جعل شناسنامه جعل اسناد سجلی

جعل شناسنامه | جعل اسناد سجلی

فهرست مطالب

جعل شناسنامه بعنوان زیر مجموعه ای از جعل اسناد سجلی ، موضوعی است که در این مقاله درباره ی آن صحبت کرده ایم. در این مقاله سعی بر آن بوده است که به موضوعات مهم و مرتبط با جعل در اسناد سجلی و شناسنامه پرداخته شود. موضوعاتی از قبیل : عناصر تشکیل دهنده جعل در اسناد سجلی و شناسنامه ، عناصر مادی و معنوی جعل در اسناد سجلی و جعل شناسنامه و مجازات جعل در اسناد سجلی و شناسنامه . 

امیدواریم با مطالعه این مطلب، مشاوره حقوقی خوبی دریافت کنید و اگر باز هم در این زمینه نیاز به مشاوره حقوقی رایگان و یا مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری نیاز داشتید، میتوانید با گروه وکلای وکیل پرس تماس حاصل نمایید.

جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

اسناد سجلی یا شناسنامه از جمله اسنادی است که هویت افراد را نشان می دهد و موارد مهم و حیاتی هر فرد  از بدو تولد تا مرگ در آن درج می گردد. از جمله زمان تولد افراد ، نام پدر و مادر، محل تولد افراد، نام همسر و زمان ازدواج و نام فرزندان و طلاق ودر نهایت با مرگ هر فرد شناسنامه وی باطل می گردد.

به جهت اهمیت اسناد سجلی یا شناسنامه قانون گذار،  قانون اسناد سجلی را در سال 1370 تصویب نموده است و در این قانون هر آنچه در باب این سند لازم بوده است را بیان داشته است.

یکی از جرایم شایعی که افراد گاها به جهت فرار از هویت خویش به آن تمسک می جویند جعل شناسنامه می باشد. کم نیستند افرادی که به جهت  دارا بودن سوء پیشینه به جعل هویت جدیدی با جعل شناسنامه دست می زنند و از این جهت قانون گذار بر آن شده است که برای چنین افرادی مجازات لحاظ نماید.

عناصر تشکیل دهنده جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

در وقوع هر جرمی لازم است که عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع شوند و جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. و لازم است که عناصر تشکیل دهنده این جرم نیز وجود داشته باشند تا جرم جعل به وقوع بپیوندد.

عنصر قانونی جرم جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

عنصر قانونی بدین معناست که قانون گذار در مواد قانونی جرم مزبور را جرم انگاری نموده است و برای جرم مذکور ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

قانون گذار در مواد 10 ،13،14 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آورده است:

ماده 10 قانون فوق الذکر:

“هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه کردن) وارد
نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000. ریال تا 500.000. ریال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات
جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکراردادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.”

ماده 13 قانون فوق الذکر:

“هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر
مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزای
نقدی از 2.000.000. ریال تا 5.000.000. ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات ‌محکوم خواهدشد.
‌ماده 14 قانون فوق الذکر:

هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از500.000. ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می‌شود.

عنصر مادی جعل در اسناد سجلی و جعل شناسنامه

عنصر مادی به اعمالی گفته می شود که به وسیله آن ها جرم مورد نظر انجام می گیرد. در جرم جعل نیز اعمال ممادی وجود دارند که سبب وقوع جرم جعل می گردند، که عبارتند از: خراشیدن، تراشیدن، محو، قلم بردن، الحاق ، اثبات یا سیاه کردن، ساختن و….

چنانچه مرتکب اعمال مزبور را در اسناد سجلی و شناسنامه انجام دهد و یا با علم به جعلی بودن مورد استفاده قرار دهد، در کنار سایر عناصر، فرد مزبور مرتکب جرم جعل و یا استفاده از سند مجعول در اسناد سجلی و شناسنامه می باشد.

عنصر معنوی جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

عنصر معنوی به معنای قصد و اراده باطنی افراد در انجام عمل مجرمانه می باشد چنانچه افراد با علم  و آگاهی به انجام عملی مجرمانه بپردازند عنصر معنوی جرم شکل می گیرد.

در جرم جعل در اسناد سجلی و شناسنامه چنانچه افراد با علم و آگاهی به اعمال مادی جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه مبادرت نمایند این جرم شکل می گیرد. فلذا لازم است که قصد و نیت مجرمانه در این جرم وجود داشته باشد.

چنانچه هر 3 عنصر قانونی و مادی و معنوی در جعل اسناد سجلی و شناسنامه وجود داشته باشند جرم مزبور شکل می گیرد.

مجازات جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

مجازات جرم جعل در اسناد سجلی و جعل شناسنامه حبس و جزای نقدی می باشد که مقدار آن  با توجه به اینکه جاعل چه عملی را در اسناد سجلی و شناسنامه مرتکب گردد  متفاوت می باشد.

سوال: چه تفاوتی میان فردی که در شناسنامه خود مرتکب جعل می گردد با فردی که در شناسنامه دیگری مرتکب جعل میگردد وجود دارد؟

پاسخ: از نظر قانون گذارهیچ اهمیتی ندارد که افراد در شناسنامه خود مرتکب جرم جعل و تزویر شوند و یا در شناسنامه دیگری مرتکب این عمل شوند، از نظر قانون گذار هر دو این موارد یکسان است و مجازات یکسانی نیز برای فردی که در شناسنامه خود جعل وارد می نماید با فردی که در شناسنامه دیگری مرتکب جعل می گردد لحاظ نموده است.

گروه وکلای کیفری وکیل پرس چه خدماتی را ارائه می دهند؟

گروه وکلای وکیل پرس گروهی از وکلای کیفری تهران را که علم و تخصص و تجربه کافی در دعاوی کیفری را دارا می باشند در کنار یکدیگر جمع نموده است تا با دانش و تخصص و تجربه خویش بتوانند بهترین خدمات تخصصی کیفری را به متقاضیان ارائه دهند.

از جمله خدمات گروه وکلای وکیل پرس:

  • مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دعاوی کیفری
  • مشاوره حقوقی حضوری با جمعی از وکلای کیفری متخصص تنها با پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی دعاوی در محاکم دادرسی به صورت تلفنی و حضوری

جهت اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید