فهرست مطالب

چه کسانی می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟

وقتی به اصل 173 قانون اساسی مراجعه می کنیم دیوان عدالت اداری مرجعی برای شکایت مردم نسبت به مامورین دولتی بوده که زیر نظر قوه مجریه فعالیت داشته اند و مردم عادی می توانند هر گونه طرح شکایت و اعتراضی نسبت به اقدامات این مقامات داشته باشند خواستار طرح شکایت خود ازمرجعی به نام دیوان عدالت اداری گردند.

پس این گونه بیان می داریم که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری ، مرجع تظلم خواهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که حق قانونی آنها به واسطه تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی مورد تضییع قرار گرفته شده است می توانند با طرح شکایت و تقدیم دادخواست خود در دیوان خواستار رسیدگی پرونده مطروحه خود از دیوان بوده باشند
و نکته ای که در رابطه با قانون جدید مطرح بوده است راجع به موعد زمان شکایت بوده که در قانون سابق شاید این الزام وجود نداشت و برای شخص معترض این حق وجود داشت که بتواند در مهلت زمانی بیشتری اقدام به طرح درخواست خود بنماید اما به موجب قانون جدید زمان ترتیب اثر داده شدن به شکایت مطروحه به طرفیت نهادهای دولتی برای اشخاص داخل کشور ظرف مهلت سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور ظرف مهلت شش ماه خواهد بود که رعایت این موعد قانونی لازمه پذیرفته شدن اعتراض خواهد بود.

 

 چه اشخاصی می توانند به عنوان درخواست دهنده معترض طرح شکایت خود از دیوان عدالت اداری باشند؟

  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و نماینده قانونی و قراردادی آنها
  • کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداری ها

ممکن است بگویید اصل 173 اصل قانون اساسی تنها دیوان عدالت اداری را مرجعی برای رسیدگی به شکایت اشخاص غیر دولتی دانسته است اما در سال 1400 رای وحدت رویه در رابطه با پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری به تصویب رسید که موجب گردید اعتراض سایر ارگان های دولتی و عمومی نیز همانند مردم عادی پذیرفته گردد.

برخی از سوالات متداول در خصوص سوال (چه کسانی می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟) :

آیا شخصی که کارمند دولتی بوده است می تواند به عنوان معترض از آراء کمیسیون هایی مانند ماده 100 در دیوان عدالت اداری شکایت کند ؟

به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، افراد ی که کارمند دولت بوده و یا در نهاد های دولتی کار می کنند نیز همانند مردم عادی می توانند خواستار طرح شکایت به دیوان عدالت اداری باشند

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آیا نقض کننده اصل 173 قانون اساسی بوده است ؟

به موجب رای وحدت رویه جدید که اطلاق به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری داشته ،بیان داشته که اعتراض به آراء کمیسیون های اداری علاوه بر مردم عادی توسط نهادهای دولتی و شهرداری ها که معترض بوده اند نیز قابل پذیرش بوده است بر خلاف اصل 173 قانون اساسی که صلاحیت دیوان را تنها راجع به مردم عادی قابل پذیرش دانسته است

آیا می دانید:

هزینه وکیل برای دیوان عدالت اداری

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: سرکار خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید