه اظهارنامه مالیاتی
  3. اطلاعات خواسته شده در اظهارنامه مالیاتی بایستی با دقت تکمیل گردد.
  4. پس از تکمیل اطلاعات با دقت مطالعه و سپس به سازمان مالیاتی ارسال گردد.
  5. پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی به متقاضی کد پیگیری داده می شود.

 

نکته قابل توجه:

 در اظهارنامه های الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک لازم است که مودیان مشمول مالیات بر درآمد اجاره به ازای تمام املاک مورد اجاره، تنها یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان مالیاتی نمایند.

 

مشاوره حقوقی مالیات بر اجاره

با توجه به اینکه در قانون در باب مالیات بر اجاره به وضوح توضیحات مفصلی آمده است اما باز هم هستند افرادی که مفهوم مالیات بر اجاره را نمی دانند و چه بسیارند افرادی که می پرسند مالیات بر اجاره به عهده کیست و گاها بین موجر و مستاجر اختلاف ایجاد می گردد که در نهایت مالیات بر اجاره را چه کسی بایستی پرداخت نماید و گاهی نیز افراد اعم از حقیقی و حقوقی در محاسبه مبلغ مالیات بر اجاره دچار مشکل می شوند.

 همانطور که توضیح آن گذشت قانونگذار در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ درآمد و مبلغی که بایستی جهت مالیات پرداخت گردد را مشخص نموده است و با توجه به همین ماده 131 مالیات بر اجاره نیز مشخص می شود.

اما ممکن است فهم دقیق ماده و نحوه محاسبه مالیات بر اجاره بر همگان مقدور نباشد و یا اینکه به دلیل جهل به قانون مالیات بر اجاره پرداخت نگردد، در این مواقع بهتر است پیش از هر اقدامی با مشاور حقوقی و یا وکیل مالیاتی متخصص مشورت و هم فکری های لازم را داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مطلوب دست یابید.

 

سوالات متداول این بخش

آیا اشخاص حقوقی نیز برای رهن ملک تجاری بایستی مالیات پرداخت نمایند؟

اشخاص حقوقی ملزم به پرداخت مالیات بر اجاره و کسر آن از مبلغ اجاره و پرداخت آن هستند اما برای مبلغی که بابت رهن ملک تجاری پرداخت می نمایند از مالیات معاف هستند.

محاسبه مالیات بر اجاره چگونه است؟

اگر مبلغ اجاره 3 میلیون باشد بایستی 15 درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود و اگر 3 تا 10ملیون باشد تا 3 ملیون آن با نرخ 15 درصد و مابقی تا 10 ملیون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه می شود. و اگر بالاتر باشد که نرخ پرداخت مالیات نیز بیشتر می شود.

 

همچنین بدانید:

نحوه شکایت فروش مال غیر

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی مالیات بر اجاره با مشاور حقوقی مالیاتی و  وکیل مالیاتی هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید