فهرست مطالب

تسلیم به رای در مجازات اعدام

تسلیم شدن به رای و عدم اعتراض به حکم دادگاه اولیه معادل تخفیف در میزان مجازات بوده است اما این امتیاز با محدودیت مواجه بوده و صرفا در رابطه با جرائم تعزیری کیفری قابل اجرا بوده است و در سایر پرونده ها و مجازات های شرعی مثل حدود،قصاص و دیات قابلیت اجرایی ندارد
سوال مربوطه در این مقاله ( تسلیم به رای در مجازات اعدام ) بررسی نمودن اعمال برخورداری از معاذیر قانونی تخفیف دهنده در رابطه با مجازات اعدام می باشد

از نظر حقوق کیفری اسلام این مجازات را می توان در سه دسته تقسیم بندی نمود

اعدام قصاصی: اعدام مجازات قانونی مجرمی بوده است که قصاص نفس انجام داده است

اعدام حدی: مجازات تعیین شده در رابطه با جرایمی بوده که در شرع مقدس تعیین گردیده شده است که این اعدام در رابطه با جرایم جنسی مثل زنای محصنه، محاربه و این قبیل جرایم

اعدام تعزیری: مجازاتی که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. مجازات اعدام و حبس ابد مجازات مرتکب جرمی می باشد که استعمال به حمل مواد مخدر و روانگردان در صورت تکرار جرم مجازات اعدام می باشد

بررسی قانون تسلیم به رای در جرائم مربوط به مواد مخدر

به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تنها مجازات های تعزیری مشمول امتیاز تخفیف در مجازات با تسلیم به رای قرار می گیرد و مجازات حدی، قصاص و دیات از این قاعده مستنی می باشد. بنابراین در رابطه با مجازات اعدام حسب اینکه قرار است در ازای ارتکاب چه رفتار مجرمانه ای بر فاعل جرم بارگردد تفکیک قائل بشویم؛ اگر اجرای اعدام قرار است راجع به مجرمی که تکرار رفتار مجرمانه اش او را محکوم به مجازات اعدام تعزیری نموده که ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نمونه بارز آن بوده است اعمال گردد مرتکب جرم می تواند به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با تسلیم به رای صادره اولیه و تمکین از آن، حسب شرایطی می تواند از امتیاز تخفیف قانون تسلیم به رای بهره مند گردد اما در رابطه با مجرمی که مستوجب اعدام قصاصی و اعدام حدی بوده است تسلیم شدن به رای و اسقاط حق تجدید نظر خواهی نمی تواند از موجبات برخورداری ازمعاذیر قانونی تخفیف دهنده بوده باشد

برخی از سوالات متداول در خصوص تسلیم به رای در مجازات اعدام

 

آیا تسلیم به رای اولیه و برخورداری از موجبات تخفیف در رابطه با مجازات اعدام قابلیت اجرایی دارد؟

در رابطه با این امر نمی توانیم به صراحت پاسخ بدهیم بلکه نیازمند بررسی اینکه اجرای اعدام محکوم علیه من باب کدام یک از مجازات های قانونی می باشد تفکیک قائل بشویم

آیا محکوم علیه که محکوم به قصاص نفس می باشد می تواند با اسقاط نمودن حق دادخواهی و اعتراض از خویش از معاذیر قانونی تخفیف دهنده برخوردار گردد؟

از آنجایی که مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری حق برخورداری از اعمال تخفیف مجازات در قبال تسلیم به رای تنها راجع به مجازات های تعزیری بوده است لذا در رابطه با مجازات های قصاص، حدود و دیات قابلیت اجرایی نداشته است.

شما عزیزان می توانید برای اختیار کردن وکیل کیفری خوب در تهران و هم چنین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مواد مخدر که از مهمترین خدمات حقوقی وکیل پرس می باشد با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید