جرم رابطه نامشروع چیست
فهرست مطالب

جرم رابطه نامشروع چیست و چگونه اثبات می شود؟

رابطه نامشروع به چه معناست؟ چه زمانی اثبات می شود؟ چه مجازاتی برای روابط نامشروع در شرع و قانون پیش بینی شده است؟ و … اینها همگی سوالاتی هستند که در چنین پرونده ها و موضوعاتی ممکن است به ذهن هر فردی برسد. مشاوران حقوقی بر این باورند که در چنین پرونده هایی که موضوع بسیار حساس خواهد بود، حتما باید از مشاوره حقوقی با یک وکیل کیفری توانا بهره مند شد.

با توجه به عرف و قوانین دینی و شرعی که در جامعه ما حاکم است، یقینا چنین پرونده هایی از التهاب و پیچیدگی های خاص خود برخوردار خواهند بود، اما یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب که با تعداد زیادی از این قبیل پرونده ها درگیر بوده و حالات مختلفی که ممکن است در چنین زمینه هایی پدید بیاید را بارها تجربه کرده، می تواند بعنوان یک مشاور حقوقی امین در کنار هر فردی که نیاز به وکیل را احساس میکند، قرار بگیرد. گروه وکلای وکیل پرس آمادگی هر گونه خدمت را دارد تا شما با یک مشاوره حقوقی آنلاین یا یک مشاوره حقوقی تلفنی، بتوانید سوالات خود را پرسیده و جواب مناسب دریافت کنید.

 

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع به رابطه ای گفته می شود که بین زن و مردی که به یکدیگر محرم نیستند شکل می گیرد. در شرع مقدس اسلام زنان و مردان از داشتن رابطه با یکدیگر بدون اینکه پیوند زناشویی فی مابین آن ها بسته شده باشد منع شده اند.

 جرم رابطه نامشروع زن و مرد گاها مصداق زنا و گاهی نیز در حد جرم رابطه نامشروع صرف است. اما چنانچه رابطه نامشروع زن و مرد، زنا باشد. با توجه به متاهل بودن یا نبودن زن و مرد و بررسی برخی از شرایط، مجازات زنا بر زن و مرد حمل می گردد. جرم رابطه نامشروعی که کمتر از زنا باشد نیز دارای مجازات رابطه نامشروع است که مستند به ماده637 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ) برای زن و مرد مجازات در نظر گرفته شده است.

اثبات رابطه نامشروع برای حکم به مجازات جرم رابطه نامشروع ضروری است  و از این رو چنانچه مدارک لازم جهت اثبات رابطه نامشروع فراهم نباشد جرم رابطه نامشروع زن و مرد شکل نمی گیرد.

در ادامه توضیح داده خواهد شد که به چه رابطه ای، رابطه نامشروع زن و مرد گفته می شود، تفاوت جرم زنا وجرم رابطه مشروع چیست و در صورت اثبات روابط نامشروع مجازات چگونه تعیین می گردد و اینکه چه تفاوتی میان مجازات رابطه نامشروع و جرم زنا وجود دارد. با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات ذهنی خود در باب جرم رابطه نامشروع زن و مرد دست یابید.

رابطه نامشروع زن و مرد

رابطه نامشروع زن و مرد در ماده 637 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنین آمده است، قانون گذار چنین مقرر داشته است که:

“هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا 99ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.”

ماده مزبور به وضوح روابط نامشروع زن و مرد را تعریف نموده است. قانون گذار جرم رابطه نامشروع را به انجام اعمالی که مصداق رابطه نزدیک فی مابین زن و مرد با یکدیگر باشد معطوف نموده است . از این رو نام گذاری جرم رابطه نامشروع زن و مرد برای هر ارتباطی بین زن و مرد خالی از وجاحت است.

 چراکه در حال حاضر در محیط های کاری، دانشگاه ها و… زن و مرد ها باهم همکلاس، همکار و… هستند و باهم ارتباطات کاری و درسی و… دارند.

به عبارت دیگر رابطه بین زن ومرد، تا زمانی که از چهار چوب روابط مشروع خارج نگردد مصداق رابطه نامشروع نیست و نمی توان زن و مرد را به جرم رابطه نامشروع زن و مرد مورد محاکمه قرار داد.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع

 ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع نیز مانند سایر جرائم کیفری باید در کنار یکدیگر جمع باشند تا جرم رابطه نامشروع شکل بگیرد.

 • عنصرقانونی جرم رابطه نامشروع
 • عنصر مادی جرم رابطه نامشروع
 • عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع
 • عنصرقانونی جرم رابطه نامشروع

عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات ) آمده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت این موضوع برای قانون گذار دارد که آن را مورد جرم انگاری قرارداده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

 • عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

عنصر مادی به معنای انجام اعمالی است که مصداق رابطه نامشروع باشد برخی از این اعمال را قانون گذار به عنوان مثال بیان داشته است که عبارتند ازتقبیل( بوسیدن و در آغوش گرفتن و لمس از روی شهوت)، مضاجعه( هم بستری و هم خوابگی) و….

چنانچه زن و مردی بدون اینکه پیوند زوجیت بین آن ها برقرار باشد این اعمال را انجام دهند، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع زن و مرد شکل می گیرد.

 • عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه جهت انجام رابطه نامشروع است و اگر حتی اعمال مادی جرم رابطه نامشروع زن و مرد انجام شود اما قصد و نیت لذت و شهوت و آگاهی نسبت به جرم رابطه نامشروع در این جرم نباشد جرم رابطه نامشروع فاقد عنصر معنوی است و شکل نمی گیرد.

نتیجه: جرم رابطه نامشروع شکل نمی گیرد مگر اینکه عناصر تشکیل دهنده این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، در غیر این صورت جرم رابطه نامشروع شکل نمی گیرد و مجازات رابطه نامشروع بر زن و مرد اجرا نمی شود.

 

مجازات رابطه نامشروع

مجازات روابط نامشروع با توجه به اعمالی که زن و مرد مرتکب شده اند تعیین می گردد. اگر رابطه نامشروع زن و مرد در حد معاشقه باشد و حتی زن و مردی با هم همبستر شوند اما روابط نامشروع آن ها به دخول ختم نگردد در این صورت، صرفا زن و مرد به مجازات رابطه نامشروع ماده 637 محکوم می گردند.

مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا در قانون مجازات اسلامی شلاق تا 99 ضربه است که میزان شلاق نیز به نظر دادگاه تعیین می گردد، چرا که حداکثر این مجازات مشخص است و قاضی بایستی تا این مقدار را برای مجازات رابطه نامشروع زن و مرد تعیین نماید.

اما چنانچه رابطه نامشروع زن و مرد زنا باشد. در این صورت با توجه به تاهل و تجرد زن و مرد مجازات در نظر گرفته می شود. چنانچه جرم رابطه نامشروع فی مابین زن و مرد مجردی رخ دهد، مجازات زنا ساده بر زن و مرد حکم فرماست که میزان آن 100 ضربه شلاق حد زنا است.

اگر رابطه نامشروع بین زن و مرد متاهل باشد در این صورت مجازات حد زنا اعدام است. چرا که زن و مرد متاهل در حالت احصان قرار دارند و امکان ارتباط با همسر دائمی خویش را دارند، البته برخی از شرایط هم هست که زن و مرد متاهل را از حالت احصان خارج می نمایند.

 

اثبات رابطه نامشروع زن و مرد

جهت اثبات رابطه نامشروع زن ومرد بایستی ادله اثبات جرائم کیفری در کنار یکدیگر وجود داشته باشند .

ادله اثبات رابطه نامشروع  عبارتند از:

 • اقرار:

 اقرار به سیدالادله معروف است و چنانچه فردی به جرمی اقرار نماید، با یک بار اقرار جرم مذکور اثبات می گردد اما در جرائم حدی همچون زنا، به جهت قبیح بودن این جرائم قاضی محکمه در صورتی که مجرم قصد اقرار را داشته باشد او را به جرم پوشی دعوت می نماید و در جرم زنا ، زانی یا زانیه بایستی حتما 4 مرتبه به جرم زنا اقرار نمایند تا جرم زنا با اقرار اثبات گردد و اقرار کمتر از 4 بار جرم زنا را اثبات نمی نماید.

جرم رابطه نامشروع که به زنا ختم نشده باشد با یک بار اقرار زن و مرد اثبات می گردد.

 • شهادت شهود:

شهادت شهود یکی دیگر از ادله اثبات روابط نامشروع است. اما تعداد شهود در نوع جرم ارتکابی تاثیر دارد. چنانچه رابطه نامشروع زن و مرد، زنا باشد در این صورت جرم زنا تنها با شهادت 4 شاهد مرد عاقل و بالغ که واجد شرایط باشند اثبات می گردد.

جهت اثبات زنای موجب حد شلاق شهادت 2 شاهد مرد عاقل و بالغ واجد شرایط و 4 شاهد زن واجد شرایط نیز کفایت می نماید.

رابطه نامشروع زن و مرد نیز با شهادت 2 مرد عاقل و بالغ و واجد شرایط اثبات می گردد.

 • علم قاضی:

 علم قاضی یکی از ادله اثبات روابط نامشروع زن و مرد است و چنانچه بر قاضی با اسناد و مدارکی احراز گردد که جرم زنا و یا رابطه نامشروع کمتر از زنا شکل گرفته است می تواند به این دو جرم حکم نماید.

نکته مهم:

در فقه و قانون مجازات اسلامی قاعده ای وجود دارد به نام قاعده دراء، قاعده دراء  به این معناست که در جایی که شک و شبهه ای برای رخ دادن یا ندادن جرمی ایجاد می گردد، بایستی به قاعده دراء رجوع شود و از کنکاش در موضوع پرهیز گردد. قاعده دراء مخصوص حدود الهی است و در سایر جرائم نمی توان با استناد به قاعده دراء از تجسس در موضوع پرهیز نمود. بلکه در سایر جرائم حدی باید تمام زوایای موضوع بررسی گردد. اما در حدود الهی که زنا نیز جز آن ها است، در صورتی که در ادله اثبات این جرم شک و شبهه ای وجود داشته باشد  و دلیلی بر نفی نمودن شبهه در دست نباشد، جرم حد زنا اثبات نمی گردد و مجازات حد زنا ساقط می شود اما در صورتی که اسناد و مدارک گویای وجود جرم رابطه نامشروع بین زن و مرد باشد، در این صورت امکان مجازات غیر از حد زنا بر مرتکبین جرم رابطه نامشروع وجود دارد.

 

مشاور حقوقی رابطه نامشروع بین زن و مرد

گاهی زن و مردی به جرم رابطه نامشروع توسط پلیس دستگیر می شوند اما در اظهارات خود بیان می نمایند که قصد آن ها از رابطه ازدواج است و به قصد آشنایی با یکدیگر در ارتباط هستند که البته وجود قصد ازدواج، دلیلی جهت انجام اعمال خلاف شرع فی مابین زن و مرد پیش از ازدواج نیست و البته در برخی از موارد نیز عنوان می شود که صیغه عقد موقت فی مابین زن و مرد خوانده شده است و رابطه ای که شکل گرفته است مشروع بوده است و… .

 در حال حاضر نمونه های بسیاری از این قبیل موضوعات وجود دارند، که بعد از دستگیری توسط پلیس معمولا مورد استفاده قرار می گیرند و البته که ممکن است موارد گفته شده صحیح هم باشند اما آنچه برای محکمه اهمیت دارد مدارک لازم جهت اثبات رابطه نامشروع است و چنانچه اسناد و مدارک کافی وجود نداشته باشد، جرم مزبور شکل نمی گیرد.

در این باره سوالات بی شماری مطرح می گردد از جمله اینکه:

 1.  آیا صحبت تلفنی با جنس مخالف نیز مصداق رابطه نامشروع است؟
 2. آیا چت هایی که در آن ها الفاظ خلاف عرف  استفاده می شود مجازات رابطه نامشروع را دارد؟
 3. مامورین پلیس در چه صورتی مجاز به دستگیری زن و مردی به جرم رابطه نامشروع هستند؟

به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث موارد مذکور در مقاله هایی جداگانه خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. اما چنانچه سوالی در ذهن دارید که پاسخ آن را در مقاله مزبور نیافته اید می تواند با کارشناس و مشاور حقوقی متخصص و وکیل کیفری وکیل پرس تماس حاصل فرمایید و سوالات خود را مطرح نمایید. گروه وکلای کیفری وکیل پرس دارای کادر تخصصی در حوزه دعاوی کیفری جهت هر گونه مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری و قبول وکالت شما عزیزان اعلام آمادگی می نماید.

 

 اگر مردی، زنی را با اکراه و اجبار مجبور به رابطه نامشروع نماید چه می شود؟

چنانچه مردی، دیگری را با اکراه و به عنف وادار به رابطه نامشروع نماید، در این صورت تنها مجازات رابطه نامشروع بر اکراه کننده اجرا می شود و اکراه شونده مجازاتی نخواهد داشت. اما اگر مردی به عنف به زنی تجاوز نماید در این صورت حکم زنای به عنف حاکم می گردد که اعدام زانی( زنا کننده) است.

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری درباره رابطه نامشروع هم اکنون تماس بگیرید.

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید