فهرست مطالب

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری به چه شکل می باشد؟
قبل از شروع بحث مان ابتدا لازم است در رابطه با تجدید نظر خواهی تا حدودی بحث کنیم و ببینیم که در چه شرایطی ممکن است ما حق اعتراض را نسبت به رای بدوی دیوان داشته باشیم ؟
ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ما بیان می دارد که کلیه آراء شعب بدوی دیوان، قابلیت تجدید نظر خواهی را در شعب تجدید نظر داشته اند و محدودیتی راجع به این امر قائل نشده است اما اگر شما اعتراض نمودید و پرونده شما به شعبه تجدید نظر دیوان رسید دیگر شما حق اعتراضی نسبت به نقض رای صادره ندارید مگر در مواری به صورت استثنا که شما بتوانید نسبت به رای صادره قطعی شده تقاضای اعاده دادرسی بنمایید. پس نحوه تنظیم دادخواستی که قرار است در شعبه تجدید نظر دیوان مطرح گردد بسیار سرنوشت ساز بوده است.

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

در رابطه با این موضوع قبل از سال 1392 و الزام به مطرح کردن هرگونه اعتراض به صورت الکترونیکی مطابق ماده 66 قانون دیوان شما باید بعد از تنظیم کردن دادخواست خود باید آن را به دفتر شعبه صادر کننده رای بدوی و یا دفاتر اداری دیوان تقدیم می کردید و چنانچه دادخواست شما الزاماتی که لازمه پذیرش یک دادخواست قابل قبول بود را نداشت، نسبت به آن قرار رد صادر می شد اما هم اکنون این اقدامات باید از طریق الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت بپذیرد
مطابق ماده 65 شما می توانید این اعتراض را یا خوتان به عنوان شخص ذی النفع پرونده و یا شخصی که وکیل قانونی یا قراردادی شما بوده است انجام بدهید و با مراجعه به سامانه ساجد اقدام به ثبت اعتراض خود از رای بدوی صادره بنمایید
اما به این نکته توجه کنید که در اینجا شعبه تجدید نظر دیوان قرار است که وارد رسیدگی ماهییتی شما بشود نه شکلی، و وارد بودن اعتراض شما را من باب رای که راجع به ماهیت دعوا از شعبه بدوی صادر شده و با اشتباه مواجه بوده نقض کند و مجددا وارد رسیدگی ماهوی بشود پس نحوه طرح اعتراض شما به عنوان شخص تجدیدنظرخواه در اینکه شعبه مربوطه به آن ترتیب اثر بدهد یا نه خیلی مهم است

به بیان چند نکته ای که لازمه پذیرفته شدن ثبت درخواست شما به عنوان تجدید نظر خواه بوده است می پردازیم :
در ابتدا شما باید به موعد مهلتی که قرار است دادخواست تجدید نظر خواهی خود را ثبت بنمایید توجه کنید که دادخواست شما به علت عدم رعایت مهلت قانونی نسبت به آن ترتیب اثر داده نشود
ارائه اسناد و مدارکی که به صورت رونوشت و خوانا بوده باید ضمیمه دادخواست خود بنمایید.
تنظیم کردن لایحه دقیق و تخصصی که بتواند بیانگر اعتراض ما نسبت به رای بدوی صادر شده بوده باشد و این امر از اعتیار ویژه ای برخوردار بوده است چرا که برخلاف سابق رسیدگی پرونده های دیوان به صورت غیر حضوری بوده و شما نمی توانید دفاعیات خود را با حضور در جلسه دادرسی در بیان ایرادات وارده مطرح کنید

برخی از سوالات متداول نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری :

چه آراء ای از شعب بدوی دیوان قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان را داشته است؟

به موجب ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، کلیه آراء شعب بدوی دیوان قابلیت تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نطر خواهی را داشته است

برای ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به شعب بدوی دیوان باید چگونه اقدام نمود ؟

برخلاف سابق که شخص تجدید نظرخواه الزاما باید برای ثبت درخواست خود به دبیرخانه دیوان مراجعه می نمود امروزه این اقدام باید به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت بپذیرد

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه دیوان عدالت اداری

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید