هزینه دادرسی مهریه

فهرست مطالب

هزینه دادرسی مهریه چقدر است. پاسخ به این سوال پرتکرار توسط کارشناس حقوقی وکیل پرس. با ما همراه باشید

همان گونه که گفتیم مهریه حقی بود که برای زوجه به موجب عقد نکاح به وجود می آید و این حق قانونی را هر زمانی که می خواهد می تواند با طرح شکایت از همسرش و تنظیم درخواست مطالبه مهریه به طرفیت او خواستار دریافت حق خود باشد اما روند دریافت وصول مهریه منوط به طی کردن تشریفاتی بوده که باید توسط زوجه انجام گردد تا دعوی او از سوی دادگاه قابل پذیرش گردد

در رابطه با نحوه دعوی مطالبه مهریه در مقالات پیشین به صورت مفصل بحث کردیم در اینجا می خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که زوجه ای که علیه زوج خود طرح دعوی می کند مستلزم به پرداخت چه مقدار هزینه دادرسی بوده است !

از آنجایی که دعوی مهریه دعوی مالی بوده زوجه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی بوده بپردازد و حسب میزان دریافت مهریه خود باید بهای خواسته بپردازد . مگر آنکه زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معسر بوده و به دادگاه احراز گردد که توانایی مالی نداشته و ادعای اعسارش پذیرفته شود دادگاه در جلسه اول

اما میزان بهای دعاوی مالی از جمله مهریه که موضوع بحث ما هم بوده در مرحله بدوی :

هزینه دادرسی وصول مهریه در مرحله بدوی

  •  در صورتی که ارزش ریالی خواسته معادل 20000000تومان یا کمتر بوده باشد میزان بهای خواسته معادل دو و نیم درصد
  • در صورتی که ارزش ریالی خواسته بیشتر از 20000000 تومان باشد میزان بهای خواسته معادل سه و نیم درصد خواهد بود

 

اما با یک مثال ساده این موضوع را ساده تر بیان کنیم :

فرض کنید مهریه زوجه معادل 500 سکه بهار آزادی بوده است و زوجه هم اکنون می خواهد با طرح دعوی مطالبه مهریه آن را از همسرش وصول کند

ابتدا باید با توجه به اینکه زوج تمکن مالی برای پرداخت تمامی مهریه تعیین شده داشته یا نه توجه کنید . چون قانون گذار حسب قانون حمایت خانواده تنها زوج را ملزم به پرداخت 110 سکه بهار آزادی نموده و مازاد آن در صورت اثبات تمکن مالی زوج به پرداخت ، توسط زوجه بوده است .

فرض کنید ارزش ریالی هر سکه به نرخ روز 1100000 تومان بوده است بوده و میزان سکه که زوج ملزم به پرداخت آن بوده ، با توجه به وضعیت تمکن مالی زوج 500 سکه بهار آزادی بوده است.

در اینجا حاصل ضرب می شود معادل 550000000 تومان و 3.5 درصد آن می شود معادل :1925000000

از آنجایی که ارزش ریالی خواسته بیشتر از 3000000 ریال بوده است لذا قابلیت تجدید نظر خواهی خواهد داشت و میزان  بهای خواسته معادل 4.5 محکوم به خواهد بود

و در صورتی که مهریه زوجه وجه نقد بوده باشد و میزان آن بیشتر از 2000000 ریال باشد، می تواند نسبت به رای صادره تقاضای فرجام خواهی نیز بنماید که میزان بهای خواسته معادل 5.5 محکوم به، می باشد

اما در فرضی که زوجه توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی نداشته باشد می تواند ضمن دادخواست اصلی یا به صورت دادخواست جداگانه ای، دعوی تحت عنوان اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح کند که در این صورت دادگاه قبل از آنکه به دعوی اصلی رسیدگی کند ابتدا با تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از شهود به دعوی اعسار رسیدگی کرده و چنانچه معسر بودن زوجه از پرداخت هزینه دادرسی اثبات گردد او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد نمود

این هزینه دادرسی که به صورت مفصل آن را مورد بررسی قرار دادیم ، راجع به زمانی بوده که وصول مهریه از طریق اجرای ثبت که در مقاله مطالبه مهریه آن را مورد بحث و تحلیل قرار دادیم به نتیجه نرسد و زوجه نتواند مهریه اش را وصول بنماید که در این حالت می تواند با انصراف دعوی خود، از طریق مراجع قضایی دعوی خود را پیگیری نماید که به ترتیبی که بیان نمودیم با توجه به آنکه دعوی مربوطه در چه مقطعی از دادرسی بوده ، بدوی ، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی فرجام خواهی و …… میزان آن متقاوت بوده است.

 

همچنین بخوانید:

قانون جدید مهریه ۱۴۰۰

 

سوالات متداول :

چنانچه زوجه دعوی خود را راجع به وصول مهریه از طریق دایره اجرای ثبت مطرح و پیگیری کند منوط به پرداخت چه میزان هزینه دادرسی بوده است ؟

هزینه اجرای مهریه از طریق اداره ثبت معادل به میزان نیم عشر دولتی یا یک بیستم مبلغ خواسته بوده است

در چه صورتی زوجه از پرداخت هزیته دادرسی مطالبه مهریه معاف می شود ؟

در صورتی که زوجه با ارائه ادله ای به دادگاه اثبات نماید که از پرداخت هزینه دادرسی معسر بوده است و دادگاه به صحت ادعای او پی ببرد او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می کند.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مطالبه مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید