فهرست مطالب

تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟

در تمامی محکومیت ها اعم از حقوقی و کیفرشی مطابق اصل 34 قانون اساسی هر فردی حق دادخواهی و اعتراض به مراجع صالح را داشته و این به عنوان یکی از اصول دادرسی به حساب می آید
در جایی از قانون در رابطه با نوعی از محکومیت ها قانون گذار با اعمال نمودن معاذیر قانونی تخفیف دهنده حق اعتراض به مراجع تالی را از محکوم علیه منع نموده است به جز حق اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که با این امر منافات نداشته است.

اگر بخواهیم در رابطه با این امر که تسلیم به رای بهتر است یا استفاده از حق اعتراض صحبتی بنمایید باید پیش گفتاری راجع به آن را مورد تحلیل و تفسیر قرار بدهیم

از آنجایی که احتمال خطا نسبت به احکام صادره محاکم چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی وجود داشته است در نگاه اول قاعدتا حق اعتراض و تجدید نظر خواهی مجدد نسبت به اینکه پرونده بار دیگر با دقت و تمرکز بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد شاید بهتر از تسلیم شدن به رای و تمکین از آن بوده باشد. هر چند تبعیت از رای بدوی و پذیرفتن حکم محکومیت امتیازی را برای محکوم علیه که تخفیف در میزان مجازات تعزیری می باشد داشته است. بنابراین به صورت مطلق نمی توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم

مزایا تسلیم و تمکین از رای

برخلاف سایر تخفیف ها که اعمال تخفیف از اختیارات قاضی صادر کننده رای بوده است اعمال معاذیر قانونی تخفیف دهنده از تکالیف قانونی قاضی بوده که ملزم به رعایت آن بوده است که از آن به عنوان اقدامی مهم و قانونی در خصوص تخفیف مجازات تعزیری نام برده می شود
هر چند تسلیم به رای این اطمینان را به محکوم علیه می دهد که در صورت اقرار و پذیرش حکم محکومیت خویش از معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات برخوردار می گردد اما حق اعتراض را از او نسبت به بیان ایراد به حکمی که شاید برحسب خطا دادرس و عدم توجه او به دلایل ابرازی برای صدور حکم و سایر عوامل که در اتخاذ حکم نهایی تاثیرگذار بوده است و موجب گردیده که رای صادره به درستی اتخاذ گردیده نشود، را گرفته و او را ملزم به تبعیت از حکمی که به علت عدم اعتراض قطعی گردیده شده است بنماید و در ازایش از تخفیف مجازات برخوردار گردد.

همچنین بخوانید:

تسلیم به رای در دادگاه کیفری

اعتراض از آراء و تسلیم نشدن به حکم بدوی

تجدید نظر خواهی یکی از معمول ترین روش های بازنگری از آراء بدوی بوده که به فرد تجدیدنظر خواه این حق را می دهد که بتواند حق اعتراض به حکمی که احتمال خطا در زمان صدور آن وجود داشته است را داشته باشد و با استناد به موجبات تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی در مقام اعتراض در موعد قانونی قبل از قطعیت یافتن حکم برآید و در صورت وارد بودن ادعا، و موجه بودن آن بار دیگر پرونده مورد بازنگری قرار گرفته و ایرادات وارده به آن با دقت و تمرکز بیشتری بررسی گردد

برخی از سوالات متداول در خصوص تسلیم به رای بهتر است یا اعتراض؟

تسلیم شدن به رای و برخوردار شدن از مزایای تخفیف بهتر است یا اعتراض نمودن به رای؟

به صراحت نمی توانیم به این سوال پاسخ بدهیم و با بررسی تمامی جوانب بر اینکه آیا اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار است تاثیرگذار بر تغییرحکمی که قطعیت یافته است می باشد یا نه تصمیم به اتخاذ تسلیم شدن به رای و یا تجدید نظر خواهی از آن گرفت.

آیا تسلیم شدن به رای حق هرگونه اعتراض را برای محکوم علیه از او سلب می نماید؟

اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، حق هرگونه اعتراض و تجدید نظر خواهی را از محکوم علیه سلب نموده است اما با موضوع حکم ماده 474 قانون مذکور منافات ندارد

شما عزیزان می توانید برای اختیار کردن وکیل کیفری خوب در تهران و هم چنین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مواد مخدر که از مهمترین خدمات حقوقی وکیل پرس می باشد با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید