مشاوره حقوقی رایگان

در طول روز صد ها تماس با مجموعه وکیل پرس گرفته میشود و تعداد زیادی از این سوالات در مقالات ما پاسخ داده شده.. اما این افراد به اشتباه دکمه تماس با وکیل را زده و ساعت ها وقت ایشان را میگیرند در حالی که افرادی که نیاز مبرم به وکیل دارند در صف انتظار طولانی باقی می‌مانند. ما برای تفکیک این افراد مبلغ بیست هزارتومان را درنظر گرفتیم تا در نتیجه درگیر صف های طولانی و ساعت ها انتظار برای گرفتن پاسخ خود از وکلای مجموعه وکیل پرس نباشند.