تقاضای ادغام و تجمیع احکام کیفری
فهرست مطالب

تقاضای ادغام و تجمیع احکام کیفری

در این مقاله به بررسی موضوع ” تقاضای ادغام و تجمیع احکام کیفری” خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

منظور از تجمیع و صدور حکم واحد آن است که قانون گذار به منظور رعایت حقوق متهمی که مرتکب جرایم متعددی شده است که دارای عناوین مجرمانه واحد می باشد او را تنها به مجازات واحد محکوم دانسته نه مجازات های متعدد

تجمیع احکام و یا ادغام نمودن موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری است که قرار است به تفسیر آن در این مقاله بپردازیم. نص صریح این ماده بیان می دارد  چنانچه مرتکب جرم که محکوم به مجازات شده، دارای محکومیت های قطعی دیگری باشد و اعمال مقررات تعدد جرم ( موضوع ماده 131 قانون مجازات ) انجام فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، شامل حال او شود و در میزان مجازات قابل اجرا تاثیرگذار باشد قاضی اجرای احکام کیفری حسب مورد به شرح ذیل اقدام می کند:

ادغام محکومیت ها در دادگاه بدوی

بند الف ماده فوق الذکر بیان می دارد که اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاه ها، پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر( دادگاه تجدید نظر) ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

 

شرط اعمال ادغام

  1. بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است
  2. این محکومیت ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد
  3. این محکومیت ها در میزان مجازات وی موثر باشد

 

ادغام محکومیت ها در دادگاه تجدیدنظر

اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد

منظور از شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر، دادگاهی است که پس از آن محکومیت های دیگر متهم معلوم شده است، که در اینجا دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد.

 

ادغام محکومیت ها در دیوان عالی کشور

در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد مطابق بند های الف یا ب اقدام شود.

در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند

 

برخی از سوالات متداول

تجمیع صدور حکم آیا مشمول احکام غیابی هم می شود؟

از آنجایی که صدور حکم تجمیعی تنها ناظر به احکام قطعیت یافته می باشد و آراء غیابی هنوز قطعی نشده لذا مشمول ادغام قرار نمی گیرد.

آیا تجمیع و ادغام حکم تنها در شرایطی که موجبات تخفیف به نفع متهم باشد از سوی قاضی اجرای احکام الزامی است؟

هر چند از صدر ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری این چنین برداشت می شود اما رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد را در هر صورت الزامی دانسته است.

 

شما عزیزان می توانید برای اختیار کردن وکیل دیوان عالی کشور و هم چنین مشاوره حقوقی مهریه که از مهمترین خدمات حقوقی خانواده وکیل پرس می باشد با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: سرکار خانم اخوندی کارشناس ارشد حقوق مجموعه وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید