جرم توهین چیست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن چگونه است ؟

توهین - مجازات توهین
فهرست مطالب

توهین ، جزو رفتارهای ناپسند اجتماعی است که جرم انگاری شده و برای آن مجازات هم تعیین شده است. وقتی صحبت از این به میان می آید که وقتی شخصی به دیگری توهین می کند، جرم مرتکب شده است، بنابراین می توان اینچنین تصور کرد که اگر کسی مورد توهین دیگری قرار گیرد، میتوان با در اختیار گرفتن یک وکیل کیفری ، از خودش احقاق حق کرده و به مراجع قضایی علیه فرد توهین کننده شکایتی را تنظیم کند.

در این مقاله سعی کرده ایم که از زوایای مختلف به موضوع جرم توهین بپردازیم و موضوعاتی از قبیل : عناصر تشکلی دهنده جرم توهین، مجازات جرم توهین، اثبات جرم توهین و … را مطرح نماییم. اگر بعد از خواندن این مطلب، به مشاوه حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی کیفری یا مشاوره حقوقی حضوری نیاز داشتید، حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس حاصل نمایید.

 

توهین

توهین عبارت است از به کاربردن الفاظ رکیک و فحاشی و در کل الفاظی که سبب ایذاء شنونده گردد. توهین روح افراد را متاثر می نماید. از این رو قانون گذار به سادگی از آن گذر نکرده است بلکه این امر را جرم و برای افرادی که با این الفاظ سبب آزار روحی دیگران می گردند، مجازات در نظر گرفته است.

در قانون مجازات اسلامی توهین بر دو نوع می باشد.

 • توهین ساده
 • توهین مشدد

توهین ساده

توهین ساده عبارت است از هر نوع فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک به افراد عادی.

البته استعمال کلیه الفاظ رکیک مصداق توهین نمی باشد و برخی از الفاظ رکیکی که معمولا در نزاع ها و درگیری ها استعمال می شود دیگر عنوان توهین ساده به خود نمی گیرد و این الفاظ را تحت عنوان قذف شناخته می شوند که موضوع قذف کاملا از توهین ساده جداست و  دیگر در حیطه مجازازات های تعزیری قرار نمی گیرد.

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین

 • عنصر قانونی جرم توهین
 • عنصر مادی حجرم توهین
 • عنصر معنوی جرم توهین

 

 •  عنصر قانونی جرم توهین

عنصر قانونی به این معناست که قانون گذار موضوعی را مورد جرم انگاری قرار دهد و برای آن مجازات در نظر گیرد. جرم انگاری عملی نشان از اهمیت موضوع برای قانون گذار دارد که قصد قرار دادن ضمانت اجرا برای جرم مورد نظر را داشته است.قانون گذار در ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم توهین ساده را بیان داشته است. و چنین مقرر داشته است که:

“توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.”

 • عنصر مادی جرم توهین

عنصر مادی به معنای انجام اعمالی است که  به وسیله آن جرم انجام می گیرد. در جرم توهین استعمال الفاظ رکیک و فحاشی عنصر مادی این جرم می باشد.

 

 • عنصر معنوی جرم توهین

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه ای است که در ارتکاب جرم وجود دارد. در جرم توهین نیز چنانچه فردی با قصد و نیت الفاظی را که معنای آن ها را می داند برای فردی استعمال نماید. عنصر معنوی جرم توهین  شکل می گیرد.

در نتیجه:

چنانچه هر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی جرم توهین وجود داشته باشد جرم مزبور شکل می گیرد.

 

مجازات جرم توهین ساده

قانون گذار در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم توهین ساده را شلاق و یا جزای نقدی در نظر گرفته است.

 1. شلاق تا 74 ضربه
 2. جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک ملیون ریال

 

توهین مشدد

توهین مشدد توهینی است که نسبت به افراد مهم حکومتی است. از جمله توهین به روسای سه قوه، توهین به رییس جمهور، توهین به نمایندگان مجلس خبرگان،  توهین به اعضای شورای نگهبان، توهین به قضات و اعضای دیوان محاسبات  و…

قانون گذار توهین به چنین افرادی را توهین مشدد در نظر گرفته است و مجازات شدیدتری را برای چنین افرادی در نظر گرفته است.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی توهین مشدد را پیشبینی و جرم انگاری نموده است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین مشدد

 • عنصر قانونی جرم توهین مشدد
 • عنصر مادی جرم توهین مشدد
 • عنصر معنوی جرم توهین مشدد

 

        . عنصر قانونی جرم توهین مشدد

ماده 609 قانون مجازات اسلامی در باب توهین مشدد چنین مقرر داشته است:

“هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.”

 

        . عنصر مادی جرم توهین مشدد

عنصر مادی جرم توهین مشدد استعمال و به کار بردن الفاظ رکیک و فحاشی به مامورین دولت در حین انجام وظیفه و به سبب شغل آن ها می باشد.

 

        . عنصر معنوی جرم توهین مشدد

عنصر معنوی جرم توهین مشدد به معنای قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب جرم مزبور می باشد. در واقع در ارتکاب این جرم لازم است که مرتکب به این موضوع آگاه باشد که فردی که به وی توهین می نماید چه کسی است و این توهین را به سبب شغل فرد مزبور و یا در حین انجام  وظیفه او به وی وارد نماید.

 

مجازات جرم توهین مشدد

توهین مشدد همانطور که از نام آن به ذهن متبادر می گردد توهینی است که ضمانت اجرای شدید تری نسبت به توهین ساده دارد. مجازات  جرم توهین مشدد عبارت است از:

 1. 3 تا 6 ماه حبس

یا

      2. شلاق تا 74 ضربه

یا

      3. جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک ملیون ریال

 

مصادیق توهین مشدد

توهین مشدد در قانون مجازات اسلامی دارای مصادیقی است که هر کدام با توجه به نوع توهین و افراد مورد توهین مجازات مجزایی را دارند . در ادامه مصادیق توهین مشدد در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1- توهین به مقدسات

توهین به مقدسات یکی از مصادیق جرم توهین مشدد می باشد که در این نوع توهین به شخص یا مقام خاصی از اعضای جامعه توهین نمی شود بلکه در این نوع از توهین اعتقادات جامعه و افرادی که جایگاه بالای اعتقادی برای مردم جامعه دارند مورد توهین واقع می گردند که به نوعی می توان گفت روح جمعی جامعه متاثر می گردد ، از این رو قانون گذار عمل چنین افرادی را مورد جرم انگاری قرار داده است و برای این افراد مجازات در نظر گرفته است. از جمله مقدساتی که اعم افراد به آن ها در یک جامعه اسلامی معتقدند عبارتند از:کلیه مقدسات اسلام، پیامبران و امامان و حضرت فاطمه.

قانون گذار در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به چنین افرادی که به مقدسات دینی توهین می نمایند نام ساب النبی داده است و چنین مقرر داشته است:

“هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

قانون گذار در ماده 513 قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات برای افرادی که به مقدسات توهین می نمایند در نظر گرفته است. گاهی فردی که به مقدسات و پیامبران و امامان و حضرت فاطمه توهین می نماید حکم ساب النبی می گیرد که در این صورت مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شده است و گاهی نیز چنین نیست که در صورتی که عنوان ساب النبی بر وی صادق نباشد مجازات حبس از یک تا 5 سال بنا به صلاحدید قاضی محکمه برای وی در نظر گرفته می شود.

 

2- توهین به رهبری

رهبر جامعه اسلامی فردی است که شخص اول مملکت محسوب می شود و همه مردم این موضوع را پذیرفته اند. رهبری به نمایندگی از جانب مردم بسیاری از تصمیمات مهم مملکتی را گرفته و اجرا می نماید.

از این رو همه افراد جامعه بایستی به انتخاب جمعی مردم جامعه احترام بگذارند و به همین جهت هر گونه توهین به رهبری فعلی و یا قبلی توسط افراد، جرم و مشمول مجازات حبس می باشد. قانون گذار این موضوع را در ماده 514 قانون مجازات اسلامی چنین آورده است:

“هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا…  علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”

 

3- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی

لازم است که با رییس کشور خارجی و یا نماینده سیاسی کشورهای دیگر که وارد خاک ایران می گردند با احترام کامل برخورد شود و چنانچه این افراد توسط افراد ایرانی مورد توهین قرار گیرند به مجازات حبس محکوم می گردند البته ناگفته نماند که  در صورتی مجازات حبس اجرا می شود که در آن کشور نیز نسبت به نمایندگان ایرانی در آن کشور چنین تدبیری جرم انگاری شده باشد.

ماده 517 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است:

“هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می ‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود “

 

توهین در فضای مجازی

با گسترش تکنولوژی و گسترس ارتباطات از طریق اینترنت، جرایم اینترنتی نیز به مراتب شیوع بیشتری یافته است . از این رو قانون گذار به جرم انگاری جرایمی که از طریق فضاهای مجازی رخ می دهد نیز توجه بیشتری داشته است. از جمله این جرایم که شیوع فراوانی نیز دارد جرم توهین در فضای مجازی است.

قانون گذار در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای این جرم را پیشبینی نموده است و برای این جرم مجازات حبس و جزای نقدی را در نظر گرفته است.

 

اثبات جرم توهین

توهین از جرایم کیفری است و ادله اثبات دعوا در جرایم کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت شهود، سوگند، قسامه و علم قاضی.

آنچه بدیهی است کمتر کسی اقرار می نماید که به دیگری توهین نموده است اما به هر حال اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرد خاطی با توجه به نوع توهین و فرد مورد توهین مجازات می گردد.

یکی از اصلی ترین ادله ای که جرم توهین را با آن می توان اثبات نمود شهادت شهود است، جرم توهین نیز با شهادت دو شاهد عادل اثبات می شود.

تحقیقات محلی نیز می تواند یکی از ادله ای باشد که جرم توهین را اثبات می نماید.

علم قاضی یکی از ادله ای است که می تواند در اثبات جرم توهین نقش زیادی داشته باشد چرا که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال قضیه می تواند وقوع جرم را کشف و مجرم را شناسایی نماید.

نکته :

راه های اثبات توهین به مقدسات و اثبات توهین به رهبری نیز از با ادله اثبات دعاوی کیفری ممکن می باشد که اصلی ترین آن می تواند شهادت شهود باشد.

 

 نقش وکیل کیفری در پیگیری جرم توهین

جرم توهین از جمله جرایم شایع کیفری است که مصادیق بی شماری نیز دارد و کم نیستند افرادی که به صورت کاملا ناعادلانه مورد توهین واقع می شوند و در بسیاری از موارد توهین ها مورد پیگیری قرار نمی گیرند و البته دلیل عدم پیگیری بسیاری از افراد این است که اطلاعی از این امر که توهین قابل پیگیری است یا قابل پیگیری نیست، ندارند. در حالیکه قانون گذار برای شخصیت افراد ارزش و اعتبار بالایی قائل شده است و این موضوع را مورد جرم انگاری قرار داده است و البته برخی از الفاظ رکیک حتی مجازاتی بالاتر از توهین را در پی دارند.

از این رو چنانچه به افراد عادی و یا افرادی که قانون احصا نموده است در حین انجام وظیفه توهینی صورت گیرد، افراد مزبور با طرح شکایت می توانند جهت احقاق حق خویش اقدام نمایند.

اما بدیهی است که جهت اثبات این امر اسناد و مدارک کافی بایستی به محکمه ارائه شود چراکه در غیر این صورت حتی در صورتی که شکایتی مطرح شود به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.

از این رو توصیه میشود که پیش از هر اقدامی جهت شکایت کیفری جرم توهین با مشاور حقوقی و وکیل کیفری متخصص مشورت و هم فکری های لازم انجام شود.

گروه وکلای وکیل پرس گروهی از وکلای متخصص را که در حوزه های مختلف کیفری صاحب نظر و متبحر می باشند را گرد هم آورده است و بدین وسیله  گامی نو در جهت تخصصی نمودن دعاوی برداشته است.

 

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

 • مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص
 • مشاوره حضوری رایگان با  وکلای متخصص کیفری با پرداخت تنها حق المشاوره یک وکیل متخصص
 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری
 • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده ها از طریق حضوری و تلفنی

 

آیا با اسکرین شات، چت، فیلم، عکس، صوت و… می توان جرم توهین را اثبات نمود؟

اسکرین شات، چت، فیلم، عکس، صوت و… در حکم اماره می باشند، اماره در مرتبه پایین تری از دلیل قرار دارد اما همین اماره ها در کنار سایر دلایل می تواند وجدان قاضی را اقناع نموده و جرم را ثابت نمایند.

 

ساب النبی به چه کسی گفته می شود؟

ساب النبی به کسی گفته می شود که با به مقدسات اسلام و پیامبران و امامان و حضرت فاطمه سلام الله علیها دشنام و نفرین و اهانت نماید  که چنین فردی به مجازات اعدام محکوم می شود.

 

 

جهت اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص کیفری هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

وکیل پرس به پاس قدردانی از همراهی شما با همکاری هولدینگ آرمانی هاب خدمات و تخفیفات ویژه ای را برای شما عزیزان در نظر گرفته، شما می توانید با ثبت شماره خود از این خدمات و تخفیفات مطلع شوید.

گاروبین، خدمات آزمایشگاهی در محل؛ نمونه گیری رایگان
بدادم برس، خدمات تعمیرات و تاسیسات؛ ایاب و ذهاب رایگان
نگاه آرمانی، خدمات مارکتینگ و برندینگ

"*" indicates required fields

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

1 دیدگاه دربارهٔ «جرم توهین چیست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن چگونه است ؟»

دیدگاهتان را بنویسید