مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر چیست
فهرست مطالب

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر چیست ؟

حمل و نگهداری مواد مخدر ، جزو آن دسته جرائمی است که تاثیرات اجتماعی فوق العاده خطرناکی را می توان برای آن متصور بود. افرادی که به این جرم مبادرت میکنند باید بدانند که قانون مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته تا با اعمال این مجازات، باعث نوعی پیشگیری از وقوع این جرم شود.

 در این مطلب انواع روش های حمل مواد مخدر و مجازات آن ها بررسی شده است. شما با خواندن این مطلب با قوانین مبارزه با مواد مخدر، مجازات نگهداری و حمل انواع مواد مخدر آشنا خواهید شد.

حمل مواد مخدر و نگهداری مواد مخدر از دسته جرایم کیفری به حساب می آیند. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کیفری  می توانید از وکیل کیفری وکیل پرس کمک بگیرید تا با تسلط بر قوانین و تجریه چندین و چند ساله شما را در دعاوی کیفری راهنمایی و مشاوره دهد.

 

حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد مخدر در حال حاضر یکی از ده جرم اول کشور را تشکیل می دهد و پرونده های مطروحه بی شماری در باب این دعاوی در محاکم در حال رسیدگی است. متاسفانه افراد بیشماری بنا به هر جهتی درگیر استعمال مواد مخدر می گردند و همین امر زمینه را برای سوء استفاده کنندگان باز می نماید که جان و مال مردم را دستخوش اقدامات خود نمایند.

 

مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر یا narcotic یا سرخوش نما، موادی هستند شیمیایی که جهت تفریح و گاها به انگیزه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد به جهت نوع ترکیبات موجود در آن ها حالت سرخوشی به فرد مصرف کننده القا می نماید و در نتیجه استعمال مکرر مواد مذکور ، فرد مصرف کننده عادت شدیدی به استفاده مداوم پیدا می نماید و همین امر باعث می شود که مصرف کننده به مواد مزبور معتاد گردد و در مواقعی که استفاده ننماید دچار کلافگی و درد شدید شود.

مصرف مداوم مواد مخدر می تواند سبب بروز توهمات ذهنی برای مصرف کننده نیز گردد و گاها برخی از مواد مخدر سبب از خود بیخود شدن مصرف کننده و سبب ارتکاب اعمالی از فرد می گردد که مسلما در حالت عادی چنین اعمالی رخ نمی داده است.

حتی با توجه به جرایمی که در برخی از استعمال کنندگان مواد مخدر مشاهده می شود، این افراد در ارتکاب جرم در حالت عادی قرار نداشته اند و برخی از آنان در حالت جنون به جهت مصرف بی رویه اقداماتی همچون قتل را مرتکب می گردند.

از این رو به جهت مضرات استعمال مواد مخدر و لطمات جبران ناپذیری که از استعمال و درگیر شدن افراد از  مصرف مواد مخدر حاصل می گردد قانون گذار بر آن شد تا قانونی را جهت استعمال و نگهداری و حمل مواد مخدر وضع نماید و این اعمال را مورد جرم انگاری قرار دهد.

 

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر قانونی است که برای اولین بار در سال 1289تصویب گردید و پس از آن نیز در سال های بعد، اصلاحاتی نسبت بدان صورت گرفت و قانون گذار در این قانون ضمن تعریف مواد مخدر و تقسیم بندی این مواد ، حمل و نگهداری  مواد مخدر، خرید و فروش، ساخت و تولید و… نیز مورد جرم انگاری قرار داده است و برای مرتکب با توجه به وزن مواد مخدر مجازات در نظر گرفته است.

 

مواد مخدر از نظر قانون کدامند؟

در باب مشخص نمودن فهرست مواد مخدر، تصویب نامه ای از سوی هیئت وزیران در مورخ 2/5/1338 تصویب شده است که در آن لیست مواد مخدر مشخص شده است و قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر هر گاه از مواد مخدر نام می برد منظور مواد احصایی در قانون می باشد.

مواد مخدر به 4دسته تقسیم می گردند:

  • دسته اول: مواد مخدر گیاهی همچون تریاک، هروئین، مرفین و…
  • دسته دوم: روان گردان های گیاهی همچون حشیش و کوکائین و…
  • دسته سوم:روان گردان های شیمیایی و صنعتی همچون شیشه، کراک، گل، یخ و…
  • دسته چهارم:مواد مخدر مجاز دارویی همچون متادون، ترامادول، دیازپام و…

آنچه مد نظر قانون گذار در احصا مواد مخدر و تعاریف آن ها ملاک قرار گرفته است این است که روش ساخت و به دست آوردن مواد مخدر اهمیتی ندارد و ممکن است صنعتی و یا از طریق طبیعی کاشت و برداشت شود.

آنچه اهمیت دارد این است که حاصل، ماده ای باشد که شرایط مخدر را داشته باشد و نوع عرضه این مواد نمی تواند ساختار جرم گونه آن را تغییر دهد. چرا که ممکن است سودجویان این حرفه مواد مذکور را در قالب های متفاوتی  از جمله شکل دارویی آن عرضه نمایند.

 

نگهداری مواد مخدر یعنی چه؟

نگهداری مواد مخدر می تواند به دلایل متعددی باشد گاهی فرد نگهدارنده خود به مواد مخدر اعتیاد دارد از این رو جهت استفاده شخصی  و به میزان مصرف خود، این مواد نگهداری می نماید اما گاهی هدف از نگهداری مواد مخدر توزیع و پخش مواد مخدر می باشد.

از این رو قانون گذار در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر تدبیری را جهت مجازات افرادی که به خرید و حمل و نگهداری و مخفی نمودن مواد مخدر اقدام می نمایند اندیشیده است و با توجه به میزان حمل و نگهداری مواد مخدر  برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.

 

مجازات نگهداری وحمل مواد مخدر چیست ؟

ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اعلام می دارد که
هرکس مواد مخدر مانند تریاک٫چرس٫بنگ و این قبیل مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی را خرید و نگهداری مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازات های زیر محکوم می شود
1.تا پنجاه گرم ٫ تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
2.بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
3.بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم
پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
4.بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم
شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
5.بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم
علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
6.بیش از یکصد کیلوگرم
علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

هر کس هروئین ، مرفین ، کوکائین و شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی ذکر شده در ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر را نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد

• 1 تا پنج سانتی گرم ، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
• 2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
• 3.بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
• 4.بیش از چهارگرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
• 5.بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
• 6. بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

حمل مواد مخدر تریاک چه مجازاتی دارد؟ 

تریاک یکی از قدیمی ترین مواد مخدرهای گیاهی است که از دیر باز وجود داشته است و  حمل و نگهداری آن بسیار شایع می باشد. حمل مواد مخدر تریاک با توجه به میزان حمل این ماده دارای مجازات می باشد و برای مرتکب این جرم بسته به وزن حمل مواد مخدر تریاک مجازات در نظر گرفته می شود. و مرتکب این عمل اعم از اینکه مباشر باشد و یا معاون دارای مجازات می باشد.

 

مجازات وارد نمودن مواد مخدر به کشور

هرکس بنگ ، چرس ، گراس، تریاک ،شیره ،سوخته ، تفاله و تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی را به نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید و ساخت و توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر محکوم می شود
1.تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
2.بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس
3.بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم
از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
4. بیش از پنج کیلوگرم
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
هرگاه محرز شود و مرتکبین جرایم موضوع 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش هم نشده و مواد بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نمایند

در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند

هرکس مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد

1. تا پنج سانتی گرم ، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
3.بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
4.بیش از چهارگرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
5.بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
6. بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

 

حکم اعدام برای حمل مواد مخدر

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر از میزان  بیش از 5 کیلو گرم مجازات اعدام را در پی دارد که البته با احراز این امر که مرتکب در جرم حمل و نگهداری و مالکیت مواد مخدر برای بار اول به این عمل مبادرت نماید و موفق به توزیع و فرش مواد مخدر مذکور نیز نگردد به مجازات حبس ابد و 74 ضربه شلاق و همینطور به مصادره اموالی که از جرم مذکور برای وی حاصل شده است محکوم می گردد.

اما حمل و نگهداری و مالکیت مواد مخدر در اوزان بالاتر از 20 کیلوگرم تحت هر شرایطی اعدام خواهد بود .

 

مجازات معاونت در حمل مواد مخدر

معاون در جرم به فردی گفته می شود که در عملیات اجرایی جرم حضور ندارد اما مباشر جرم را در ارتکاب جرم با طرقی از جمله: تشویق و ترغیب، تهدید، تطمیع و… یاری می دهد به عبارت دیگر ارتکاب جرم را تسهیل می نماید، بدون اینکه خودش در عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد. قانون گذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون جرم را مشخص نموده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در این ماده مجازات معاون با توجه به مجازات فاعل اصلی جرم مشخص می گردد  و چنین مقرر شده است که در صورتیکه:

  1. مجازات قانونی مباشر جرم اعدام و یا حبس ابد باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم می گردد
  2. چنانچه مجازات مباشر اصلی جرم حبس تعزیری باشد، مجازات معاون حبس تعزیری به میزان یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی برای مباشر جرم( حمل کننده مواد مخدر) می باشد.

 

نکته قابل توجه: گاهی ممکن است به هر علت حمل کننده مواد مخدر که مجازات قانونی او اعدام است، این مجازات برای وی اجرا نگردد. در این مواقع مجازات معاون جرم حمل مواد مخدر بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم لحاظ می گردد.

 

مجازات مشارکت در حمل مواد مخدر

مشارکت در جرم بدین معناست که افرادی با  همکاری یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت نمایند و جرم مستند به عمل همه شرکت کنندگان در جرم مزبور باشد، در این مواقع خواه اثر کار همه شرکا در جرم مساوی باشد و خواه متفاوت، مجازات کلیه شرکت کنندگان مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.

در جرم حمل و نگهداری و مالکیت مواد مخدر نیز چنانچه افرادی با مشارکت یکدیگر به جرم حمل و نگهداری و مالکیت مواد مخدر اقدام نمایند مجازات هر کدام از شرکت کنندگان با توجه به میزان مواد مخدری که موضوع جرم است، مجازات فاعل مستقلآن جرم می باشد. و دیگر در این بین اهمیتی ندارد که تاثیر کار بعضی از شرکت کنندگان کمتر و یا بیشتر باشد.

لازم به ذکر است که شرکت در جرم حمل و نگهداری و مالکیت مواد مخدر می تواند به صورت فعل مثبت و گاهی نیز حتی با ترک فعل نیز رخ دهد اما این موضوع تاثیری بر مجازات مرتکبین این جرم ندارد.

 

مجازات استعمال مواد مخدر

قانون گذار در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال مواد مخدر را جرم اعلام نموده است  و برای مرتکب با توجه به میزان نگهداری و حمل مواد مخدر مجازات در نظر گرفته است.

قانون گذار در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد معتادان و استعمال کنندگان مواد مخدر مقرر نموده است که این افراد در صورتی که خود را به مراکز ترک اعتیاد جهت ترک معرفی نمایند و از طرفی تجاهر به اعتیاد نیز نداشته باشند از مجازات کیفری مقرر شده برای جرم اعتیاد معاف می گردند اما چنانچه جهت ترک اعتیاد اقدامی ننمایند از نظر قانون مجرم محسوب می گردند.

چنانچه استعمال کننده مواد مخدر به اختیار جهت ترک اعتیاد خود را معرفی ننمایند و تجاهر به اعتیاد نیز داشته باشند به دستور مقام  قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی ترک اعتیاد نگهداری می گردند و چنانچه پس از اتمام این دوره مراکز درمانی صلاح بدانند برای یک مرتبه دیگر مدت مذکور تمدید می گردد.

 

 مصادیق معاونت جرم در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

در مفاد قانونی 21 و 22 قانون اصلاح مبارزه با حمل مواد مخدر بیان گردیده شده که

چنانچه هرکس  متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است یا در حین دستگیری است عالما و عامدانه پناه یا فرار دهد یا در پناه دادن و یا فراری دادن او همکاری کند در هر مورد به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود

در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود

ماده 22.

هرکس متهم را پس از دستگیری، فراری دهد و یا در فراری دادن او همکاری و مشارکت نماید به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد

 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

3 دیدگاه دربارهٔ «مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر چیست ؟»

  1. سلام .۱۵ گرم تریاک در سربازی گرفتن و به دادسرای نظام بردند . حکم ۱میلیون پانصد جریمه و ۱۵ ضربه شلاق دادن.اثر انگشت و پلاک نکردن .نه بازداشت شدم و نه زندان رفتم . ایا سوسابقه برای کار بخوام بگیرم ثبت میشه؟

  2. سلام جرم 75گرم شیشه چیه برای اولین بار گرفتن و هیچگونه سوسابقه ای نداره

دیدگاهتان را بنویسید