جرم جعل - جعل مادی - جعل اسناد
فهرست مطالب

جرم جعل چیست و مصادیق آن کدام است ؟

جرم جعل ، جزو آن دسته از جرایمی است که وقتی به گوش مخاطب میرسد، مصادیق فراوانی از این جرم به ذهن ش متبادر میشود. در این زمینه، جدای از آنکه ماهیت این جرم چگونه است، سوالات دیگری هم ممکن است به وجود بیاید. ازجمله : جاعل چه کسی است ؟ مصادیق جعل مادی کدام است ؟ جعل مفادی چیست ؟ تفاوت جعل مادی و جعل مفادی ؟ جعل معنوی یعنی چه ؟ اثبات جرم جعل از چه طریقی ممکن است ؟ عناصر تشکیل دهنده جرم جعل کدام است و …

در این مقاله که توسط مشاورین حقوقی و گروه وکلای وکیل پرس ، جمع آوری شده است، سعی کرده ایم در نقش یک مشاور حقوقی رایگان، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار دهیم. البته برای هر گونه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و یا تماس برای بهترین وکلای پایه یک دادگستری در این زمینه میتوانید با وکیل پرس تماس بگیرید.

جعل

جعل در لغت به معنای دگرگون ساختن و منقلب کردن می باشد. و یکی از جرایم شایع کیفری است که مصادیق بی شماری نیز داراست. قانون گذار مواد 533 تا 542 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از قوانین خاص را به این موضوع اختصاص داده است.

انواع جعل

جرم جعل در قانون مجازات اسلامی بر دو نوع است:

 • جعل مادی
 • جعل مفادی یا معنوی

جعل مادی

گاهی تقلبی که در سند صورت می گیرد در ظاهر سند یا نوشته می باشد که در این صورت جعل مادی نامیده می شود.شکل ظاهری تغییر می نماید.

جعل مفادی یا معنوی

گاهی تقلبی که در سند صورت می گیرد به ظاهر نوشته یا سند ایرادی وارد نمی نماید اما باطن نوشته یا سند را منقلب می نماید.  به عبارت دیگر نوشته و متن داخل سند منقلب و دگرگون می گردد. این جرم از سوی کارمندان و کارکنان دولت واقع می گردد. و لازم است که در این جرم نیز عناصر تشکیل دهنده جرم وجود داشته باشند.

ذکر مثالی به زبان ساده: فردی در دادگاه عنوان می نماید که اظهارات مطروحه را قبول ندارم اما منشی دادگاه چنین عنوان می نماید که اظهارات مطروحه را قبول دارم. و در این مواقع بدون اینکه به ظاهر سند خدشه ای وارد شده باشد در متن و مفاد سند خدشه وارد شده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم جعل

هر جرم کیفری برای وقوع نیاز به این دارد که عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع باشند. و چنانچه یکی از این عناصر مفقود باشند جرم کیفری تشکیل نمی گردد. عناصر تشکیل دهنده جرایم کیفری 3 عنصر می باشند. که البته جرم جعل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

جرم جعل با توجه به اینکه جعل مادی باشد یا جعل معنوی و مفادی عناصر تشکیل دهنده آن متفاوت می باشد که در ادامه به بررسی عناصر تشکیل دهنده هر کدام پرداخته می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم جعل مادی

 1. عنصر قانونی جرم جعل مادی
 2. عنصر مادی جرم جعل مادی
 3. عنصر معنوی جرم جعل مادی

عنصر قانونی جرم جعل مادی

 چنانچه قانون گذار جرمی را پیشبینی و جرم انگاری نماید ، این امر به معنای عنصر قانونی جرم مزبور می باشد. قانون گذار در مواد 533 تا 542 قانون مجازات اسلامی جرم جعل را مورد جرم انگاری قرار داده است.

عنصر مادی جرم جعل مادی

اعمالی که جهت انجام جرم از آنها استفاده می گردد، عناصر مادی جرم نامیده می شوند.عنصر مادی جرم جعل نیز شامل اعمالی از جمله ساختن، به کار بردن، استفاده از مهر دیگری، تغییر دادن سند یا نوشته و… می باشد.

عنصر معنوی جرم جعل مادی

عنصر معنوی به معنای قصد و اراده باطنی افراد در انجام عملی مجرمانه می باشد. جهت انجام جرم جعل نیز مرتکب بایستی قصد و نیت مجرمانه جهت انجام این عمل را دارا باشد.

سوال: آیا لازم است در جرم جعل شبیه سازی صورت گیرد؟

پاسخ به این سوال منفی است. در جرم جعل نیازی به شبیه سازی نمی باشد اما در بعضی از موارد که موضوع مورد جعل بسیار مشهود است لازم است که حتما شبیه سازی نیز صورت گیرد. به عنوان مثال در جعل اسکناس و سکه ، شبیه سازی امری اساسی است فلذا چنانچه شبیه سازی صورت نگیرد، افراد به راحتی جعل بودن را تشخیص می دهند ، از این رو در موارد مشهود شبیه سازی شرط است اما در مواردی که  مشهود نمی باشند نیازی به شبیه سازی نمی باشد.

عناصر تشکیل دهنده جعل معنوی

عناصر تشکیل دهنده جعل معنوی یا مفادی عبارتند از:

 • عنصر قانونی جعل مفادی یا معنوی
 • عنصر معنوی جعل مفادی یا معنوی
 • عنصر مادی جعل مفادی یا معنوی

عنصر قانونی جعل مفادی

عنصر قانونی به معنای جرم انگاری جرم مذکور توسط قانون گذار می باشد قانون گذار در ماده ماده ۵۳۴ ق.م.ا « تعزیرات» بیان نموده است که:
“هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تحریرات یکی از طرفین تحریف کنند، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهد،علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

همانطور که از ماده نیز استدلال می گردد مرتکب جرم جعل مفادی کارکنان ادارات دولتی می باشد.

عنصر مادی جرم جعل مفادی

عنصر مادی به معنای انجام اعمالی است که بدان وسیله جرم جعل مفادی انجام می گیرد. این اعمال عبارتند از: امر باطلی را صحیح جلوه دادن،امر صحیحی را باطل جلوه دادن، امر اقرار نشده ای را اقرار شده جلوه دادن و….

عنصر معنوی جرم جعل مفادی

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه ای است که جاعل در انجام این عمل دارا می باشد. در جعل مفادی قصد و نیت جاعل اضرار به غیر می باشد که این قصد و نیت عنصر معنوی جرم جعل مفادی را شکل می دهد.

مجازات جعل مادی

مصادیق جرایم جعل در قانون مجازات اسلامی موارد بی شماری را شامل می گردد که عبارتند از : جعل در مدارک تحصیلی، جعل گواهی پزشکی، جعل در اسناد رسمی و غیر رسمی، جعل اسکناس، جعل اوراق بهادار، جعل گذرنامه، جعل در اسناد سجلی و شناسنامه، جعل  و تزویر در قانون ثبت احوال، جعل مهر یا امضا یا اثر انگشت و…. که هر کدام از مصادیق مذکور با توجه به حدت و شدت آن ها دارای مجازات می باشند که برخی در قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر در قوانین خاص مورد جرم انگاری واقع شده اند.

مجازات جعل مفادی

قانون گذار در ماده 532 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل مفادی را بیان داشته است و برای جاعل مجازات اداری و جبران خسارت در نظر گرفته است و همینطور به جز مجازات اصلی این جرم که حبس از یک تا 5 سال یاجزای نقدی از 6 تا 3 ملیون ریال است، مجازات تبعی و تکمیلی نیز برای این جرم در نظر گرفته شده است، که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می گردد.

وکیل کیفری چه نقشی می تواند در اثبات جرم جعل ایفا نماید؟

وکیل کیفری فردی است که پروانه وکالت دادگستری را داراست و به صورت تخصصی دعاوی کیفری را پیگیری می نماید و با قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط کیفری و آراء وحدت رویه و رویه دادگاه ها آشناست و با جمع آوری دلایل اساسی و مهم و تبحر بالایی که در نگاشتن یک لایحه خوب و کارامد دارد به درستی می تواند پرونده ارجاعی را به سر منزل مقصود برساند.

البته قدرت استنباط قوانین امر دیگری است که معمولا تبحر و دانش وکیل کیفری را می طلبد و نا گفته نماند که تمامی موارد گفته شده همراه فن بیان قوی وکیل دادگستری مکمل ارائه یک دفاعیه بی نقض می باشد.

مزیت وکیل کیفری گروه وکلای وکیل پرس

گروه وکلای وکیل پرس گروهی از وکلای پایه یک دادگستری را که دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی  می باشند و دارای تجربه عملی در دادگاه ها هستند را گرد هم آورده است تا با دانش و تجربه خویش به متقاضیان این حوزه خدمات ویژه ارایه دهند. از جمله خدمات گروه وکلای وکیل پرس عبارتند از:

 1. مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری وکیل پرس
 2. مشاوره حضوری با گروهی از وکلای کیفری متخصص وکیل پرس تنها با پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص
 3. اخذ حق الوکاله با توجه به تعرفه قانونی
 4. قبول وکالت در دعاوی کیفری توسط وکیل کیفری مجرب
 5. در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی پرونده در تمامی مراحل رسیدگی

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفری و وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید