ملک مشاع
فهرست مطالب

ملک مشاع به چه ملکی گفته می شود؟

از ملک مشاع چه می دانید؟ ما در این مقاله هر آنچه درباره ملک مشاع لازم است بدانید، از جمله افراز ملک مشاع و مراحل افراز ملک مشاع را گردآوری کرده ایم. به کمک متخصصان خود در زمینه دعاوی ملکی درباره تقسیم ملک مشاع، فروش ملک مشاع و اینکه نحوه فروش ملک مشاع چگونه است، صحبت کرده ایم.

یک وکیل ملکی به خوبی می تواند شما را در امور مربوط به فروش ملک مشاع، تقسیم ملک مشاع و آنچه باید از ملک مشاع بدانید راهنمایی کند. برای مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی ملکی می توانید با وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

محتوایی که تحت عنوان ملک مشاع در اختیار شما قرار داده شده است توسط تیم تولید محتوای وکیل پرس که همگی در زمینه دعاوی ملکی تخصص دارند. تهیه شده است و می توانید مطمئن باشید تمام مطالبی که مطالعه خواهید کرد از صحت و اعتبار برخوردار است.

ملک مشاع چیست ؟

ملک مشاع به ملکی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر می باشد و همه شرکا در جز به جز ملک مشاع شریک می باشند. در املاک مشاع لازم نیست که سهم همه شرکا به میزان مساوی باشد، بلکه ممکن است برخی از شرکا نسبت به برخی دیگر سهم بیشتر و یا کمتری داشته باشند.

ملک مشاع به نحوی است که شرکا نمی توانند قسمتی از ملک را جدا نموده و به این تصور که میزان جدا شده سهم آنهاست مانع استفاده سایر شرکا گردند بلکه همه شرکا در تمام ملک مشاع شریک می باشند اما می توان به طرق قانونی نسبت به تقسیم ملک مشاع اقدام نمود.

در این مطلب همه چیز درباره ملک مشاع از جمله تقسیم ملک مشاع ، نحوه فروش ملک مشاع و موارد مرتبط با آن ها توضیح داده شده است.

 

افراز اموال مشاع به چه معناست؟

افراز در لغت به معنای جدا و مشخص نمودن است.افراز ملک بدین معناست که سهام مالکان ملک مشاع مشخص  ومعین گردد.لفظ  افراز در مقابل مشاع قرار دارد، چراکه مال مشاع به مالی اطلاق می گردد که همه شرکا در جزء به جزء آن شریک باشند و هیچ یک از شرکا نمی تواند ادعای تصرف قسمتی از مال مشاع را داشته باشد.

فلذا بدیهی است که افراد تمایل داشته باشند که ملک خویش را افراز (تقسیم) نمایند تا سهم هر کدام مشخص گردد و هر کدام از شرکا بتوانند در ملک خویش تصرف نمایند چنانچه طرفین یک ملک مشاع ،قصد جدا نمودن مال خویش را داشته باشند  به افراز روی می آورند. در افراز ملک مشاع، سهم هر یک از شرکا از نظر حدود و مشخصات معین می گردد.

 

 مراحل افراز ملک مشاع

مرحله اول: اولین مرحله در افراز ملک مشاع این است که جریان ثبتی ملک مشاع خاتمه یافته باشد و چنانچه خاتمه نیافته است اما درخواست ثبت آن به اداره ثبت داده شده باشد و آگهی های نوبتی و تحدیدی آن  نیز منتشر شده باشد و در مهلت های قانونی نسبت به ملک مشاع اعتراضی صورت نگرفته باشد ،ملک قابل افراز می باشد.

لازم است که هریک از شرکا،درخواست افراز ملک مشاع را به همراه مشخصات خویش و مستندات قانونی به اداره ثبت اعلام نماید.

مرحله دوم: درخواست مزبور توسط اداره ثبت بررسی می گردد تا مشخص گردد که  ملک دارای سند قانونی می باشد یا خیر و درکل ،جهت افراز ملک مشاع موانع قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه بررسی ها  پس از تکمیل شدن توسط نماینده ثبت، به اطلاع رییس ثبت می رسد.

 

مرحله سوم: رییس اداره ثبت گزارش نماینده را مورد بررسی قرار میدهد و در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد،پرونده جهت نقشه برداری و معاینه محل ،به نقشه بردارثبت ارسال می گردد.

نقشه بردار و همینطور نماینده ثبت  در محل ملک مشاع حاضرمیشوند و از کلیه شرکا و کسانی که درخواست افراز ملک را داشته اند نیز دعوت به عمل می آید و نتیجه تحقیقات به امضا نقشه بردار، و حاضرین می رسد و نقشه بردار نتیجه تحقیقات خویش را بایستی به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

 

مرحله چهارم: مسئول واحد ثبتی نتیجه تحقیقات را بررسی و نظر خویش را مبنی بر رد یا قبول درخواست افراز اعلام می نماید.

 

مرحله پنجم: چنانچه ملک قابل افراز شناخته شود این تصمیم واحد ثبتی به شرکا ابلاغ می گردد و چنانچه شرکا نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشند بایستی در مهلتی ده روزه اعتراض خود را در دادگاه محل وقوع ملک مشاع مطرح نمایند.دادگاه به اعتراض مزبور با توجه به قوانین مربوطه رسیدگی می نماید.

 

تقسیم ملک مشاع چگونه است؟

یکی از طرق تقسیم ملک مشاع افراز می باشد. افراز ملک مشاع بدین معناست که ملک مشاع تقسیم شده و سهم هریک از شرکا مشخص  می گردد. چنانچه ملکی بین دو یا چند شریک مشترک باشد از دو طریق امکان افراز ملک مشاع وجود دارد.

1) مراجعه به اداره ثبت محل وقوع مال غیر منقول

2) دادگاه عمومی حقوقی

ادارات ثبت محل وقوع ملک، زمانی صالح به رسیدگی می باشند که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، در غیر این صورت مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مشاع می باشد.

 

همچنین بخوانید:

نکاتی مهم درباره خرید ملک ورثه ای

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک در صورتی صالح به رسیدگی می باشد که جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد و همچنین اگر در بین شرکا و مالکان ،محجور و یا غایب مفقود الاثری وجود داشته باشد، و یا اینکه بخشی از ملک مشاع، ولو درصد ناچیزی از آن مجهول المالک باشد رسیدگی به تقسیم ملک مشاع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

رسیدگی به دعوای افراز در دادگاه با تقدیم دادخواست صورت میگیرد و بایستی حتما به طرفیت همه مالکان اقامه گردد و چنانچه چنین اقدامی صورت نگیرد،دعوا رد می گردد.

 

فروش ملک مشاع

در اینم قسمت درباره فروش ملک مشاع صحبت کرده ایم. می دانید فروش ملک مشاع چگونه انجام می شود؟ در این قسمت آنچه باید درباره فروش ملک مشاع بدانید را آورده ایم. فروش ملک مشاع در صورتی امکان پذیر است که املاک مشاع توسط مراجع ذی الصلاح که عبارت است از: اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه عمومی حقوقی ،غیر قابل افراز شناخته شود واز این رو، راهی جز فروش ملک مشاع و تقسیم مبلغ حاصل از فروش بین شرکا باقی نمی ماند.

در درخواست فروش مال مشاع،تقدیم دادخواست ضروری نمی باشد و صرف تقاضا از طرف هریک از شرکا به مراجع صالح کفایت  می نماید.

1) در صورتیکه در مورد ملک،مستغلات بنا،زمین  نظر مراجع ذی الصلاح (اداره ثبت و یا دادگاه عمومی حقوقی) مبنی بر غیر قابل افراز بودن املاک مزبور باشد .دستور فروش املاک مشاع صادر می گردد.

2) پرونده پس از صدور دستور فروش از طرف دادگاه به قسمت اجرای احکام فرستاده میشود.

3) دادورز در این مرحله موظف است پرونده اجراییه را تشکیل دهد و بدون صدور اجراییه ،کارشناسی را جهت ارزیابی ملک تعیین نماید تا کارشناس مزبور قیمت ملک را ارزیابی نماید.

4) پس از اینکه کارشناس ملک را مورد ارزیابی قرار داد، نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می گردد.

5) طرفین پس از وصول نظر کارشناس، یک هفته فرصت دارند که چنانچه به نظر کارشناس معترض هستند،اعتراض خویش را بیان نمایند.

6) چنانچه اعتراض به نظر کارشناس مورد قبول واقع گردد،موضوع کارشناسی به هیات کارشناسان فرستاده میشود و در این هیات برآورد قیمت صورت میگیرد.

7) پس از اینکه قیمت ملک مشاع مشخص می گردد، اجرای احکام جهت فروش ملک مشاع،جلسه مزایده ای را تشکیل میدهد و

 ملک مشاع در مزایده به فروش میرسد.

8) هزینه های عملیات اجرایی و سایر هزینه های قانونی از مبلغ فروش کسر می گردد و باقی مبلغ بین شرکا ملک مشاع تقسیم می شود.

 

چه زمانی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته تلقی می گردد؟

زمانی که برای ملک، سند مالکیت صادر شده باشد و یا اینکه ملک، در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد  و یا در صورتیکه درخواست مربوطه ثبت شده و آگهی های نوبتی و تحدیدی نیز به صورت صحیح منتشر شده  باشد وتحدید حدود قانونی هم صورت گرفته باشد و همچنین در مهلت واخواهی اعتراضی نسبت به ملک صورت نگرفته باشد،در این صورت ملک قابل ثبت در دفتر املاک می باشد فلذا اداره ثبت در چنین مواقعی، صالح به رسیدگی است.البته ناگفته نماند که منظور از خاتمه جریان ثبتی ملک مشاع ،مربوط به کل ملک می باشد.

 

در این مقاله سعی بر این بود تا  شما عزیزان با ملک مشاع و نحوه افراز و تقسیم و همچنین فروش این املاک ،آشنا نماییم اما لازم به ذکر است که ناگفته های بسیاری در این باب باقی است که در حوصله این بحث نمیگنجید از این رو توصیه می گردد پیش از هر اقدام قانونی در این زمینه حتما با مشاوران حقوقی و وکلای صاحب نظر در این موضوع مشورت و هم فکری های لازم را داشته باشید.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن وکیل پایه یک دادگستری دراین زمینه نیز راهنمای شما عزیزان خواهند بود.

جهت اخذ مشاوره با وکیل ملکی هم اکنون تماس بگیرید

شماره مشاوره حقوقی تلفنی
.

صفحه رسمی وکیل پرس در اینستاگرام را دنبال کنید

صفحه اینتساگرام وکیل پرس
.

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید