عیدی ندادن کارفرما
فهرست مطالب

آیا می توان از کارفرما برای عیدی ندادن شکایت کرد؟

عیدی ندادن کارفرما ، موضوع اصلی این مقاله است. سوالات رایجی که معمولا بین کارگران مشترک است این است که درصورت دریافت نکردن عیدی و پاداش و سنوات آیا می توان از کارفرما شکایت کرد؟ واینکه نحوه شکایت از کارفرما بابت پرداخت نکردن عیدی کارمندان  و سایر مزایای قانونی به چه صورت است؟

در مورد پرداخت یا عدم پرداخت عیدی کارگران و کارمندان توسط کارفرما، برخی از افراد هنوز نمی دانند که کارفرماها بجهت قانونی مکلف به پرداخت عیدی هستند و این موضوع سلیقه ای نیست که اگر یک کارفرما دلش خواست پرداخت کند و کارفرمای دیگر اگر تمایل نداشت، پرداخت نکند. مشورت گرفتن از یک وکیل اداره کار مجرب بعنوان یک مشاور حقوقی امین، می تواند کارمندان و کارگران را از حقوق شان بیشتر آگاه کند. ضمن اینکه این وکلا در بسیاری از اوقات، مشاوره حقوقی هم ارائه می دهند.

در مطلبی جداگانه به موضوع عیدی کارمندان و کارگران در سال 1400 پرداخته ایم اما در این مقاله ضمن توضیحات مختصری در باب عیدی و سنوات و پاداش و حق بیمه کارگران به موارد تخطی کارفرما و پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر و جریمه عدم پرداخت عیدی و سنوات و از همه مهم تر حق بیمه کارگر و عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما و جریمه عیدی ندادن کارفرما پرداخته می شود و همچنین در ادامه نحوه شکایت از کارفرما بابت پرداخت نکردن عیدی کارمندان شرح داده می شود.

 

عیدی ندادن کارفرما

پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر و عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما از جمله مواردی هستند که معمولا کارگران بابت آن ها به اداره کار شکایت می نمایند و در این مواقع چنانچه مدارک احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین کارگر و کارفرما اثبات گردد کارفرما در صورت پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر و یا عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما، به جریمه عدم پرداخت عیدی و سنوات و جریمه عیدی ندادن کارفرما محکوم می گردد.

پرداخت نکردن عیدی کارمندان صرفا به این معنا نیست که هیچ مبلغی به کارگر داده نشود بلکه گاهی کارفرما مبلغ عیدی را کمتر از حد مقرر قانونی به کارگر پرداخت می نماید که این امر نیز مصداقی از  پرداخت نکردن عیدی کارمندان و کارگران است که مشمول جریمه عدم پرداخت عیدی و سنوات می گردد.

 

پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر

اگرچه عیدی و سنوات دو مقوله جدا از هم هستند اما معمولا در شرکت های خصوصی در آخر سال همراه با محاسبه عیدی کارگران سنوات آن ها نیز محاسبه و پرداخت می گردد. البته قانون سنوات را موکول به اتمام قرارداد و یا اتمام همکاری نموده است.

اما معمولا در شرکت های خصوصی گاها سنوات را به صورت ماهانه به حقوق کارگران اضافه می نمایند و با این ترفند قصد بر این است که در پایان قرارداد و یا پایان همکاری دیگر مبلغی تحت عنوان سنوات پرداخت نگردد که البته لازم به ذکر است که این پرداخت نمی تواند کارفرمایان را از پرداخت عیدی و سنوات در اتمام قرارداد معاف نماید بلکه پرداخت سنوات ماهانه و یا سالانه کارگران طبق رای دیوان عدالت اداری علی الحساب محسوب می گردد.

و در صورت شکایت کارگر بابت پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر،کارفرما به پرداخت عیدی و سنوات و سایر حقوق کارگر محکوم می گردد و باید طبق آخرین مصوبه عیدی و سنوات را پرداخت نماید و در غیر این صورت به جریمه عدم پرداخت عیدی و سنوات محکوم می گردد.

عیدی کارگران پاداشی است که در آخر سال به کارگران تعلق می گیرد و سنوات نیز به ازای مدتی که کارگر در کارگاهی مشغول به فعالیت است پرداخت می گردد.

 در گذشته عیدی و سنوات به کارگرانی تعلق می گرفت که مدت مقرر قانونی را در کارگاهی سپری کرده باشند اما در حال حاضر هر کارگری با توجه به ماه های خدمت خود مستحق عیدی و سنوات است و در صورت پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر، این حق برای وی محفوظ است که  به مراجع صالح در اداره کار شکایت نماید و در صورتی که مدارک دال بر رابطه کارگر و کارفرمایی وجود داشته باشد کارفرما به جریمه عدم پرداخت عیدی و سنوات محکوم می گردد، که مراتب آن در ادامه بیان می شود.

 

عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما و رابطه آن با عیدی ندادن کارفرما

عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما یکی دیگر از معضلاتی است که معمولا کارگران با آن سر و کار دارند و معمولا کارفرمایان  با مشاوره های اشتباهی که گاها دریافت می نمایند به این فکر می افتند که کارگر را بیمه ننمایند و با این عمل بتوانند رابطه کارگر و کارفرمایی را منتفی نمایند تا بدین وسیله بتوانند پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر را با وجود نبود رابطه کارگری و کارفرمایی منتفی نمایند و این عمل را قانونی جلوه دهند. در حالیکه بیمه کردن کارگر یکی از مدارک دال بر احراز رابطه کارگر و کارفرمایی است و با اسناد و مدارک دیگری نیز می توان رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نمود و در صورتی که اثبات شود که رابطه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

در این صورت کارگر به جهت بیمه نکردن کارگر بایستی بین دو تا ده برابر به سازمان تامین اجتماعی جریمه پرداخت نماید و در این مواقع چنانچه کارگر مطالبات دیگری همچون عیدی و سنوات و …. هم داشته باشد بایستی بابت آن ها نیز به کارگر، پرداختی صورت گیرد. در این بین با احراز رابطه کارگر و کارفرمایی کارگر می تواند کارفرما را به جهت پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر محکوم نماید و در این میان اگر کارگر را بیمه نیز نکرده باشد کارفرما به جریمه عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما نیز محکوم می گردد.

 

در صورت دریافت نکردن عیدی و پاداش و سنوات آیا می توان از کارفرما شکایت کرد؟

در پاسخ به این سوال که در صورت دریافت نکردن عیدی و پاداش و سنوات آیا می توان از کارفرما شکایت کرد باید چنین گفت که مزایای گفته شده  حداقل حق های قانونی کارگر است و چنانچه کارفرما این موارد را پرداخت ننماید گویا در حداقل حق قانونی کارگر  اجحاف نموده است، از این روکارگر به سهولت می تواند شکایت نماید.

تنها کافی است که کارگر به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نماید و جهت شکایت از کارفرما لازم است کد احراز هویت دریافت نماید و سپس به سامانه جامع اداره کار وارد شود و دادخواست خود را مبنی بر پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر و یا عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما و حقوق معوقه و…. ثبت نماید  و سپس منتظر تعیین وقت رسیدگی باشد. و لازم است که کارگر در زمان مشخص شده در اداره کار حضور یابد و مطالبات خود را در مورد پرداخت نکردن عیدی کارمندان و یا حق سنوات و بیمه و… بیان نماید.

در اداره کار با بررسی این امر و احراز رابطه کارگر و کارفرمایی نسبت به پرداخت نکردن عیدی و سنوات کارگر و یا عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما در هیئت تشخیص رسیدگی و رای صادر می شود.

رای صادره از اداره کار قابل تجدید نظر در هیات حل اختلاف است.

 

عدم پرداخت عیدی و سنوات چه راهکارهایی دارد؟

یکی از سوالاتی که معمولا کارفرمایان می پرسند این است که عدم پرداخت عیدی و سنوات چه راهکارهایی دارد، در پاسخ به این سوال گاها مشاوره های اشتباهی به کارفرمایان ارائه می شود از جمله اینکه با عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما، رابطه کارگر و کارفرمایی برقرار نمی شود

و در نتیجه کارفرما لازم نیست عیدی و سنوات پرداخت نماید، لازم به ذکر است که این مشاوره اصلا محمل قانونی ندارد و راه های دیگری برای احراز رابطه کارگر و کارفرمایی وجود دارد و با اثبات این امر نه تنها کارفرما مجبور به پرداخت عیدی و سنوات و معوقات کارگر می گردد بلکه بابت عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما که جز وظایف کارفرماست توسط سازمان تامین اجتماعی به جریمه عیدی ندادن کارفرما که بین دو تا ده برابر مبلغ حق بیمه است محکوم می شود.

 

مشاوره حقوقی شکایت از جهت عیدی ندادن کارفرما

یکی از مشاوره های رایج در بین کارگران که معمولا بسیار مورد سوال قرار می گیرد بحث عیدی ندادن کارفرما است. در واقع عیدی پاداشی است که در آخر سال به پاس قدردانی از کار کارگر بایستی به نسبت کارکرد او پرداخت گردد اما معمولا  کارفرمایان بنا به دلابل گاها واهی و یا مشاوره های اشتباه عیدی کارگران را پرداخت نمی کنند و یا گاها کمتر از حد مقرر می پردازند.

لازم به ذکر است که عیدی کارمندان هر ساله توسط شورای عالی کار متناسب با حقوق دریافتی کارگران به نسبت کارکرد آن ها محاسبه می شود و کارفرما موظف است این مبلغ را پیش از اتمام سال به کارگر پرداخت نماید.

عیدی تدادن کارفرما بنا به دلایلی همچون عدم بیمه بودن کارگر و یا کارکرد کمتر از یک سال و یا نبود قرارداد کار فاقد محمل قانونی است و در صورت شکایت کارگر بابت عیدی ندادن کارفرما، وی محکوم به پرداخت عیدی به کارگر می شود.

فلذا بهتر است کارفرمایان پیش از محکومیت به عیدی ندادن کارفرما توسط کارگران، در این مواقع با مشاور حقوقی متخصص مشورت و هم فکری های لازم به عمل بیاورند. و از طرفی دیگر کارگران نیز چنانچه بابت عیدی ندادن کارفرما معترض هستند بابت این موضوع می توانند به اداره کار نزدیک محل کار خود شکایت نمایند .

جهت مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید.

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

13 دیدگاه دربارهٔ «آیا می توان از کارفرما برای عیدی ندادن شکایت کرد؟»

 1. سلام خسته نباشید من توی شرکت الکتریک مهسان کارمیکنم چندسالی هست 7سال آخرسال میشه عیدی سنوات پاداش نمیدی درخواست میزنیم برای عیدی کاغذ پاره میکنه میگه ندارم دوروز مونده عید میره انگلیس من موندم میگه ندارم ازکجا پول میاره میره از وازارت کار میخوام رسیدگی کنه 77339290 ابراهیم ذاکری

 2. سلام دوست عزیز لطفا تماس بگیرید تا مشاور حقوقی ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهد.

 3. سلام خسته نباشيد. يه ساله به عنوان دستيار دندانپزشك كار ميكنم اول كار قرار شد حقوق با قانون كار پرداخت كنن كه كمتر پرداخت ميكنند و بيمه رد نكردن برام و عيدي خيلي كمتر از قانون كار پرداخت كردن گفتن چون تو كشور ما هيچ جا پرداخت نميكنند و سنواتم كلا پرداخت نكردن و حقوق ساعات اضافه كاري و روزاي تعطيل به من نميدن و براي ١٠ دقيقه تاخير از حقوقم كم ميكنند و مرخصي هم كه طبق قانون كار ماهي دو روز هست رو نميدن اگه هم بدن از حقوقم كم ميكنند ممنون ميشم راهنمايي كنيد چطور ميتونم حقمو بگيرم؟

 4. سلام خسته نباشید بند در کارگاهی مشغول کارم واز اول سال 1400به مدت یک ماه حق بیمه پرداهت کردن ودیگه لیست رد نکردن وبیمه تموم شد حالا میگویند بیمه نمیکنم پولشو میدم خودت برو خودتو بیمه کن با اینکه چهار ماه مونده تا پایان سال واگر شکایت کنم اخراجم میکنه یا بفمه رفتم بیمه بازم اخراج میشم لطفا راهی هست کمکم کنید

 5. سلام جوادیوسفپورهستم از۱۳۸۹/۸/۱۵ بمدت تقریبا ۱۱ سال درکارگاه تعمیرات تلویزیون حدودا روزی ۴ ساعت کار کردم ازسال ۸۳ تا ۹۳ هم خودم دارای پروانه کسب صوتی وتصویری ومغازه شخصی( بدون شاگرد وکارگر بودم) که بعنوان شغل دوم داشتم
  اکنون بابت بیمه شکایت کردم واداره کار میگوید خودت کارفرما بوده ای وشکایت شما منتفی است درصورتی که کارگری نداشتم .سوال دارم که آیا این گفته محمل قانونی دارد یا خیر؟

 6. سلام،من تو کلینیک شنوایی کار میکنم، یعنی منشی هستم، از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مشغول به کارم به صورت نیم وقت،ولی عیدی ۲/۵۰۰/۰۰۰ ب من دادن . شنیده بودم باید دوتا پایه حقوق بدن ،ولی ب من ۹۰۰ تومن کم دادن

 7. سلام
  من حدود 9 ماه هستش که در حراست یک مجتمع مشغول کارم و به من و چند نفر دیگر که کمتر از یک سال هستیم عیدی ندادن و میگن که بعد ایام عید پرداخت میکنن. میخواستم بدونم آیا بعد ایام عید میزان مبلغ عیدی طبق قانون 1400 پرداخت میشه یا قانون 1401؟

 8. سلام من نزدیک ۶سال نیم تو شرکت کار میکنم واسه پیمانکار بهم عیدی وسنوات نداده واز تاز برگه آورده مثل سال های قبل از هیچ تلبی ندارم آیا میشه شکایت کرد اگه شکایت کردم سال های قبلی هم میشه گرفت یا یه سال میشه خواهشآ یه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید