جعل توسط کارشناس چیست
فهرست مطالب

جعل توسط کارشناس چیست و چه مجازاتی دارد ؟

جعل توسط کارشناس یکی دیگر از مصادیق  جعل است ، که توسط یک کارشناس رسمی انجام میشود که توسط قانون گذاران، مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته شده است. بطور کلی در زمینه جرم جعل ، هم جعل کردن اسناد جرم محسوب میشود و هم استفاده از اسناد مجعول جرم انگاری شده است.

در این مطلب که توسط گروه وکلای وکیل پرس نگارش شده است، جدای از موضوع اصلی که جعل توسط کارشناس است ، به موضوع مجازات جعل توسط کارشناس هم پرداخته شده است. ضمن اینکه شما را به مطالعه ی این مطلب دعوت میکنیم، پیشنهاد میدهیم در صورت داشتن هر گونه سوال حقوقی و به جهت مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

جعل توسط کارشناس

جعل توسط کارشناس در ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 مورد جرم انگاری قرار گرفته است. و قانون گذار جهت جعل توسط کارشناس رسمی و یا غیر رسمی دادگستری مجازات به فراخور عملی که انجام می دهند در نظر گرفته است. اما لازم است پیش از ورود به بحث جعل توسط کارشناسان با کارشناس و وظایفی که وی عهده دار می گردد آشنا شد. با ما همراه باشید.

 

کارشناس رسمی دادگستری کیست و چه وظایفی دارد؟

کارشناس فرد متخصصی است که جهت بررسی مواردی که خارج از علم قاضی است و به صورت تخصصی می باشد ورود می نماید.

بدیهی است که قاضی محکمه هر چه قدر حاذق و متخصص باشد نمی تواند در همه موارد اظهار نظر نماید و تنها به علم خویش متکی باشد بلکه نیاز است که از متخصص آن علم و آن حوزه مدد گیرد. از این رو تدبیری که قانون گذار اندیشیده است این است که عده ای از افراد متخصص در زمینه های متعدد به عنوان کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می گردند تا چنانچه قاضی محکمه در امری به مشکل برخورد و خارج از علم وی بود از تخصص کارشناسان مزبور استفاده نماید.

نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در موارد بی شماری ملاک رای قاضی محکمه می گردد از این رو چنانچه به درستی در این باره بررسی های لازم صورت نگیرد لطمات جبران ناپذیری ممکن است به افراد محق وارد گردد. چه بسا افرادی سود جو از این موضوع سوء استفاده هایی می نمایند و گاهی با دادن رشوه به کارشناسان رسمی دادگستری سعی در عوض نمودن رای آن ها می نمایند.

 

کارشناس رسمی دادگستری در چه صورتی جاعل محسوب می گردد؟

 1. چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری، بر خلاف شهودات خود چیزی بنویسند.
 2. چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری در اظهار عقیده خود چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی همه واقعیت را ذکر ننماید.
 3. در صورتیکه کارشناسان رسمی دادگستری در اظهار عقیده به صورت کتبی یا شفاهی بر خلاف واقعیت امری را بیان نماید.
 4. مواقعی که امری جهت آزمایش به  کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شود و آن ها با سوء نیت در آن تغیری بدهند.

 

مجازات جعل توسط کارشناس چیست؟

قانون گذار در قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 جعل توسط کارشناس را پیشبینی نموده است و کارشناسانی را که بر خلاف  واقعیت چیزی را بنویسند جاعل محسوب نموده است  و بر این امر آن ها مجازات در نظر گرفته است.

ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317  در این باره چنین آورده است:

“هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل
در اسناد رسمی محسوب می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی
تمام واقع را ذکر نکند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر‌برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر
نکند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع‌چیزی ذکر کرده باشد به حبس با کار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
‌مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگر نه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.”

 

نکته قابل توجه:

اگرچه قانون گذار مجازات جعل توسط کارشناس را در ماده فوق بیان داشته است اما گاهی ممکن است بر عمل کارشناس مجازات بالاتری بار گردد که در این صورت کارشناس متخلف به همان مجازات محکوم می گردد.

 

سوال: اگر گزارش کارشناس سبب تغییر در رای دادگاه شود، چه تاثیری در مجازات کارشناس دارد؟

پاسخ: گاهی ممکن است کارشناس گزارشی خلاف واقع بدهد اما گزارش وی در رای دادگاه موثر واقع نگردد که در این صورت به صرف عمل جعلی که مرتکب شده است به مجازات جعل توسط کارشناس که در ماده 28 فوق الذکر آمده است محکوم می گردد اما گاهی ممکن است رای کارشناس در رای دادگاه موثر باشد و سبب تغییر در رای دادگاه گردد، در این صورت قانون گذار مجازات بالاتری را برای کارشناس در نظر گرفته است و کارشناس مزبور به یک درجه مجازات بالاتر همان جرم محکوم می گردد.

 

 در چه مواقعی از کارشناس غیر رسمی استفاده می شود؟

کارشناس غیر رسمی فردی است که عضو جامعه کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد و در حقیقت مجوزلازم ( پروانه کارشناس رسمی) جهت این امر را ندارد. اما گاهی از نظرات همین افراد نیز استفاده می گردد چراکه ممکن است در مواقعی در حوزه ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد.

از همین رو از نظرات کارشناس غیر رسمی مورد وثوق استفاده می گردد. اما چنانچه کارشناس غیر رسمی نیز مرتکب جرم جعل گردد، مجازاتی که برای چنین فردی در نظر گرفته می شود همان مجازاتی است که برای کارشناسان رسمی دادگستری پیشبینی شده است.

 

آیا اعتراض به نظر کارشناس ممکن است؟

کارشناس رسمی دادگستری موظف می باشد که به آنچه که قاضی محکمه از او خواسته است رسیدگی و نظر مقتضی خود را اعلام نماید و چنانچه در اعلام نظر کارشناسی تعلل نماید قاضی محکمه به وی تذکر لازم را می دهد و به وی اخطار می نماید که ظرف مهلتی 20 روزه نظر خویش را اعلام نماید.

نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می گردد و طرفین قرار کارشناسی، این امکان را دارا هستند که به نظر کارشناس اعتراض نمایند. طرفین قرار کارشناسی می توانند در ظرف مهلت یک هفته ای از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس به نظر وی معترض گردند.

پس از پایان مهلت مزبور چنانچه اعتراضی به نظر کارشناس نباشد و یا اینکه اعتراضات بر علیه کارشناس، قابلیت استماع نداشته باشد در این صورت دادگاه رای کارشناس را تایید می نماید و مبادرت به صدور رای می نماید.

 

نقش وکیل کیفری در اثبات جرایم کیفری چیست؟

وکیل کیفری فردی است که دانش آموخته علم حقوق جزا و جرم شناسی است  و بر مباحث کیفری و جزا تخصص و تبحر کامل دارد. آراء وحدت رویه ، نظرات مشورتی و رویه دادگاه ها و محاکم کیفری را می داند. از این رو در اقامه دعاوی کیفری به صورت تخصصی ورود می نماید و بدین سان وصول نتیجه مطلوب را ممکن خواهد ساخت.

گروه وکلای وکیل پرس جمعی از وکلای کیفری متخصص تهران را گرد هم آورده اند تا با دانش و تخصص خویش خدماتی متفاوت را در علم حقوق ارائه دهند.

مزیت گروه وکلای کیفری وکیل پرس:

 1. مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص وکیل پرس
 2. مشاوره حقوقی حضوری با جمعی از وکلای کیفری وکیل پرس تنها با پرداخت هزینه یک وکیل کیفری متخصص
 3. بررسی موردی موضوع هر پرونده در جمع وکلای کیفری و تبادل نظر وکلا در موضوع ارجاعی
 4. قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری
 5. پیگیری مداوم و مستمر دعاوی در محاکم دادرسی و در جریان قرار دادن موکلین از جریان رسیدگی در محاکم

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی 

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

2 دیدگاه دربارهٔ «جعل توسط کارشناس چیست و چه مجازاتی دارد ؟»

 1. چرا به قانونی که به صراحت در قانون کارشناسان مصوب 1381 لغو و بی اعتبار شده است استناد شده است؟!

 2. چرا به قانونی که به صراحت در قانون کارشناسان مصوب 1381 لغو و بی اعتبار شده است استناد شده است؟!
  لطفا اصلاح نمایید .
  با تشکر .

دیدگاهتان را بنویسید