دادخواست تمکین و بررسی جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آن
0 (0)

در دعاوی و شکایتهای حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیتهای مختلفی ایجاد میکند. یکی ...

ادامه مطلب