فهرست مطالب

بهترین وکیل جرایم پزشکی

به دنبال بهترین وکیل جرایم پزشکی هستید؟ یک وکیل جرایم پزشکی چه ویژگی هایی دارد!! با وکیل پرس همراه باشید

پزشک در قبال بیمار همانند وکیل تعهد قانونی حسب مسئولیت قراردادی که با بیمار داشته است بوده و ملزم به آن است که تمامی تلاشش را بر به کارگیری تمامی تجهیزات پزشکی به کار بگیرد و در تعهدش با انجام فعل یا ترک فعل اهمال و سهل انگاری ننمای د.در واقع تعهدش تعهد به وسیله بوده و نه نتیجه و آنچه موجب انتساب تقصیر به او گشته تخلف نمودن او از مسدولیت قراردادی اش که در مقابل بیمار بوده است می باشد.

قاتون گذار در رابطه با پزشک از دو جنبه در رابطه با مسئولیت پزشک در مقابل بیمار بحث می کند :

گاهی اوقات همان گونه که بیان داشتیم پزشک بدون آنکه سو نیت عامدانه داشته باشد بر حسب غفلت و سهل انگاری در انجام وظیفه اش موجب وارد ساختن ضرر و زیان به بیمار شده است که این بی احتیاطی ممکن است به علت عدم دانش و مهارت کافی پزشک و به کارگرفتن تجهیزات پزشکی در درمان بیمار بوده باشد و این عوامل سلامتی بیمار را به خطر بیاندازد که این قصور در حیطه تخلفات پزشکی قرار گرفته است

اما در بعضی موارد پزشک با داشتن سونیت عامدانه موجب گردیده که ضرر جانی به بیمار وارد شود در فرضی که بیماری در معرض خطر جانی قرار داشته است اما پزشک اورژانس از پذیرش او ممانعت به عمل می آورد و این ترک فعل پزشک باعث ورود خسارت جانی به بیمار می شود. همان گونه که ملاحظه می شود تقصیر پزشک در این ناشی از بی اختیاطی و بی مبالاتی او نبوده است و بین ترک فعل پزشک و ورود خسارت جانی به بیمار رابطه سببیت برقرار بوده است.

همچنین است که مرز تفکیک بین تقصیر و قصور پزشکی باعث شده که قانون گذار فی مابین این دو فعل تفکیک قائل گردد و به صورت جداگانه به هر یک از تخلفات پزشک رسیدگی بنماید چرا که در رابطه با تقصیر سو نیت عامدانه پزشک اثبات شده بوده و از آنجایی که قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت پزشک دانسته و اثبات خلاف آن را بر ذمه او برای رفع مسئولیت دانسته است به بیان دیگر تصریح قانون در ماده 489 مجازات اسلامی پزشک را مسئول تلقی نموده مگر آنکه پزشک اثبات بنماید که مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده و رعایت تمامی موازین فنی و مقررات پزشکی را رعایت نموده است و حتی در فرضی که پزشک از بیمارش هم برائت نامه اخذ نموده باشد این امر نمی تواند از پزشک رفع مسئولیت کند و تنها بار اثبات رابطه سببیت بین عمل پزشک و ورود ضرر را بر عهده شخص زیان دیده نهاده است لذا قانون گذار در این فرض هم پزشک رامستوجب مسئولیت کیفری دانسته است و رسیدگی به تقصیر پزشک و طرح شکایت علیه او را در دادسرا جرایم پزشکی دانسته است. اما در رابطه با قصور پزشکی که ناشی از عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری پزشک در انجام وظایف قانونیش در مقابل بیمار بوده است که در حیطه تخلفات انتظامی پزشک بوده و سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع صلاحیت دار وظیفه رسیدگی به تخلف پزشک را داشته است.البته لازم به ذکر است که رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی توسط هیات های انتظامی مانع از رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود.

 

مهمترین مسئولیت پزشک

با پیش مقدمه کوتاهی که راجع به مسئولیت پزشک گفته شد متوجه شدیم که مسئولیت پزشک ممکن است ناشی از قصور یا تقصیر در انجام وظیفه قانونی که در مقابل بیمار داشته بوده باشد که در رابطه با مورد اول اهمال و غفلت پزشک در انجام وظیفه اش موجب گردیده که او مسئول شناخته شود اما در رابطه با تقصیر پزشک که انجام فعل و یا ترک فعل ناشی از سو نیت عامدانه او بوده است او را مسئول شناخته است اما قانون گذار در هر دو حالت پزشک را مسئول زیان های وارده به بیمار دانسته است مگر آنکه عدم تقصیر او اثبات شود. اما توجه به این امر که فعل و یا ترک فعل پزشک ناشی از قصور او بوده و یا تقصیرش بسیار مهم است و حسب این امر پزشک را مستوجب مسئولیت کیفری و یا انتظامی دانسته است.

همچنین است در رابطه با اینکه که اگر شما به عنوان شخص زیان دیده که خواستار طرح اعلام شکایت خود من باب مسئولیت پزشک بوده اید ملزم به آن هستید که به عنوان شخص زیان دیده در مرجع صالح قضایی اقامه دعوی بنمایید که در اینجا تشخیص اینکه کدام مرجع من باب صلاحیت محلی شایستگی رسیدگی به خواسته شما را داشته است حائز اهمیت بوده است لذا در اینجاست که اهمیت یک وکیلی که در حیطه جرائم پزشکی تجربه داشته و در این امر زبده بوده است بسیار می تواند در موفقیت پرونده تاثیرگذار باشد و از آنجایی این وکیل به جنبه های حقوقی جرائم پزشکی مسلط بوده به خوبی می داند که جرم تحقق یافته ناشی از قصور پزشک بوده و به صورت غیرعمد و ناشی از سهل انگاری او بوده است یا ناشی از تقصیر پزشک و باید در صدد اثبات این امر در جهت احقاق حقوق بیمارانی که بر حسب این تقصیر مورد خسارت جانی قرار گرفته اند برآید و به دنبال اجرای مجازات برای پزشکی که از تعهد قراردادی که در مقابل بیمارش داشته و از آن عدول نموده و موجب شده بر اثر رفتارش خسارت جانی بر بیمار بارگردد برآید.

برخی از سوالات متداول درخصوص بهترین وکیل جرایم پزشکی :

داشتن وکیل جرایم پزشکی چه مزیتی در روند پرونده داشته است؟

از آنجایی که تخلفات پزشکی بسیار پیچیده بوده و اقامه دعوی علیه پزشک من باب قصور و یا تقصیر در رفتارش که باعث ورود ایجاد خسارت بدنی به بیمار گردیده منوط به ارائه ادله ای بوده که دلالت بر وجود رابطه سببیت با عمل پزشک داشته است یا نه. لذا وجود وکیلی که در این امر زبده بود کمک شایانی می نماید

آیا وکلای وکیل پرس در رابطه با جرایم پزشکی ارائه خدمات می دهند؟

وکیل پرس در راستای حمایت و دفاع از حقوق بیمارانی که بر اثر تقصیر و قصور یک پزشک باعث گردیده که دچار خسارت جانی گردند سعی برآن داشته که وکلای متخصص در این امر را که به جنبه های مختلف جرائم پزشکی آشناییت کامل داشته اند را جهت ارائه خدمات برای کاربران عزیز در نظر بگیرد.

 

مشاوره ملکی در تهران

نویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید