فهرست مطالب

رای قطعی دیوان عدالت اداری

امروز کارشناس وکیل پرس به موضوع : رای قطعی دیوان عدالت اداری می پردازد. با ما همراه باشید.
وقتی گفته می شود رای به مرحله قطعیت رسیده است و حکم نهایی راجع به آن صادر گردیده شده مسلما دیگر قابل تغییر نبوده است که در رابطه با آرای صادره از شعب تجدید نظر دیوان این اصل لازم الاجرا بوده است اما این اصل از طریق اعاده دادرسی که در مفاد 98 تا 106 بیان گردیده شده که یکی از طرق فوق العاده شکایت برای شکسته شدن رای قطعی شده بوده موجب تغییر دادن حکم نهایی قطعی یافته بوده است که در مقاله جداگانه تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده دیوان راجع به آن به صورت مفصل بحث نموده ایم
پس در یک بیان کلی باید این گونه بیان داریم که آراء صادره در شعب تجدیدنظر برخلاف شعب بدوی که با ثبت اعتراض قابلیت تغییر داشته و موجب گردیده که پس از گذراندن روند پرونده در شعبه تجدیدنظر به مرحله اجرا حکم برسد نبوده و جز موارد استثنایی که موجب تغییر دادن حکم صادره ای که قرار است به مرحله اجرا برسد نتوانسته این حکم نهایی را تغییر بدهد

روند قطعی شدن احکام در شعب تجدید نظر دیوان به چه نحوی بوده است؟

روند پرونده دیوان بدین نحو بوده که شما به عنوان شخص معترض این حق را داشته اید که نسبت به رای که از شعبه بدوی دیوان صادر گردیده شده طرح شکایت نموده و خواستار ارسال پرونده خود برای تجدید نظر خواهی نسبت به ماهیت رای صادره بوده باشید در اینجا خوب اگر رعایت تمامی تشریفات که لازمه پذیرفته شدن اعتراض شما به شعب تجدید نظر بوده را نموده باشید از جمله رعایت موعد طرح دادخواست در موعد قانونی که راجع به این امر اعلام گردیده شده و سایر مراتب دادرسی که موجب می گردد خواسته شما رد گردیده نشود مراعات شده باشد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه تجدیدنظر ارسال می شود
در این باره ممکن است دو اتفاق رخ داده شود :

  1. یا اعتراض شما را شعبه تجدیدنظر خواه پذیرفته و اقدام به صدور رای نهایی راجع به پرونده شما نموده است که در اصطلاح گفته می شود رای صادره بدوی مورد نقض قرار گرفته است
  2. یا اعتراض شما را شعبه تجدید نظر خواه نپذیرفته و رای صادره از شعبه بدوی را تایید نموده که در اصطلاح به آن گفته می شود که رای مورد تایید و ابرام قرار گرفته است

و پس از گذراندن این مسیر پرونده قطعیت یافته و قابل تغییر نبوده مگر به طرق فوق العاده شکایت که عبارت است از اعاده دادرسی و اعتراض ثالثی که رای صادره قطعیت یافته موجب ایجاد ورود ضرر و زیان راجع به او شده است که توانسته با اقدام به ثبت اعتراض مانع از اجرای حکم قطعیت یافته شعبه تجدیدنظرخواهی دیوان شده باشد

برخی از سوالات متداول در خصوص رای قطعی دیوان عدالت اداری:

آیا رای صادره از دیوان عدالت اداری که قطعی گردیده شده قابلیت تغییر داشته است؟

در رابطه با این موضوع باید بیان داریم که آراء صادره قطعی جز موارد اسثتنایی که جزو موارد اعتراض موجه بوده رای شعبه تجدیدنظرخواهی قابل تغییر نبوده و قطعی می باشد

موارد قابل قبول نسبت به قبولی اعتراض نسبت به نقض رای صادره قطعیت یافته دیوان حسب قانون دیوان عدالت اداری شامل چه مواردی بوده است ؟

این موارد شامل طرق فوق العاده شکایت اعم از اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بوده که امکان تغییر راجع به حکم قطعی را فراهم آورده است.

 

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

 

نویسنده : خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید