فهرست مطالب

مشاوره حقوقی تصادفات منجر به جرح

امروز به بررسی مشاوره حقوقی تصادفات منجر به جرح می پردازیم

در رابطه با تصادفات ممکن است تقصیر راننده موجب ایجاد ورود صدمه بدنی شود که همراه با ایراد ضرب و جرح و یا فوت مجنی علیه بوده باشد در اینجا این بحث از دو نظر قابل بحث است
یا این صدمه بدنی تنها موجب وارد آمدن جرح بر شخص بوده باشد که این موضوع مصداق ماده 715 قانون مجازات بوده و شخص را برحسب نوع ورود صدمه وارده که میزان آن به موجب کتاب دیات در قانون مجازات بوده تعیین و شخص میتواند خواستار مطالبه دیه خود از شخص مقصر بوده باشد
اما گاهی اوقات این جرح وارده موجبی میگردد که شخص به علت آن فوت نماید که در اینجا باید بین راننده که دارای گواهینامه رانندگی بوده و شخصی که تصدیق نامه نداشته تفکیک قائل بشوید چرا که در رابطه با مورد اول قانون گذار این قبیل موارد را مرتبط با جرائم غیر عمدی دانسته که شخص در آنها سونیت عامدانه ای نداشته بلکه بی احتیاطی او موجب بروز این حادثه بوده است لذا او را مستوجب مجازات دیه دانسته است نه مجازات اعدام

در رابطه با فرض دوم هم قانون گذار اعمال مجازات دیه را راجع به شخص تقصیر کار در نظر گرفته ولی خوب این حق را به قاضی صادر کننده داده که بتواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی را نیز راجع به راننده مقصر در نظر بگیرد
موضوع مورد بحث ما در این مقاله از آنجایی که ارتباط با ایراد صدمات بدنی مرتبط با تصادفات رانندگی داشته سعی بر آن داریم که تا حدودی در رابطه با این بحث و اینکه تشریفات قانونی لازمه برای اینکه شخص زیان دیده چگونه باید خواستار مطالبه ضررو زیانی که بر اثر تقصیر راننده به او وارد شده صحبت کنیم
در این رابطه همان گونه که می دانیم وظیفه تشخیص اینکه سانحه رانندگی چه آثار زیان بارمالی با جانی برای شخص داشته با کارشناس تصادفات بوده است و او ملزم بوده که با حضور در صحنه تصادف و ترسیم کروکی از محل وقوع تصادف تهیه و آن را صورت جلسه بنماید تا شخص زیان دیده بتواند برحسب آن نظریه کارشناسی و آن گزارش که ضمیمه پرونده می گردد اقدام به طرح شکایت خود بنماید و درصدد جبران خسارت که به او وارد شده بوده باشد

 نکته ای که در اینجا قابل ذکر بوده آن است که به موجب قانون کاهش حبس تعزیری به صلاحدید قاضی امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی بوده است
بعد از انجام تشریفاتی که اعلام داشتیم گزارش پرونده برای بررسی به دادسرا ارسال شده تا مورد بررسی قرار بگیرد و دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی دادگاه کیفری دو بوده است
پس تا اینجا بحث متوجه این امر شدیم که قانون گذار در رابطه با تصادفات رانندگی راجع به راننده بی احتیاط ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته و او را مستوجب مجازات تعیین شده حسب مصادیق متعددی که از مفاد 715 تا 718 قانون مجازات بوده دانسته است
که مجازات حبس و دیه حسب ایراد جراحت وارده بوده است

 

برخی از سوالات متداول در خصوص مشاوره حقوقی تصادفات منجر به جرح

مشاور حقوقی تصادفات راجع به صدماتی که موجب ایجاد بروز خسارات بدنی بر اثر بی احتیاطی یک راننده شده باشد چگونه به شما کمک می‌کند ؟

از آنجایی که رسیدگی به طرح شکایت شما بر علیه راننده تقصیرکار منوط به آن بوده که شکوائیه تنظیم و به دادسرا تقدیم کنید مشاور حقوقی تصادفات در اینجا به شما کمک شایانی مینماید

مسئولیت کیفری راننده بی احتیاطی که با تقصیرش باعث ورود صدمه بدنی به شما گردیده چیست ؟

به موجب ماده 715 مجازات این راننده بی احتیاط محکومیت به پرداخت دیه و حبس بوده که به موجب قانون کاهش حبس مجازات تعزیری این حبس قابل تبدیل به جزای نقدی بوده است

 

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی تصادفات هم اکنون تماس بگیرید. و یا به صفحه اینستاگرام وکیل پرس دایرکت دهید

نویسنده خانم فائزه آخوندی کارشناس حقوقی وکیل پرس

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید