قصاص در چه مواردی ساقط می شود؟
فهرست مطالب

قصاص در چه مواردی ساقط می شود؟

به نظر شما قصاص در چه مواردی ساقط می شود؟ با ما همراه باشید.

مهمترین موارد سقوط قصاص شامل زیر است:

گذشت اولیاء دم
قصاص مجازات قاتل جنایت عمدی است که با رفتار مجرمانه خود موجب ایجاد جنایت بر نفس شده است و هم اکنون اولیای دم که از وراث مجنی علیه می باشد خواهان دریافت حق قصاص از او هستند در اینجا صاحبان حق قصاص می توانند با گذشت خود و با دریافت یا بدون گرفتن حق دیه قاتل یا مرتکب را به صورت رایگان ببخشند و این امر با محدودیت مواجه نبوده و در هر مرحله از دادرسی تا صدور اجرای حکم این حق را برای اولیای دم به وجود آورده است. در شرایطی ممکن است قاتل قبل از فوتش، از مقتول گذشته و او را از قصاص معاف کند.در اینجا گذشت مقتول موجب سقوط حق قصاص شده و اولیای دم دیگر نمی توانند فرد قاتل را قصاص کنند.

معافیت از قصاص قاتل در فرضی که مقتول اولیای دم ندارد
در فرضی که مجنی علیه ورثه نداشته باشد و یا شناخته نشده باشند در اینجا ولی دم مقتول مقام رهبری بوده و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان ها نسبت به تعقیب یا عدم تعقیب مجرم و تقاضای دیه اقدام می کند.

 

در صورتی که بعضی از اولیاء دم از حق قصاص نگذشتند تکلیف چیست؟
در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به صورت مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد. بنابراین در فرضی که بعضی از صاحبان آن خواهان دیه باشند یا از حق قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد

مطالبه دیه:
قصاص حق اولیای دم است اما در گاهی اوقات اولیای دم به جای قصاص تصمیم به دریافت خون بهاء مقتول می کنند که در اصطلاح حقوقی به آن دیه گفته می شود. در رابطه با جنایت عمدی و شبه عمد پرداخت دیه بر عهده جانی بوده جز در جنایت خطای محض که این پرداخت با عاقله می باشد. مبلغ این دیه معادل یک دیه کامل انسان است که نرخ آن ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می شود.

فوت قاتل :
طبق اصل شخصی بودن مجازات ها تنها مرتکب جنایت مستوجب تحمل مجازات است نه دیگری. بنابراین در صورتی که فاعل جرم فوت کند دیگر قصاص و دیه از قاتل ساقط و اولیای دم نمی توانند از اموال و ماترک او خواستار دریافت حق دیه باشند

فرار قاتل:
ماده 435 قانون مجازات بیان می دارد که هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در فرضی که بعد از پرداخت دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم با مجنی علیه محفوظ است .لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

عفو:
براساس ماده 11 ماده 110 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه است.

 

همچنین بدانید:

در چه شرایطی می توان قاتل را قصاص کرد!

 

برخی از سوالات متداول در خصوص ” قصاص در چه مواردی ساقط می شود؟ “

در چه مواردی ممکن است مرتکب جنایت عمدی از قصاص معاف شود؟

هر چند حق قصاص حق اولیاء دم مقتول است اما قانون گذار در شرایطی از این اصل عدول کرده و جانی را مستوجب مجازات قصاص نمی داند از جمله گذشت اولیاء دم، فوت قاتل و….

آیا فوت قاتل باعث اسقاط حق قصاص و دیه است؟

در صورتی که فاعل جرم فوت کند قصاص و دیه از قاتل ساقط و اولیای دم او نمی توانند از اموال و ماترکش خواستار دریافت حق دیه باشند.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص قصاص وکیل پرس هم اکنون تماس بگیرید. و یا به صفحه اینستاگرام وکیل پرس دایرکت دهید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

نویسنده خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق موسسه وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید