دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام
فهرست مطالب

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

یکی از دعاوی شایع تجاری در محاکم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها است. چراکه در نقل و انتقال سهام شرکت ها بایستی تشریفات و مقررات خاص نقل و انتقال سهام شرکت رعایت گردد و چنانچه مقررات مزبور رعایت نگردد نقل و انتقال سهام شرکت باطل است.بهتر است با سپردن این قبیل پرونده ها به وکیل تجاری از مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهام توسط وکیل تجاری منتفع شوید.

زمانی که نقل و انتقال سهام شرکت ها به درستی انجام گیرد سهام از انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل می شود و پس از نقل و انتقال سهام شرکت به صورت قانونی مالکیت سهام انتقال می یابد اما چنانچه نقل و انتقال سهام شرکت رخ دهد اما مراتب قانونی آن رعایت نگردد هر ذینفع و یا نماینده قانونی وی می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را طرح نماید که البته این امر با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت امکان پذیر است که با ثبت دادخواست و انجام مراتب قانونی ذینفع و یا نماینده او می توانند به موجب دادخواست مزبور، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را از محکمه درخواست نمایند.

در این مقاله ضمن بررسی چگونگی نقل و انتقال سهام شرکت ها با نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت و زمان تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت و  چگونگی رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت پرداخته می شود.

 

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت ها بسته به نوع شرکت ها متفاوت است و با توجه به اینکه شرکت سهامی ویا مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی باشد ساز و کار نقل و انتقال سهام شرکت ها تفاوت دارد.

نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی مستند به ماده 40 لایحه قانون تجارت بایستی با ثبت در دفتر سهام شرکت ها صورت گیرد و وکیل و یا نماینده قانونی انتقال دهنده بایستی پس از انتقال دفتر ثبت سهام شرکت را امضا نماید.

 در نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت با مسئولیت محدود لازم است که جهت انتقال موافقت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت را دارا هستند و اکثریت عددی نیز دارند با نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود موافق باشند تا نقل و انتقال سهام شرکت صورت گیرد. و البته نکته قابل توجه در نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود این است که بایستی حتما به موجب سند رسمی صورت گیرد.

نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت تضامنی به این صورت است که بایستی حتما به موافقت همه شرکا برسد و در غیر این صورت نقل و انتقال سهام شرکت تضامنی باطل است.

نقل و انتقال سهام شرکت در شرکت تعاونی نیز ساز و کار خود رادارد و آن بدین صورت است که نقل و انتقال سهام شرکت در این شرکت بایستی حتما در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد و لازم است که حتما در نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی هیئت مدیره این شرکت ها نیز موافقت خود را با نقل و انتقال مزبور اعلام نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها زمانی مطرح می گردد که در انتقال سهام شرکت ها تنظیم سند رسمی ضرورت داشته باشد. در قانون تجارت انتقال سهام شرکت ها به موجب سند رسمی را تنها در مورد شرکت  با مسئولیت محدود ضروری دانسته است و سایر شرکت ها از تنظیم سند رسمی نقل و انتقال سهام شرکت ها معاف هستند.

در شرکت های اشخاص  همچون شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهام از شریکی به دیگری بایستی حتما به موجب سند رسمی انتقال صورت گیرد و چنانچه در نقل و انتقال سهام شرکت، در شرکت های اشخاص سند رسمی تنظیم نگردد ذینفع و یا نماینده قانونی وی می تواند بر علیه انتقال دهنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را مطرح نماید و بدیهی است که در وهله اول بایستی تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت صورت گیرد که پس از تنظیم و ثبت دادخواست، می توان از محکمه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را درخواست نمود، که در صورتی که مدارک تکمیل باشد دادگاه انتقال دهنده را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام می نماید.

نقل و انتقال سهام شرکت ها در شرکت های سهامی به جهت اینکه جزء شرکت های سرمایه هستند آزاد است و در شرکت سهامی عام شرکا هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند با نقل و انتقال سهام شرکت که متعلق به آن هاست از شرکت خارج شوند.

در شرکت سهامی نمی توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را مطرح نمود چرا که در شرکت های سهامی که از شرکت های سرمایه هستند انتقال سهام با سند رسمی ضرورت ندارد اما در این شرکت ها می توان دعوای الزام به تحویل سهام را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص نیز آزاد است اما فرق نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص با عام این ااست که در شرکت سهامی خاص مدیران و یا نمایندگان آن ها و یا شرکت می توانند این انتقال را محدود نمایند.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت با توجه به اینکه سهام شرکت ها از اموال منقول است بایستی در دادگاه اقامتگاه خوانده مطرح گردد. و رسیدگی به دعوای انتقال سهام شرکت بایستی با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها صورت گیرد.

البته بهتر است که دادخواست مزبور توسط وکیل دادگستری داده شود. از مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهام توسط وکیل این است که به جهت اشرافی که وی در تنظیم اوراق قضایی دارد امکان ورود ایراد بر دادخواست مزبور از بین می رود و رفع نقض و مشکلات احتمالی تا حد بالایی کاهش می یابد.

بدیهی است که زمانی که کار به متخصص علم و فن یک امر داده می شود اشتباهات ب حداقل خود می رسد و نتیجه مطلوب به سهولت حادث می گردد و  رسیدن به نتیجه مطلوب و امکان برد در دعوای مطروحه از مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سهام توسط وکیل تجاری و وکیل شرکت هاست.

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

همانطور که عنوان شد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت در مورد شرکت با مسئولیت محدود صورت می گیرد و ذینفع و یا نماینده قانونی در نقل و انتقال سهام شرکت می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها از محکمه درخواست رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را بخواهد که در این صورت دادگاه با بررسی مدارک ممکن است حکم به تنظیم سند رسمی بابت انتقال را صادر نماید.

حکم دادگاه بستگی به ارائه اسناد و مدارک کافی در باب این امر دارد از این رو بهتر است پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت با مشاوره حقوقی گرفتن از یک وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل تجاری و وکیل شرکت متخصص در این زمینه مشورت و هم فکری لازم صورت گیرد.

جهت اخذ مشاوره حقوقی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت ها با وکیل تجاری هم اکنون تماس بگیرید.

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید