تامین دلیل چیست ؟ انواع و کاربردهای تامین دلیل

تامین دلیل چیست - انواع تامین دلیل
فهرست مطالب

تامین دلیل ، را می توان به شکل ساده ای توضیح داد. به این شکل که تامین دلیل آن است که فرد دلایل و مدارکی که جهت طرح دعوایی به آنها نیاز دارد را از طریقی حفظ نماید تا در زمان اقامه دعوا امکان استناد به آن ها را داشته باشد. تامین دلیل زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد قصد اقامه دعوایی را دارد اما به هر دلیلی این کار را به زمان دیگری موکول نموده است.

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و این احتمال وجود داشته باشد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود استفاده کند،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند.

در طول این مدت برای اینکه دلایل مستند دعوا تا زمان اقامه آن از بین نروند، فرد می تواند اقدام به تامین دلیل از طریق صورت برداری یا تنظیم صورتجلسه یا… نماید. در این زمینه ممکن است به سوالات دیگری هم برخورد کرده باشید، از قبیل : انواع تامین دلیل کدام هستند ؟ کاربرد تامین دلیل چیست ؟ نمونه تامین دلیل به چه صورت است ؟ مراحل و هزینه تامین دلیل چگونه است ؟

اگر همچنان بعد از مطالعه این مطلب، احساس کردید که به مشاوره حقوقی رایگان یا مشاوره تلفنی نیاز دارید، حتما توصیه میکنیم که در اولین فرصت با گروه وکلای وکیل پرس تماس حاصل نمایید.

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل راه حلی پیشگیرانه جهت حفظ اسناد و مدارکی است که ممکن است با گذر زمان دستخوش تغییر شود و دسترسی به آنها غیر ممکن و یا دشوار گردد.

قانون گذار در ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل را به عنوان یک روش قانونی منظور نموده است و چنین بیان کرده است :

“در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.”

انواع تامین دلیل

تامین دلیل در موارد بی شماری کاربرد دارد و یکی از طرقی است که مورد قبول بسیاری از افراد می باشد، چراکه پس از تامین دلیل با خاطری آسوده روال عادی زندگی را در پیش می گیرند.   انواع تامین دلیل عبارت است از تامین دلیل در خسارت و اجرت المثل، تامین دلیل جهیزیه و….

مثال) ممکن است فردی نقاشی ساختمان خویش را به فرد نقاشی بسپارد که فرد مزبور با توجه به نوع دریافتی، تضمین می نماید که نقاشی ساختمان را از نوع درجه یک تحویل دهد، اما پس از پایان کار، مالک مواردی را مشاهده می نماید که ناشی از قصور و ناکارامدی نقاش می باشد و از طرفی نقاش این موضوع را نمی پذیرد و خسارتی را که  وارد نموده است را جبران نمی نماید.

از این رو راهی جز پروسه شکایت برای مالک ساختمان نمی ماند، اما شکایت و روند آن مسلما زمان طولانی را می طلبد و مالک ساختمان نیز قصد دارد هر چه زودتر ساختمان خویش را مجددا نقاشی نماید اما در این میان اگر مجدد نقاشی نماید، چطور می تواند ثابت کند که نقاش نخست در کار خویش تخطی نموده است.

اینجاست که قانون گذار راه حل تامین دلیل را پیش پای مالک ساختمان، که متقاضی شکایت  می باشد قرار می دهد.

مالک ساختمان می تواند با مراجعه به مرجع مربوطه درخواست تامین دلیل نماید. در این مواقع کارشناسی به محل فرستاده می شود و موارد را بررسی می نماید و ملاحظه و صورت برداری می نماید تا از این طریق مالک مدرکی جهت شکایت خود در آینده در دست داشته باشد

در این مواقع مالک ساختمان از این جهت با خاطری آسوده می تواند هم شکایت خویش را مطرح نماید و هم مجدد ساختمان را نقاشی نماید.  چرا که دلایل را جمع آوری نموده است و در زمان شکایت می تواند با ارائه تامین دلیلی که اخذ نموده است، خسارت خویش را اثبات نموده و حقوق خود را مطالبه کند.

ارزش تامین دلیل

ارزش تامین دلیل از جهت حفظ اسناد و مدارک  و جلوگیری از تضییع اسناد جهت شکایت آتی واجد اهمیت می باشد اما اختیار کارشناسی که اقدام به تامین دلیل می نماید تنها در حد ملاحظه و صورت برداری است و چنانچه  در زمان شکایت نیاز به بررسی های موردی بیشتری باشد به صرف تامین دلیل نمی توان موضوعی را اثبات نمود.

گاهی ممکن است تامین دلیلی که اخذ می شود جهت ملاحظه و صورت برداری دفاتر یک شرکت تجاری باشد ، در این مواقع کارشناسی که تامین دلیل می نماید مجاز به بررسی موردی دفاتر و حساب و کتاب نیست و تنها ملاحظه و صورت برداری را انجام می دهد و در آینده چنانچه نیاز به محاسباتی در دفاتر مزبور باشد، به کارشناسی مجدد بایستی سپرده شود البته این موضوع نیز مورد بررسی واقع می گیرد که دفاتر مزبور ، مفقود و یا امحا نشده باشند.

مراحل تامین دلیل

گام اول:

درخواست تامین دلیل در فرم های مخصوص تامین دلیل بایستی نوشته شود، در این فرم بایستی مشخصات درخواست کننده تامین دلیل و طرف مقابل او و همینطور موضوعی که نسبت بدان درخواست تامین دلیل می شود به علاوه اوضاع و احوالی که سبب شده است که خواهان تامین دلیل چنین درخواستی را مطرح نماید. قید می گردد

گام دوم:

دادخواست تامین دلیل به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه و با فتوکپی برابر با اصل اسناد و اوراق به شورای حل اختلاف  نزدیک ترین محل به موضوع تامین دلیل تسلیم می گردد.

گام سوم:

شورا موضوع را بررسی و با توجه به فوریت موضوع قرار تامین دلیل را صادر می نماید و موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در آن موضوع مربوطه ارجاع می دهد.

گام چهارم:

خواهان بایستی هزینه کارشناس رسمی دادگستری را به کانون کارشناسان واریز نماید. و فیش واریزی را به شعبه مورد نظر شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

گام پنجم:

کارشناس مربوطه به همراه خواهان به محل مربوطه مراجعه و ملاحظه و صورت برداری می نماید.

گام ششم:

کارشناس در مهلتی 10 الی 15 روزه نظر خویش را به شورای حل اختلاف مربوطه اعلام می نماید.

گام هفتم:

خواهان به شعبه شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه و صورت جلسه کارشناس که توسط شورای حل اختلاف برابر با اصل شده است را دریافت می نماید.

هزینه تامین دلیل

هزینه ثبت دادخواست تامین دلیل معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

هزینه کارشناس تامین دلیل

هزینه کارشناس جهت اظهار نظر و ملاحظه و صورت برداری از هزینه ثبت دادخواست تامین دلیل جداست و متقاضی تامین دلیل بایستی هزینه کارشناس رسمی دادگستری را به کانون کارشناسان واریز نماید در این مواقع زمانی که قرار تامین دلیل صادر می گردد، پیش از اینکه کارشناس تعیین گردد، متقاضی تامین دلیل بایستی هزینه کارشناس را که مبلغی علی الحساب 000/500/1 هزار ریال است را به کانون کارشناسان بپردازد و سپس فیش پرداختی را به شعبه مربوطه تحویل دهد.

پس از این مرحله کارشناس تعیین می گردد و متقاضی تامین دلیل با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری اقدام به صورت برداری  می نماید .کارشناس نیز پس از ملاحظه و صورت برداری در مهلتی 10الی 15 روزه نظر خود را به شورا ارائه می دهد.

پس از اعلام نظر کارشناس، ممکن است کارشناس تقاضای دریافت مابقی حق الزحمه را بنماید که در این صورت خواهان تامین دلیل بایستی مبلغ مزبور را پرداخت نماید و سپس صورت جلسه کارشناس را که توسط شورای حل اختلاف کپی برابر اصل شده است را دریافت می نماید.

مدت اعتبارتامین دلیل

تامین دلیل جهت حفظ اسناد و مدارک پیش از اقامه دعوا صورت می گیرد از این رو هنگامی که خواهان تامین دلیل، درخواست خویش را مطرح و موفق به اخذ تامین دلیل جهت دعوای خویش می گردد، می تواند در زمانی که قصد اقامه دعوا را دارد از تامین دلیلی که اخذ نموده است استفاده نماید.

از این رو زمان مشخصی جهت اعتبار آن نمی توان در نظر گرفت. اما معمولا اخذ تامین دلیل زمانی است که خواهان تامین دلیل قصد شکایت در آینده را دارد اما در حال حاضر چنین قصدی را ندارد، از این رو اجباری بر وی نیست که بالافاصله پس از تامین دلیل شکایت خویش را مطرح نماید.

مرجع صالح تامین دلیل کجاست؟

مرجع صالح جهت اخذ تامین دلیل در گذشته مستند به ماده 149آیین دادرسی مدنی دادگاه بود اما در حال حاضر با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است.

نقش وکیل و مشاور حقوقی در موضوعات حقوقی چیست؟

وکیل و مشاور حقوقی فردی است که بر قوانین تسلط دارد و با تجربه عملی که در بررسی موضوعات متفاوت حقوقی داراست به خوبی می داند که در هر موضوعی به چه صورت بایستی ورود نماید.

چه بسیارند افرادی که بدون کسب اطلاعات لازم در موضوعات حقوقی ورود می نمایند و پس از مدتی که زمان و هزینه گزافی را پرداخت نمودند به بن بست می رسند در حالیکه همین افراد اگر در ابتدا ورود به مباحث حقوقی با  مشاوره و راهنمایی کارشناسان و مشاوران حقوقی اقدام می نمودند، با سهولت بیشتری  امور حقوقی خویش را به سر انجام می رساندند.

از این رو توصیه می شود پیش از گام گذاشتن در مسایل حقوقی و ضمن مطالعه و کسب اطلاعات شخصی، حتما از مشاوره و تخصص وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی مجرب و متخصص استفاده شود تا نتیجه مطلوب را بتوان بهتر کسب نمود.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادری متخصص و متبحر بستری را فراهم آورده است تا وکلای متخصص و با تجربه و مشاوران و کارشناسان حقوقی گرد هم جمع گردند و بدین وسیله با بحث و تخصص خویش بتوانند بهترین خدمات را به متقاضیان این حوزه ارائه دهند.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

  • مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل یایه یک دادگستری متخصص
  • تنظیم کلیه اوراق قضایی، انواح لایحه، انعقاد انواع قراردادها و….
  • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای متخصص با پرداخت تنها حق الوکاله یک وکیل متخصص
  • برگزاری تماس تصویری بین وکلا با متقاضیان  اخذ مشاوره ای که امکان حضور در دفتر مجموعه را دارا نمی باشند.
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، ثبتی، تعزیرات، بانکی، ملکی و…
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده در محاکم دادگستری به صورت حضوری و تلفنی

اگر بخوایم تامین دلیل بزنیم پولش چقدر میشه؟

 هزینه تامین دلیل معادل دعاوی غیرمالی هست. ضمنا برای این کار باید دادخواست بدهید.

اگر بخوایم تامین دلیل بزنیم باید بریم دادگاه؟

خیر،  باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.

بعد از اینکه دادخواست تامین دلیل دادیم ، خود قاضی میاد برای انجامش یا شخص دیگه ای رو میفرسته؟

موضوع تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف بررسی می شود .در صورتیکه قرارتامین دلیل صادر شود ، به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود.

تامین دلیل تا چه مدتی اعتبار داره؟

 مدت زمان مشخصی ندارد، زیرا تامین دلیل برای وقتی هست که خواهان قصد شکایت در آینده را دارد ولی درحال حاضرمدارکی را که احتمال می رود از بین روند، میخواهد از تضییع شدنشان جلوگیری کند و برای حفظ اسناد و مدارک قبل از شکایت چنین اقدامی را انجام می دهد.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید