الزام به فروش سرقفلی مشاع
فهرست مطالب

دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع چه زمانی طرح می شود؟

دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع یکی از دعواهایی است که در مواقعی رخ می دهد که سرقفلی ملکی به صورت مشاع بین چند مستاجر مشترک است که البته این اشتراک ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و شرکا بنا به هر جهتی قادر به ادامه مشارکت نیستند و قصد جدایی دارند اما ممکن است برخی از شرکا به فروش راضی و برخی با فروش مخالف باشند و از این رو تنها راه چاره ای که باقی می ماند، فروش سرقفلی است تا بدین وسیله شرکا بتوانند به حق خویش دست یابند.

در این مواقع لازم است که دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع صورت گیرد اما جهت طرح دعوی الزام به فروش حق سرقفلی مشاع نیاز است که تشریفات دادرسی انجام گیرد و با یک وکیل ملکی مجرب مشورت شود، این تشریفات از تنظیم دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع آغاز و تا اخذ دستور فروش حق سرقفلی مشاع ادامه می یابد از این رو بهتر است.

در اقامه این دعوی الزام یه فروش سرقفلی مشاع از وکیل فروش سرقفلی مشاع که اشراف کافی بر قوانین دارد مشورت گرفته شود. پیش از ورود به بحث الزام به فروش حق سرقفلی مشاع لازم است که با مفهوم سرقفلی آشنا شویم.

از این رو در این مقاله ضمن تعریف سرقفلی ، الزام به فروش سرقفلی مشاع و مرجع رسیدگی به دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت نیز نقش وکیل مجرب و حرفه ای در زمینه سرقفلی مشاع توضیح داده می شود.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی به معنای حق استفاده انحصاری مستاجر از ملک تجاری است، سرقفلی یعنی اینکه مستاجر با پرداخت مبلغی مازاد بر اجاره به موجر، حق استفاده انحصاری از ملک تجاری را برای خود قرار می دهد و از این رو موجر به راحتی حق تخلیه ملک تجاری را ندارد مگر در شرایطی خاص و یا خرید سرقفلی از مستاجر.

اما چنانچه چند نفر باهم سرقفلی مکانی تجاری را خریداری نموده باشند در این صورت این افراد دارای سرقفلی مشاع هستند.

گاهی ممکن است شراکت در سرقفلی به صورت اختیاری و گاهی ممکن است به صورت قهری باشد و گاهی نیز ممکن است به صورت قهری باشد. به صورت اختیاری بدین شکل است که دو یا چند نفر با مشارکت یکدیگر سرقفلی ملکی تجاری را خریداری و در آن مشغول  به فعالیت می شوند و گاهی نیز قهری است بدین صورت که فردی که سرقفلی ملکی را داراست فوت می نماید و اموال وی به ورثه او می رسد و از این رو ورثه به صورت قهری و اجباری در سرقفلی ملک تجاری با یکدیگر شریک می گردند که به این امر سرقفلی مشاع گفته می شود.

 

الزام به فروش سرقفلی مشاع

الزام به فروش سرقفلی مشاع زمانی مطرح می گردد که سرقفلی ملکی مشترک بین دو یا چند نفر باشد و برخی از شرکا حاضر به ادامه همکاری نباشند، و سایر شرکا نیز حاضر به خرید سهم شریک یا شریکان نباشند در این صورت شریکی که قصد جدا شدن از سایر شرکا را در سرقفلی مال مشاع دارد ، می تواند به دادگاه دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع را بدهد.

دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع اولین گام جهت طرح دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع است.

در دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع لازم است که دلایل مالکیت و مخالفت سایر شرکا با تقسیم سرقفلی مشاع قید گردد . دادگاه پس از تقدیم دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع وارد رسیدگی می شود و چنانچه دلایل ارائه شده کافی باشد در این صورت حکم به الزام به فروش سرقفلی مشاع داده می شود.

وقتی قرارداد سرقفلی حق و حقوقی بین موجر و مستاجر شکل می گیرد این حق و حقوق و قرارداد به هر دو این افراد برمی گردد و در سرقفلی مشاع نیز همین رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین موجر و افرادی که سرقفلی مشاع دارند برقرار خواهد بود.

از این رو هر شریک در سرقفلی مشاع نمی تواند که هر زمان که بخواهد اقدام به فروش سرقفلی مشاع نماید بلکه در این بین موجر نیز بایستی رضایت خود را اعلام نماید و سایر شرکا نیز با این امر بایستی موافق باشند و در وهله اول لازم است با سایر شریکان در سرقفلی مشاع مشورت صورت گیرد و در فروش سر قفلی مشاع ، شریکان در اولویت خرید قرار دارند و البته این امر بایستی به اطلاع موجر نیز برسد اما چنانچه پس از مطرح شدن درخواست فروش سرقفلی مشاع از طرف یکی از شرکا، موجر و یا هر کدام از شرکا سرقفلی مشاع حاضر به خرید سهم سرقفلی مشاع شریک نباشند.

در این صورت، تنها راه ممکن، فروش سرقفلی مال مشاع به دیگران است که در صورتی که شرکا حاضر به همکاری در این موضوع نشوند شریکی که قصد جدایی دارد با طرح دعوی الزام فروش سر قفلی از دادگاه محل وقوع ملک درخواست الزام به فروش حق سرقفلی مشاع را می نماید و دادگاه نیز پس از بررسی اسناد و مدارک حکم به الزام فروش حق سرقفلی مال مشاع می دهد و به عبارت دیگر دستور فروش سرقفلی مشاع را صادر می نماید.

پس از صدور دستور الزام به فروش حق سرقفلی مشاع هر کدام از دارندگان حق سرقفلی و یا مالک می توانند جهت خرید حق سرقفلی اقدام نمایند و چنانچه آن ها حاضر به خرید سهم شریکی که قصد انتقال سهم خود را دارد نباشند در این صورت ممکن است سهم مشاع سرقفلی به فرد ثالثی نیز فروخته شود. ناگفته نماند که دعوی الزام فروش حق سرقفلی باید به طرفیت مالک و یا همان موجر مطرح شود.

 

مرجع رسیدگی به دعوی الزام به فروش حق سرقفلی مشاع

دعوی الزام به فروش حق سر قفلی مشاع در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد. چنانچه به اشتباه دعوی الزام به فروش سر قفلی مشاع در دادگاه دیگری مطرح گردد دادگاه مزبور می تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید. فلذا انتخاب صحیح دادگاه صالح در طرح دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع اهمیت فراوانی دارد.

 

وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع

وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع به وکیلی گفته می شود که بر قانون و مباحث سرقفلی و روابط موجر و مستاجر اشراف کامل دارد از این رو در طرح دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع می تواند با علم و آگاهی و اشرافی که بر قوانین و رویه دادگاه ها دارد به سهولت دستور فروش سرقفلی را از دادگاه اخذ نماید.

اگرچه شاید برخی از افراد چنین تصور کنند که طرح دعوی الزام به فروش حق سرقفلی مشاع ممکن است به سهولت امکان پذیر باشد اما لازم به ذکر است که دعوی الزام به فروش حق سرقفلی مشاع شاید در بدو امر ساده به نظر برسد.

اما در واقع  از زمان تنظیم دادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع تا زمان رسیدن حکم دادگاه راهی بس طولانی نیاز است که این امر جز از یک وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع که بارها و بارها چنین دعاوی را اقامه نموده است و موفق به اخذ حکم دستور الزام به فروش حق سرقفلی مشاع از دادگاه شده است ساخته نیست.

از این رو توصیه می شود در طرح دعوی الزام به فروش حق سرقفلی مشاع حتما از وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع مشاوره حقوقی لازم گرفته شده و چه بهتر است که پیگیری پرونده را به وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع واگذار نمود تا دستیابی به نتیجه مطلوب به سهولت امکان پذیر گردد.

هزینه وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع بسته به نوع پرونده معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه است که البته این امر به توافق موکل و وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع هم بر می گردد اما آنچه حائز اهمیت است این است که هزینه ای که جهت مشاوره و یا وکالت وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع می شود

به مراتب در مقابل سودی که از این امر نصیب موکل و متقاضی مشاوره حقوقی می گردد بسیار کمتر است از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در این زمینه مشورت و هم فکری نمایید.

 

تعریف مال مشاع به زبان ساده

مال مشاع مالی است که مالکیت آن متعلق به  دو یا چند نفر میباشد ولی مشخص نشده که کدام قسمت از مال مشاع متعلق به کدام شخص است به عنوان مثال یک قطعه زمین 100 متری که مالکان آن چهار نفر هستند و هرکدام یک چهارم از این زمین یعنی 25 متر سهم دارند ولی بخاطر اینکه این زمین مشاع است مشخص نیست کدام 25 متر متعلق به کدام شریک است.

 

سوالات رایج

آیا میتوانیم سرقفلی را انتقال بدهیم؟

اگر شخص حق انتقال سرقفلی را از موجر دریافت کرده باشد میتواند سرقفلی را انتقال دهد و از این نظر مشکلی وجود ندارد ولی اگر شخص حق انتقال به غیر را نداشته باشد سرقفلی نمیتواند انتقال یابد

آیا سرقفلی مغازه را بخریم یا خیر؟

امروزه خیلی کمتر از گذشته نقل و انتقال سرقفلی انجام میشود آن هم به دلیل عدم آشنایی اشخاص با قوانین مربوط به سرقفلی می باشد ولی در هر صورت برای خرید سرقفلی بهتر است که قبل از آن با مشاورین مجرب در این زمینه مشورت صورت گیرد.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی آنلاین دعوی الزام به فروش سرقفلی مشاع با وکیل دستور فروش سرقفلی مشاع هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی 

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید