فهرست مطالب

ابطال رای کمیسیون ماده 100 همسایه مجاور

همان گونه که بیان داشتیم اعلام رضایت همسایه به عنوان ذی النفع می تواند در حکم صادره کمیسیون تاثیر گذار بوده باشد در ابطال رای کمیسیون هم می تواند به او حق شکایت را بدهد
در رابطه با این امر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست تقاضای بازنگری نسبت به حکم کمیسیون ماده 100را از همسایه مجاور به عنوان ذی النفع پذیرفته و به او این حق را داده که بتواند تقاضای ابطال رای کمیسیون را به عنوان شخص شاکی از دیوان عدالت اداری بخواهد
و همان گونه که در مطالب مرتبط با این امر تاکنون بحث نمودیم تقاضای بازنگری نسبت به رای کمیسیون در مرجع اداری دیوان عدالت اداری نسبت به آرا کمیسیون تجدید نظر خواهی بوده است که حسب رویه دیوان اشخاص ذی النفع را صاحب حق شناخته که در این باره همسایه مجاور هم اعلام شکایتش نسبت به تقاضای بازنگری آرا قابل پذیرش بوده است
برای نمونه به یکی از موارد بطلان رای کمیسیون و تقاضای پذیرفته شدن بازنگری نسبت به آن می توانیم به موردی اشاره داشته باشیم که رای تجدید نظر کمیسیون بدون
آنکه به اشخاص ذی النفع که ظرف مهلت ده روزه فرصتی برای ارائه دفاعیات کتبی خود به کمیسیون داشته اند که همسایه مجاور هم در مرحله تجدید نظر به عنوان ذی النفع حق ورود نیز داشته است و می‌تواند خواستار نقض حکم کمیسیون و تقاضای بازنگری ماده 100بوده باشد
پس اگر بخواهیم به عنوان نتیجه گیری بیان داریم باید این گونه بگوییم که در صورت وجود فروضی که امکان نقض حکم کمیسیون را به وجود آورده همسایه مجاور هم در مقام شخص ذی النفع توانسته خواهان ابطال رای کمیسیون و بازنگری آن از دیوان باشد.

 

 

برخی سوالات متداول در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 100 همسایه مجاور

آیا همسایه مجاور ملک می تواند در مقام معترض از حکم کمیسیون تجدید نظر ماده 100 تقاضای بازنگری بنماید ؟

از آنجایی که همسایه مجاورملک موضوع کمیسیون ماده 100 در مقام بازنگری حکم ،ذی النفع تلقی شده می تواند در مقام معترض به دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید.

برای ترتیب اثر داده شدن به اعتراض همسایه مجاور در مقام شخص ذی النفع بر بطلان حکم کمیسیون به دیوان باید چه ادله ای ارائه گردیده شود ؟

در اینجا ملاک بر پذیرفته شدن و بازنگری حکم صادره کمیسیون تجدید نظر وجود جهات قانونی بوده که به عنوان علل نقض آرا کمیسیون ماده 100بوده اند

 

 

مشاور حقوقی تلفنی رایگان | وکیل پرس

نویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق تیم وکیل پرس

 

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید