فهرست مطالب

وکیل جعل اسناد در تهران

وکیل جعل اسناد به علت تسلط و تبحری که نسبت به قوانین کیفری و آیین دادرسی دعاوی جعل داشته است می تواند با مطالعه دقیق پرونده با حضور فیزیکی خود در مراجع صالح به رسیدگی و یا با تقدیم نمودن لایحه ای مستند و مستدل در مقام دفاع از شما برآید. دنبال وکیل جعل اسناد در تهران هستید؟؟!! با ما همراه باشید.

جرم جعل اسناد

جعل اسناد پرونده ای در حوزه جرائم مالی بوده است که شخص جاعل با متوسل شدن به یک سری اعمال متقلبانه به قصد تقلب، اقدام به تغییر دادن تاریخ یا محتوی سندی اعم از اینکه عادی بوده یا رسمی بنماید که فاعل این جرم می تواند فرد عادی و از کارکنان رسمی بوده باشد که حسب مورد می توان این جرم تحت عنوان جعل مادی و یا جعل معنوی مورد بررسی قرار بگیرد و شخص مرتکب به مجازات قانونی تعیین شده محکوم بشود.

نکته قابل توجه در رابطه با تفکیک فی مابین مباشر این عمل مجرمانه، بر اینکه شخص عادی بوده است یا از کارکنان دولت و عمل متقلبانه نسبت به سند عادی بوده یا سند رسمی بسیار مهم است چرا که تاثیرگذار در میزان مجازات بوده است و چنانچه اثبات گردد که فردی عادی مرتکب جرم بوده است ممکن است معاذیر قانونی تخفیف دهنده شامل حال شخص مجرم گردد.

وکیل جرم جعل اسناد

حضور وکیل متخصص در پرونده حساسی مثل جعل به چند جهت حائز اهمیت می باشد

این وکیل به علت داشتن آشناییت کامل به قوانین کیفری و تجربه ای که در برخورد با پرونده های جعل اسناد داشته است قرار است در صدد جبران خسارات که به شما به عنوان شخص متقلب وارد گردیده برآید و با اثبات نمودن عمل متقلبانه شخص جاعل خواستار محاکمه او از مقام صالح به رسیدگی بوده باشد
از آنجایی که قانون گذار در مفاد قانونی جرم اسناد تفکیک بر عمل متقلبانه جاعل بر اینکه رفتار مادی خود را بر روی اسناد عادی و یا رسمی انجام می دهد قائل گردیده لذا یک وکیل متخصص که کارآزموده در این امر بوده نسبت به شناسایی اسناد و مدارک جعلی بر اینکه جعل انجام گرفته مادی بوده یا معنوی و نسبت به چه نوع سندی اعمال شده توانسته حسب مورد اقدام و عمل مجرمانه جاعل را اثبات بنماید و نشان دهد که سند مورد بحث سندی جعلی بوده و باید ابطال گردد.

همچنین در فرضی که قرار است وکیل جعل در مقام دفاع از خوانده دعوی در پرونده ورود پیدا نماید عکس قضیه قرار است اثبات گردد و وکیل با متوسل شدن به ادله ای اثبات نماید که جرم جعلی نسبت به سند مربوطه اعم از اینکه عادی بوده یا رسمی توسط موکل او انجام نشده و او مبری از مسئولیت کیفری می باشد و یا در حالتی که رفتار مادی شخص جاعل مصداق جرم جعل داشته و او این عمل را نسبت به یک سند عادی انجام داده است و شاکی پرونده اعلام گذشت نموده، از مجازات قانونی او را معاف سازد، چرا که مطابق قانون جدید جرم جعل نسبت به اسناد عادی جرمی قابل گذشت بوده است و چنانچه شاکی از شکایت خویش بگذرد دیگر جرم قابل پیگیری نمی باشد

 

و موضوع دیگری که اهمیت وجود وکیل جعل اسناد را پررنگ تر می کند آن است که اگر وکیل در مقام دفاع از شخص خواهان بوده باشد خواستار آن است که با ارائه ادله قابل قبول درصدد مجرمیت شخص جاعل و اعمال مجازات قانونی راجع به او از سوی محاکم بوده باشد تا بتواند غرامت و خسارات وارده به موکلش را پس بگیرد و اگر در مقام دفاع از خوانده دعوی باشد سعی می نماید که او را از اتهام وارده بری و در صورتی که ادله بر اتهام نسبت به او دلالت داشته است رضایت شاکی پرونده را جلب و یا از محکمه بخواهد که تخفیفی در میزان مجازات موکل او که خوانده دعوی است اعمال بنماید

اهمیت وجود وکیل جعل اسناد در چیست ؟

از آنجایی که اسناد اعم از عادی و یا رسمی بسیار حائز اهمیت بوده و از ادله های استنادی در قانون محاکم ما حساب می شود لذا هر گونه جعل نسبت به آن به اعتبار و کارکرد آن خدشه وارد نموده است و از آنجایی که وکیل جعل اسناد در حوزه پرونده های جعل تخصص و تبحر داشته توانسته آنها را شناسایی و در صورت تایید توسط کارشناس خواستار ابطال آن به علت جعلیت از دادگاه بوده باشد

چگونه اقدام به یافتن وکیل جعل اسناد بنماییم؟

در این راستا شما می توانید از طرق مختلفی از جمله مراجعه به سایت های حقوقی متعدد اقدام به یافتن بهترین وکیل متخصص در این حوزه بنمایید توصیه ما به شما گروه وکلای وکیل پرس در این حوزه بوده است چرا که سالیان زیادی است که وکلای وکیل پرس در حوزه پرونده های متعدد کیفری از جمله جعل اسناد خدمات حقوقی ارائه داده اند.

 

شما عزیزان می توانید برای اختیار کردن وکیل جعل اسناد و هم چنین مشاوره حقوقی مهریه که از مهمترین خدمات حقوقی خانواده وکیل پرس می باشد با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید