وکیل دیوان عدالت اداری در تهران
فهرست مطالب

وکیل دیوان عدالت اداری

آیا به وکیل دیوان عدالت اداری نیاز فوری دارید!! مهمترین وظایف یک وکیل دیوان عدالت اداری چیست؟؟

قبل از پرداختن به موضوعات مطرح شده اول به موضوع اصلی معرفی آن بپردازیم:

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی وظیفه رسیدگی به شکایات مردم و اشخاص حقوقی علیه سازمان ها، ماموران و آیین نامه های دولتی بوده است و این دیوان که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت داشته از نظر قانون دیوان عدالت اداری وظایفی را داشته که به بررسی آن می پردازیم.

  1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آن در رابطه با تصمیمات ، اقدامات و امور راجع به وظایف آنها
  2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده 100
  3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری

در یک مقاله جدا به عنوان چگونه به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم؟ به موضوعات مرتبط پرداخته شده است اما اگر شما نیاز به یک وکیل دیوان عدالت اداری داشته باشید با یک تماس با وکیل پرس می توانید به این مهم دست یابید همراه با مشاوره حقوقی. با ما همراه باشید.

در بعضی از مواقع ممکن است شخص بدون نیاز به داشتن وکیل بتواند اقدامات لازمه راجع به طرح شکایت خود را در محاکم دادگستری پیگیری بنماید و نیاز به داشتن وکیل پیدا نکند اما در رابطه با زمانی که پرونده مطروحه قرار است که در مرجعی به نام دیوان ادالت اداری که در حکم بالاترین مرجع دادرسی شناخته شده بود رسیدگی شود دیگر این موضوع به سادگی نبوده و شما نیاز به داشتن شخصی که تخصص کافی راجع به موضوعاتی که ارتباط با حوزه حقوق اداری داشته و رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده اعم از مباحثی که ارتباط با قانون شهرداری ها ، سازمان اداری و غیره داشته بوده اید. و این شخص علاوه بر تسلط کامل به قوانین مرتبط با این حوزه باید از رویه های قضایی صادره ای که توسط دیوان به تصویب می رسد نیز آگاه بوده باشد.

تا قبل از تصویب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ما تنهاحوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی می دانستیم که که نسبت به فعالیت و عملکرد اشخاص حقوقی معترض بودند و می توانستند با طرح شکایت خود از ارگان های دولتی که ضابطین و مجریان قانون بودند شکایت کنند اما امروزه حوزه صلاحیت این مرجع عالی تنها محدود به شکایات اشخاص عادی نشده بلکه حتی نهادهای دولتی که نسبت به رای کمیسیون های اداری اعتراضی داشته باشند بتوانند خواستار رسیدگی اعتراض خود از دیوان بوده باشد این نمونه ای از رای وحدت رویه قضایی بود که راجع به حوزه صلاحیت دیوان در سال 1400 به تصویب رسیده شده است در اینجاست که متوجه می شویم که صرف اطلاع از متن صریح قانون به تنهایی کفایت نکرده و نیازمند آن بوده که شخصی که قرار است خواستار طرح شکایتی از دیوان عدالت اداری بوده باشد باید آشنایی کامل را نسبت به تمامی قوانینی که مرتبط با این حوزه بوده اعم از قوانین عام و خاص ، رویه های قضایی صادره، آیین نامه ها و بخشنامه های و کلیه مقرراتی که ارتباط با حوزه حقوق اداری بوده را داشته باشد تا بتواند با ارائه ادله قانونی محکم و قوی درصدد پس گرفتن حق تضییع شده خود و جبران ضرر و زیانی که به واسطه عملکرد ارگان ها و نهادهای دولتی به او وارد گردیده شده باشد.

اهمیت داشتن وکیل دیوان عدالت اداری در چیست؟

نکته دیگری که در اینجا اهمیت داشتن وکیل دیوان عدالت اداری را روشن تر می سازد مساله مطرح ساختن شکایت و تشریفات قانونی آن بوده است که از سال 1392 به صورت کلی دستخوش تغییراتی چشمگیری گردید در سابق این حق برای افراد امکان داشت که با مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت خود بنمایند اما امروزه این مراتب باید حتما از طریق سامانه ساجد و به صورت الکترونیکی صورت بپذیرد تا به طرح شکایت شما در صورت وارد بودن اعتراض شما به آن رسیدگی گردد چرا که لازمه پذیرش شدن شکایت شما منوط به شرایطی بوده که عدم رعایت آن منوط به پذیرفته نشدن دادخواست بدوی شما می گردد که این شرایط در ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری بیان گردیده شده است

پس تا اینجا متوجه این امر شدیم که داشتن وکیل دیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به پرونده هایی از نظر شکلی یا ماهوی رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت دیوان بوده است به شما در روند دادرسی و پیمودن مسیر قانونی که لازمه بهره برداری و گرفتن حق تضییع شده شما بوده کمک شایانی کرده است و با تجربه و تخصصی که در این حوزه داشته ،موجب گردیده که تشریفات لازمه راجع به فرآیند رسیدگی شما به نحو احسن و در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

همان گونه که بیان گردید شما به عنوان شخصی که قرار است به بالاترین ارگان دولتی طرح دعوی بنمایید و شکایت خود را به طرفیت سازمان و ارگانی دولتی مطرح کنید قرار است وارد دعوی بشوید در اینجا شما همان گونه که بیان شد باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و یا ثبت خواسته خود در سامانه ساجد خواسته خودتان را به جریان بیاندازید اما در اینجا اگر قرار باشد شخصی که در این امر کارآزموده وو زبده بوده وکالت پرونده شما را بر عهده بگیرد باید چه ویژگی های داشته باشد.

ویژگی های وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان باید تخصص کافی نسبت به پرونده هایی که قرار است رسیدگی در آنها در دیوان به عمل آید داشته باشد و بداند که آیا اعتراض وارده در صلاحیت دیوان بوده است
وکیل دیوان باید در رابطه با قبول شدن اعتراض و ترتیب اثر داده شدن به آن رعایت مواعد قانونی که جزو تشریفات پذیرش دعوی بوده در نظر گرفته و در زمان قانونی اعتراض طرح دعوی بنماید
و همچنین با داشتن تسلط به قوانین دیوان و رویه قضایی صادره راجع به دیوان بتواند در مقام دفاع از موکل خویش که شخص حقیقی بوده و یا حقوقی بوده اند برآید.
پس وکیل دیوان عدالت اداری باید بتواند توانایی وکالت بر پرونده هایی که حسب مورد رسیدگی به آنها به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده را داشته باشد و وکالت افراد را در حوزه های مختلفی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از ارگان ها و سازمان های دولتی مثل کمیسیون های ماده 100 ، کمیسیون مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان شخص ذی النفع متضرر شده اند بر عهده بگیرد و بداند که چگونه باید اقدام به طرح دادخواست خود به دیوان بنماید.

زیرا روش ثبت اعتراض در دیوان بر خلاف سایر مراجع قضایی تشریفات خاصی داشته است و در ابتدا شما باید اقدام به طرح اعتراض خود با ضمیمه کردن ادله ای که بیانگر وارد بودن اعتراض و ترتیب اثر داده شدن به خواسته تان در دیوان بوده در سامانه ساجد در راستای ثبت اعتراض به دیوان عدالت اداری راه اندازی شده است بنمایید و همچنین در راستای دفاع از خویش در دیوان در مقام شخص ذی النفع باید از طریق تنظیم لایحه ای مستدل و موجه برآیید چرا که جلسات رسیدگی در دیوان به صورت حضوری نبوده است و بر مبنای لایحه ای تنظیمی بوده که اقدام به صدور رای راجع به پرونده مطروحه در دیوان شده است.با این شرح پس متوجه می شویم که شخصی که قرار است وکالت پرونده ما در دیوان بر عهده بگیرد باید در این کارآزموده و تبحر کافی را داشته باشد و با داشتن اشراف کامل به قوانین دیوان بتواند در مقام دفاع از شما برآید

در این راستا موسسه حقوقی وکیل پرس سعی برآن داشته که بهترین وکلای خود را که تخصص کامل با موضوعاتی که در پیرامون حقوق اداری بوده به شما معرفی بنماید شما عزیزان به کمک این وکلا و سپردن پرونده خود به آنها به سادگی این مسیر دشوار را طی بنمایید

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید.

صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

 نویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید