ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی
فهرست مطالب

ایراد صدمه بدنی عمدی و غیر عمدی بر اثر رانندگی

ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، جزو موضوعاتی است که معمولا هنگام تصادفاتی که افراد هم دچار آسیب می شوند، مورد بررسی و بحث قرار میگیرد. ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادفات رانندگی، مجازات ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ، تخفیف در مجازات ایراد صدمه غیر عمدی تصادف و … موضوعاتی است که در قالب این مطلب به آنها پرداخته ایم.

سعی کرده ایم پیرامون موضوعات مهم در زمینه ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی به شکلی کامل بحث کنیم. اگر شما نیاز به مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و … دارید، در اسرع وقت با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید تا به بهترین شکل راهنمایی شوید.

 

ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی

صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از شایع ترین اتفاقاتی است که پرونده های مطروحه بسیاری را در محاکم دادگستری به خود اختصاص داده است. و البته با وجود اینکه سعی و اهتمام بی شماری جهت کاهش آمار این تصادفات  لحاظ شده است، اما در حال حاضر باز هم شمار تصادفات در جامعه بالاست.

 

بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی

علت تصادفات رانندگی می تواند عواملی همچون:

 1. بی احتیاطی
 2. بی مبالاتی
 3. عدم رعایت نظامات دولتی
 4. عدم مهارت در رانندگی وسایل نقلیه ( خودرو، قطار، هواپیما و…) و عدم مهارت در وسایل موتوری(چرخ فلک شهربازی) باشد.

این عوامل هر کدام به تنهایی و یا در کنار یکدیگر می تواند حادثه ساز گردد و گاهی این حوادث تنها به خسارت مالی معطوف نمی گردد و صدمات بدنی و حتی مرگ را می تواند در پی داشته باشد .

از این رو قانون گذار برای فرد خاطی مجازات در نظر گرفته است تا با بی احتیاطی خود سبب وقوع خسارت نگردد.

ایراد صدمه  بر اثر رانندگی می تواند دو نتیجه را به بار بیاورد:

 1. تصادف منجر به ایراد صدمه بدنی شود.
 2. تصادف منجر به فوت شود.

 

حکم تصادف منجر به ایراد صدمه بدنی

چنانچه حادثه رانندگی بر اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم مهارت و… وقوع یابد و به مصدوم خسارت بدنی ( غیر از خسارت های مشخص در قانون) وارد شود، راننده متخلف به دیه در صورت درخواست مصدوم و همینطور حبس از یک تا پنج ماه محکوم می گردد.

 

حکم تصادف غیر عمد منجر به فوت

قانون گذار در ماده 714 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)برای افرادی که با بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم مهارت خویش سبب مرگ فردی می گردند مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال در نظر گرفته است و همین طور لازم است که دیه آسیبی را که وارد نموده اند را نیز به ولی دم پرداخت نمایند.

قتل افراد بر اثر رانندگی اتفاق تازه ای نیست. روزانه عده بی شماری از افراد در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند. این نوع قتل، قتل غیر عمدی می باشد و از این رو مجازات قصاص برای مرتکب در نظر گرفته نشده است، اما به جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده مجازات حبس و دیه بایستی توسط او پرداخت گردد.

 

به خاطر داشته باشید که…

قتل ناشی از تصادفات رانندگی بایستی غیر عمدی باشد و چنانچه مشخص شود، راننده ای به قصد مرگ دیگری تصادف ساختگی تدارک دیده است، موضوع متفاوت می گردد.

 

عدم رضایت در تصادف منجر به فوت

فوت در تصادفات رانندگی قتل عمد محسوب نمی شود که مجازات آن قصاص باشد و نیاز به رضایت خانواده متوفی جهت جلوگیری از قصاص داشته باشد از این رو رضایت یا عدم رضایت خانواده متوفی در حبس مقرر شده برای راننده تاثیری ندارد و در صورتی که رضایت هم ندهند در نهایت با پرداخت دیه متوفی به صندوق دادگستری، متهم از این جهت تبرئه می گردد.

 

مجازات ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

مجازات ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در تصادفات رانندگی با توجه با آسیب و خسارتی که از حادثه مزبور حاصل می شود متفاوت می باشد و قانون گذار صدمات بدنی را در قانون لحاظ نموده است و  جهت ارتکاب آن ها مجازات در نظر گرفته است.

بدیهی است چنانچه بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم مهارت راننده در رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه منجر به مرگ نشود اما باعث خسارت های جسمی و دماغی برای فردی شود، این امر نیز قابل پیگیری است و قانون گذار برای راننده متخطی مجازات حبس و دیه را در نظر گرفته است.

قانون گذار برخی از حادثه هایی که ممکن است برای مصدوم در تصادفات رانندگی رخ دهد را در ماده 715 قانون مجازات اسلامی آورده است، ای موارد عبارتند از:

 1. مرض جسمی یا دماغی غیر قابل علاج
 2. از بین رفتن یکی از حواس
 3. از کار افتادن یکی از عضوهای بدن که نقش اساسی دارد
 4. تغییر شکل دادن دائمی عضو بدن یا صورت
 5. سقط جنین

چنانچه تصادف رانندگی بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و… سبب بروز هر کدام از موارد مذکور گردد ، مرتکب به مجازات حبس از دوماه تا یک سال و یا پرداخت دیه به مصدوم محکوم می گردد

قانون گذار نوع دیگری از صدمه بدنی را در ماده 716 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) جرم انگاری نموده است و آن مواقعی است که صدمه حاصل از تصادفات رانندگی سبب بروز:

 1. نقض یا ضعف دایمی یکی از اعضای بدن
 2. از بین رفتن قسمتی از عضو البته بدون اینکه آن عضو از کار بیافتد.( قطع یک انگشت دست بدون اینکه کل دست از کار بیافتد.)
 3. وضع حمل زن قبل از موعد

مجازات مرتکب در صورتی که صدمه وارده منجر به اعمال مذکور گردد، حبس از 2ماه تا 6ماه و پرداخت دیه می باشد. البته پرداخت دیه، بستگی به مطالبه مصدوم دارد.

 

تشدید مجازات ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی

راننده در حال رانندگی بایستی رعایت کامل اصول و مقررات را  بنماید. چراکه در غیر این صورت چنانچه کاشف به عمل بیاید که بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و یا نقض مقررات رانندگی سبب وقوع قتل یا صدمه بدنی به دیگری شده است مرتکب به مجازات حبس و دیه محکوم می گردد.

اما گاهی حادثه به جهت عدم رعایت برخی از اصول اساسی در رانندگی می باشد که چنانچه محرز شود این عوامل سبب تصادف و ایراد صدمه بدنی شده است ، قانون گذار مجازات مرتکب را به میزان بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر شده برای آن آسیب محکوم  می نماید. این موارد عبارتند از:

1- مستی در حین رانندگی

آنچه در رانندگی بدان نیاز است دارا بودن تمرکز کافی در کنترل وسیله نقلیه می باشد. چنانچه راننده در هنگام رانندگی مست باشد مسلما از تمرکز کافی جهت رانندگی برخوردار نخواهد بود و همین امر می تواند سبب وقوع تصادفات رانندگی گردد. قانون گذار نیز این امر را به درستی در قانون مورد بررسی قرار داده است و چنانچه صدمات بدنی در تصادفات رانندگی بدین جهت رخ دهد ، مجازات راننده به میزان بیش از دو سوم حداکثر مجازات آن عمل تشدید می گردد.

 

2- رانندگی بدون گواهینامه

رانندگی مهارتی است که نیاز به آموزش دارد و زمانی که این آموزش تکمیل شود فرد مهارت کافی و لازم برای رانندگی را کسب می نماید، در قانون سن مشخص شده ای برای رانندگی در نظر گرفته شده است و آن سن18 سال تمام می باشد که افراد پس از این مرحله، چنانچه تمایل به رانندگی داشته باشند،

بایستی گواهینامه مخصوص به آن وسیله نقلیه را کسب نمایند. بدیهی است که قبولی در این آزمون مستلزم مهارت در رانندگی می باشد. در این باره مقاله ای مجزا تدارک دیده شده است که می توانید جهت مطالعات تکمیلی بدان مراجعه نمایید.

 

3- علم به نقص و عیب مکانیکی خودرو

بدیهی است که وجود عیب و نقص مکانیکی خودرو احتمال بروز حادثه را چندین برابر می نماید، از این رو راننده ای که با علم به خرابی خودرو از آن استفاده می نماید، مصداق کامل بی احتیاطی و بی مبالاتی است. فلذا چنانچه چنین راننده ای سبب وقوع تصادفات رانندگی منجر به بروز صدمات بدنی شود، مجازات وی تشدید می گردد.

 

4- عبور از محل رفت و آمد عابر پیاده و عبور ممنوع

مشخص نمودن محدوده رانندگی و محدوده عابران پیاده یکی از اصول  رعایت حریم شهروندی می باشد. اما چنانچه راننده ای با علم به این موضوع در مکان های ممنوعه و یا مکان هایی که برای عابرین پیاده تدارک دیده شده است اقدام به رانندگی نماید و منجر به صدمات بدنی و یا قتل شود ، مجازات وی به میزان بیش از دو سوم حد اکثر همان جرم تشدید می گردد.

 

5- سرعت غیر مجاز در حین رانندگی

یکی از اصول راهنمایی و رانندگی که در آموزش های اولیه رانندگی هر راننده ای بایستی آن ها را بداند این است که سرعت مجاز چیست و هر مکانی چه سرعتی را میطلبد و واضح است که زمانی که سرعت وسیله نقلیه بالا باشد امکان کنترل آن در زمان حادثه به سختی امکان پذیر است. فلذا قانون گذار این امر را نیز یکی از علل بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده قلمداد نموده است و حادثه های مقرر در قانون نیز چنانچه به این علت رخ دهند، مجازات راننده متخلف تشدید می گردد.

 

نکته قابل توجه:  هرگز بعد از تصادف از محل حادثه متواری نشوید.

 

گاهی افرادی که تصادف می نمایند به علل نداشتن گواهینامه و یا اینکه تقصیر خود را محرز می دانند و موارد این چنینی، پس از وقوع تصادف منجر به صدمه بدنی مصدوم را رها می نمایند و به عبارت دیگر از صحنه جرم متواری می شوند.

عمل این افراد جدای از دور از انصاف و وجدان بودن، از نظر قانون گذار نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است و قانون گذار مجازاتراننده متخلف، که مصدوم نیازمند کمک را رها و به امان خدا می سپارد، تشدید می نماید و به بیش از دو سوم حداکثر مجازات جرم ارتکابی جرم ارتکابی را برای محکوم  در نظر می گیرد.

لازم به ذکر است که، تخفیف مجازات به هیچ وجه شامل چنین رانندگان متخلفی نمی گردد.

 

تخفیف در مجازات ایراد صدمه غیر عمدی تصادف

چنانچه حادثه ای بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده رخ دهد در تقصیر راننده هیچ شکی نیست اما ممکن است راننده وسیله نقلیه نیز از کرده خود متاثر شود و قصد جبران داشته باشد. از این رو چنانچه مصدوم را به بیمارستان و یا مکانی جهت درمان انتقال دهد و یا اینکه خود راننده مامورین نیروی انتظامی را از وقوع تصادف آگاه نماید، قانون گذار به جهت این اقدامات انسانی راننده مجازات وی را تخفیف می دهد.

از طرفی دیگر سابقه راننده و تعدد جرم وی نیز می تواند در اعمال تخفیف نقش بی شماری داشته باشد.

خدمات گروه وکلای وکیل پرس

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن وکلا پایه یک دادگستری، کارشناسان حقوقی . مشاوران حقوقی کادر تخصصی در دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل داده است که  خدمات ویژه حقوقی و کیفری را به متقاضیان ارائه می دهند، از جمله خدمات گروه وکلای وکیل پرس عبارتند از:

 • مشاوره تلفنی رایگان تخصصی با وکیل متخصص کیفری و حقوقی
 • تشکیل جلسه مشاوره حضوری با مشاوره چندین وکیل پایه یک دادگستری با پرداخت تنها حق الوکاله یک وکیل متخصص حقوقی و کیفری
 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری از جمله: توهین و فحاشی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش مال غیر و….
 • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده در محاکم رسیدگی کننده از هر طریق تلفنی و حضوری.

آیا راننده می تواند در رانندگی منجر به صدمه بدنی صحنه تصادف را تغییر دهد؟

در وقوع تصادفات رانندگی نبایستی صحنه تصادف جا به جا شود تا مامورین بتوانند گزارش های لازم و تخلف هر کدام از راننده ها را احراز نمایند اما چنانچه تنها راه ممکن جهت کمک به مصدوم جا به جایی وسیله نقلیه باشد، راننده می تواند وسیله نقلیه را حرکت بدهد.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی تصادفات هم اکنون تماس بگیرید.

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید