آدم ربایی | مجازات، اثبات و عناصر تشکیل دهنده آدم ربایی

جرم آدم ربایی
فهرست مطالب

آدم ربایی یکی از جرائم کیفری است که جهت تحقق آن نیاز است که عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند. چرا که در صورتی که هر کدام از عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی مفقود باشد جرم آدم ربایی شکل نمی گیرد و مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم نمی گردد و البته که گاهی نیز جرم آدم ربایی در اثنای عمل عقیم می ماند و تشکیل نمی شود.

در این مواقع ممکن است مرتکب به شروع به جرم آدم ربایی محکوم گردد و البته که ممکن است در شروع به جرم آدم ربایی، جرم مستقل دیگری قرار داشته باشد که در این صورت مرتکب به جز مجازات شروع به آدم ربایی به مجازات جرم مستقلی که انجام داده است نیز محکوم می گردد. اما چنانچه جرم آدم ربایی با تمام عناصر تشکیل دهنده آن انجام گیرد، مرتکب محکوم به مجازات جرم آدم ربایی می گردد.

در این مقاله قصد بر این است تا ضمن تعریف اینکه جرم آدم ربایی چیست؟ بررسی گردد که شروع به آدم ربایی چیست و مجازات شروع به آدم ربایی چگونه تعیین می گردد و نحوه اثبات جرم آدم ربایی با چه طرقی امکان پذیر است و پس از اثبات این جرم، قانون گذار مجازات آدم ربایان در ایران را چگونه و بر چه اساسی مقرر داشته است و در آخر لزوم مشاوره حقوقی آدم ربایی توسط وکیل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت نیاز می توانید از وکیل کیفری وکیل پرس مشاوره حقوقی رایگان دریافت نمایید.

 

آدم ربایی چیست؟

در پاسخ به سوال آدم ربایی چیست لازم به ذکر است که آدم ربایی انتقال فردی بدون رضایت او به محل دیگری است. در واقع هر فردی برای اینکه به جایی انتقال یابد لازم است که با رضایت خویش این عمل را انجام دهد فلذا هر گونه زور و اجبار در انتقال فردی از مکانی به مکان دیگر مصداق جرم آدم ربایی است. البته در پاسخ به سوال آدم ربایی چیست، ذکر این نکته نیز ضروری است که در جرم آدم ربایی که از جرائم کیفری است لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی وجود داشته باشد تا بتوان گفت جرم آدم ربایی محقق شده است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی شامل عنصر مادی، قانونی و معنوی می شود که در ادامه راجع به آن ها توضیح داده ایم.

 

عنصر قانونی

عنصر قانونی در جرم آدم ربایی ماده 621 قانون مجازات اسلامی است که جرم آدم ربایی را پیشبینی نموده است و چنین مقرر داشته است که

“هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”

در این ماده در خصوص میزان مجازات مرتکب و همچنین در تبصره آن در خصوص مجازات شروع به آدم ربایی بحث شده است که به ترتیب میزان مجازات، حبس از پنج تا پانزده سال و سه تا پنج سال تعیین شده است.  

عنصر مادی

عنصر مادی جرم آدم ربایی به هر عملی گفته می شود که زمینه ساز جرم مزبور باشد و هر عمل مادی که امکان آدم ربایی در آن باشد می تواند مصداق عنصر مادی جرم آدم ربایی باشد. پس می توان گفت در خصوص آدم ربایی عمل واحدی توسط قانون برای تحقق جرم تعیین نشده ، بلکه هر فعلی که بتوان آنرا مصداق آدم ربایی قرارداد می تواند عنوان جرم آدم ربایی را به خود گیرد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت انجام عمل مجرمانه است. به عبارت دیگر فرد آدم ربا باید با قصد و نیت مجرمانه وارد عمل شود و جرم مذکور را انجام دهد و در غیر این صورت جرم آدم ربایی شکل نمی گیرد و مجازات آدم ربایی بر فرد مذکور صادق نیست. لذا قصد ونیت مرتکب در تحقق عنصر معنوی اهمیت بسزایی دارد.

مجازات آدم ربایی چیست؟

مجازات آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی و یا به عبارت دیگر مجازات آدم ربایان در ایران مستند به ماده 621 قانون مجازات اسلامی 5 تا 15 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است که با توجه به سابقه مجرم، قاضی محکمه می تواند مجازات آدم ربایان در ایران را بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر شده، تعیین نماید. البته در صورتی که برخی از شرایط برای جرم آدم ربایی وجود داشته باشد.

در این صورت مجازات آدم ربایی تشدید می گردد و چنانچه تشدید گردد مجازات آدم ربایی به حداکثر می رسد و اما سوالی که ممکن است در ذهن بیاید این است که در چه صورتی مجازات آدم ربایی و یا مجازات آدم ربایان در ایران تشدید می گردد؟
در پاسخ به این سوال با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامی مواردی بیان شده است که چنانچه آدم ربا این اعمال را انجام دهد مجازات آدم ربایی وی تشدید می گردد. این شرایط در میزان مجازات آدم ربایان در ایران موثر هستند و عبارتند از:
1) در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از 15 سال تمام باشد در این مواقع مجازات آدم ربایی و یا مجازات آدم ربایان در ایران تشدید می گردد.
2) در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت گرفته باشد نیز یکی از مواردی است که مجازات آدم ربایی تشدید می گردد، چرا که ترس و واهمه ای که در جرم آدم ربایی همراه با وسیله نقلیه وجود دارد، به مراتب بیشتر از سایر طرق ارتکاب جرم آدم ربایی است. از این رو مجازات آدم ربایان در ایران که از وسیله نقلیه استفاده می نمایند بیشتر است.
3) در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شده باشد در این صورت مجازات آدم ربایی تشدید می گردد و مجازات آدم ربایان در ایران به حداکثر مجازات آدم ربایی می رسد.

موارد مذکور مطابق قانون مجازات اسلامی، از موارد تشدید کننده مجازات جرم آدم ربایی می باشند.

شروع به آدم ربایی یعنی چه؟

هر جرمی برای اینکه واقع گردد نیاز است که مقدماتی را دارا باشد که به این مقدمات شروع به جرم گفته می شود، گاهی شروع به جرم از اعمالی تشکیل می گردد که این اعمال هر کدام زمینه ساز جرم مستقلی است و مجازات مستقل خود را دارد اما گاهی نیز جرمی که واقع می شود.

برای تحقق آن نیازمند انجام اعمال و مقدماتی است که به این اعمال و مقدمات شروع به جرم نام گذاری شده است، در واقع در شروع به جرم، فرد مرتکب قصد انجام اعمال و اقداماتی را دارد که جرم است و دارای مجازات است اما در اثنای عمل و پیش از اینکه جرم را به پایان برساند به جهت اعمالی خارج از اراده وی جرم مذکور عقیم می ماند و به انتها نمی رسد.

در این مواقع چنانچه اعمال انجام گرفته جرم باشند، مرتکب به میزان اعمالی که انجام داده است به مجازات محکوم می گردد. اما لازم به ذکر است که چنانچه مرتکب جرمی با میل و اراده خود جرمی را که آغاز نموده است ترک نماید و عملی که انجام داده نیز جرم نباشد در این صورت مرتکب به مجازاتی محکوم نمی گردد.
اما شروع به جرم در برخی از جرائم از جمله جرم آدم ربایی دارای مجازات شروع به آدم ربایی می گردد.

 

4 روش اثبات جرم آدم ربایی

در نحوه اثبات جرم آدم ربایی با توجه به اینکه جرم آدم ربایی از جرائم کیفری است، لازم است که با ادله اثبات جرائم کیفری آشنا بود. از جمله مواردی که در نحوه اثبات جرم آدم ربایی موثر است عبارتند از:

1- اقرار

اقرار یکی از ادله در نحوه اثبات جرم آدم ربایی است که معمولا زمانی رخ می دهد که جرم آدم ربایی کشف شده است و آدم ربا چاره ای جز اقرار به جرم خویش نمی یابد چراکه اینکه فردی به صورت خودجوش به جرم خود اقرار نماید معمولا کمتر اتفاق می افتد و افراد به طور معمول پس از دستگیری اقرار به ارتکاب جرم می کنند.

2- شهادت شهود

شهادت شهود در نحوه اثبات جرم آدم ربایی یکی از ادله کاملا قابل قبول است چرا که افرادی که جرم آدم ربایی را مشاهده نموده باشند می توانند این جرم را شهادت دهند و چنانچه شهود مذکور، شرایط شهادت دادن را دارا باشند در این صورت جرم آدم ربایی اثبات می گردد و آدم ربا به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.

3- اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی

اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی نقش به سزایی دارد و این دلیل زمانی استفاده می شود که فردی ربوده شود و اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید و از این راه در پی کشف آنچه که وقوع پیدا کرده است، به دنبال شناسایی فرد یا افراد مرتکب می باشد.

4- علم قاضی

علم قاضی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی می تواند نقش ویژه ای داشته باشد، به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می شود، علم قاضی می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود و مجموع دست آوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم آدم ربایی موثر باشد و با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.

موارد بیان شده هر کدام در نحوه اثبات جرم آدم ربایی موثر هستند و با توجه به شرایط تحقق جرم آدم ربایی هر کدام از ادله مزبور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

مشاوره حقوقی آدم ربایی با وکیل پرس

مشاوره حقوقی آدم ربایی باید از وکیل و مشاور حقوقی اخذ شود که تخصص کیفری داشته باشد، چراکه جرم آدم ربایی جرم کیفری است و مستند به قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم آدم ربایی مجازات آدم ربایی در نظر گرفته می شود،

از این رو مشاوره حقوقی آدم ربایی را بایستی از وکیلی که مسلط به قوانین کیفری است و به رویه دادگاه ها در محاکم کیفری آشنایی کافی دارد اخذ نمود. گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متبحر در امور کیفری در زمینه های مختلف کیفری معد مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی کیفری هستند.

 

شروع به آدم ربایی چیست و چگونه آنجام می گیرد ؟

شروع به آدم ربایی به اعمالی گفته می شود که آدم ربا مرتکب می گردد اما پیش از اینکه جرم آدم ربایی را انجام دهد در اثنای عمل دستگیر می شود در این مواقع جرم آدم ربایی عقیم می ماند اما مرتکب به جهت اعمالی که انجام داده است به مجازات شروع به آدم ربایی محکوم می گردد. مجازات شروع به آدم ربایی مستند به تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی 3 تا 5 سال حبس تعزیری بود که با توجه به اعمال انجام شده توسط آدم ربا، مجازات وی تعیین می گردید اما با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبصره مزبور نسخ گردید و مجازات شروع به آدم ربایی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد.

اگه کسی یه بچه رو از جلوی در مدرسه بدزده عنوان جرمش چیه؟ و اینکه آیا جرم بچه دزدی سنگیتر از دزدیدن آدم بزرگه؟

عنوان جرم ارتکابی، آدم ربایی است و مجازاتش در صورتیکه سن فرد کمتر از 15 سال باشد، شدیدتر است

 

اگه پلیس نتونه آدم ربارو شناسایی کنه ، آیا قانونا میشه از اهل محل تحقیق کرد و واقعیت و فهمید؟

چنین مطلبی تحت عنوان اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی در قانون پیش بینی شده و قاضی در صورتیکه اطلاعاتی از شخص دزدیده شده و آدم رباها نداشته باشد از این راه اقدام می کند.

جهت اخذ مشاوره حقوقی آدم ربایی با وکیل کیفری هم اکنون تماس بگیرید.
شماره مشاوره حقوقی تلفنی

وکیل پرس به پاس قدردانی از همراهی شما با همکاری هولدینگ آرمانی هاب خدمات و تخفیفات ویژه ای را برای شما عزیزان در نظر گرفته، شما می توانید با ثبت شماره خود از این خدمات و تخفیفات مطلع شوید.

گاروبین، خدمات آزمایشگاهی در محل؛ نمونه گیری رایگان
بدادم برس، خدمات تعمیرات و تاسیسات؛ ایاب و ذهاب رایگان
نگاه آرمانی، خدمات مارکتینگ و برندینگ

"*" indicates required fields

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید