اعلام سرقت چک به دروغ - اعلام مفقودی چک به دروغ
فهرست مطالب

اعلام سرقت چک به دروغ و مجازات آن

اعلام سرقت چک به دروغ یا تعابیر دیگری مانند اعلام مفقودی چک به دروغ یا اعلام دزدیده شدن چک به دروغ مواردی است که عده ای برای سودجویی و عدم پایبندی به تعهدات مالی خود به آن متوسل میشوند. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم و در مورد جرم انگاری شدن آن در قانون هم مواردی را بیان کرده ایم. برخی از مواردی که در این مطلب خواهید خواند: مجازات اعلام سرقت چک به دروغ،اثبات اعلام مفقودی چک به دروغ و …

در مورد چک و قوانین آن، مطلب فراوان است و بطور کلی جزو آن دسته از زمینه هایی است که اگر بدون اطلاعات کافی وارد آن شویم، ممکن است خسارات فراوانی را متوجه ما بکند بنابراین حتما در این گونه موارد با وکیل پایه یک دادگستری مجرب و آشنا به این امور مشورت کنید.

 

اعلام سرقت چک به دروغ

اعلام سرقت چک به دروغ یکی از حیله هایی است که گاها صادر کننده چک و یا ذینفع و یا قائم مقام قانونی او ممکن است انجام دهد تا بدین صورت از زیر تعهدات خود شانه خالی نماید و دارنده چک را از حق قانونی خویش محروم سازد.

با توجه به شیوع توسل به اعلام سرقت چک به دروغ، قانون گذار این امر را مورد جرم انگاری قرار داد و اعلام دزدی شدن چک به دروغ و اعلام مفقودی چک به دروغ را در ماده 14 قانون صدور چک بیان داشت.

 البته در وهله اول قانون گذار بر این امر نظر داشته است که موضوع مفقودی و سرقت چک صحت داشته باشد و صادر کننده چک، ذینفع و یا قائم مقام قانونی وی در واقع چک را گم نموده باشند و یا چک از آنها سرقت شده باشد. قانون گذار بستری را فراهم آورده است تا این افراد بتوانند با دستور عدم پرداخت به بانک، از سوء استفاده های آتی نسبت به چک مفقود و یا سرقتی جلوگیری نمایند.

قانون گذار در باب اعلام دزدیده شدن چک به دروغ و اعلام مفقودی چک به دروغ چنین بیان داشته است:

” صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می ‌نماید.”

آنچه در ماده نیز بدان اشاره شده است این است که جلوی سوء استفاده های احتمالی از چک مفقود و سرقتی و جعلی و… گرفته شود اما چنانچه فردی از این امر سوء استفاده نماید و اعلام مفقودی چک به دروغ و یا اعلام دزدیده شدن چک به دروغ نماید، بایستی منتظر مجازات اعلام سرقت چک به دروغ نیز باشد. زیرا افراد ممکن است به بهانه هایی از جمله مفقودی، سرقت و یا جعل از پرداخت وجه چکی که قانونا بدست دارنده آن رسیده، خودداری نمایند.

 

مجازات اعلام سرقت چک به دروغ

قانون گذار در بند دوم ماده 14 قانون صدور چک مجازات اعلام سرقت چک به دروغ را بیان داشته است و در باب مجازات اعلام سرقت چک به دروغ و اعلام مفقودی چک به دروغ چنین آورده است:

“…. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.”

آنچه در این ماده آمده است این است که دارنده چک که با حسن نیت چک را دریافت نموده است اگر مواجه با اعلام دزدیده شدن چک به دروغ گردد می تواند از صادر کننده چک بابت اعلام سرقت چک به دروغ شکایت نماید و چنانچه اثبات گردد که صادره کننده چک اعلام دزدیده شدن چک به دروغ عنوان کرده است در این صورت مستند به ماده 14 قانون صدور چک که مجازات ماده 7 قانون صدور چک در باب صدور چک بلامحل را بیان داشته است،همین مجازات را به عنوان مجازات اعلام سرقت چک به دروغ نیز در نظر گرفته است و با توجه به ماده مزبور صادرکننده با توجه به مبلغ مندرج در چک به حبس  محکوم می گردد. قانون گذار بدین طریق راه سوءاستفاده های احتمالی افراد را جهت عدم پرداخت چک های صادره بسته است

 

اثبات اعلام مفقودی چک به دروغ

ممکن است اعلام مفقودی چک به دروغ انجام گیرد اما به هر حال این موضوع قابل اثبات است و در صورتی که مشخص گردد، مرتکب اعلام مفقودی چک به دروغ مجازات خواهد داشت و پیگرد قانونی لازم صورت خواهد گرفت

از جمله نشانه های که اعلام مفقودی چک به دروغ را اثبات می نماید عبارتند از:

  1. اقرار صادر کننده نزد قاضی محکمه به اعلام مفقودی چک به دروغ از اصلی ترین ادله جهت اثبات اعلام مفقودی چک به دروغ است.
  2. دارا بودن چک های صادره نزد صادرکننده دلیل محکمی دال بر این است که اعلام مفقودی چک به دروغ صورت گرفته است و صادرکننده در جهت تضییع حقوق دارنده اقدام کرده.
  3. دارا بودن نوشته ای از صادرکننده چک، مبنی بر اینکه با طیب خاطر چک را به شخص مقابل داده است چراکه دارا بودن این نوشته در آتیه می تواند از اعلام مفقودی چک به دروغ جلوگیری نماید و راه مقاصد سوء را بر افراد ببندد
  4. شهادت شهود مبنی بر مشاهده تحویل چک به دریافت کننده که می تواند شکایت اعلام مفقودی چک به دروغ را عقیم بگذارد.مثلا اینکه در حضور شخصی سومی چک داده شود تا بتوان از شهادت وی برای اثبات موضوع استفاده کرد.
  5. تصویر گواهی عدم پرداخت چک که در نزد بانک است نشان دهنده این موضوع است که اعلام مفقودی چک به دروغ انجام شده است چراکه اگر صحت داشت چک نقد می گردید.

 

مشاوره حقوقی اعلام سرقت چک به دروغ

گاها این اتفاق رخ می دهد که افرادی به جهت سودجویی اعلام دزدیده شدن چک به دروغ را مطرح می نماید و با این ادعا جلوی حساب را مسدود می نمایند و بدین وسیله به دارنده چک ضرر و زیان وارد می نمایند.

 قانون گذار برای اعلام دزدیده شدن چک به دروغ و اعلام مفقودی چک به دروغ مجازات در نظر گرفته است و ساده از کنار این مسئله گذر نکرده است.

چنانچه فردی بر علیه دیگری اعلام سرقت چک به دروغ نماید و یا اینکه اعلام مفقودی چک به دروغ نماید، این حق برای دارنده در اقامه دعوا محفوظ است اما بهتر است پیش از هر اقدامی با مشاور حقوقی متخصص در این زمینه مشورت و هم فکری لازم صورت گیرد و با اطلاعات کافی وارد عرصه شد. چراکه گاهی ممکن است تصور دارنده چک این باشد که اعلام مفقودی چک به دروغ است و یا اینکه اعلام سرقت چک به دروغ بیان شده است، درحالیکه این موضوع صحیح باشد و شکایت از صادرکننده، ذینفع و یا قائم مقام قانونی وی به مشکلات عمیق تری ختم گردد.

مشاور حقوقی چک با ارائه مشاوره حقوقی کامل و جامع در باب چک مفقود و چک سرقتی و نحوه شکایت و…. می تواند هر آنچه برای طرح دعوا نیاز دارید را در اختیار شما قرا دهد.

 

اعلام کننده چک مفقودی و یا چک سرقتی، پس از اعلام چه باید کند؟

لازم است که پس از مفقود شدن و یا پس از سرقت چک، صادرکننده، ذینفع و یا قائم مقام قانونی وی، این موضوع را به بانک اعلام نماید، در این صورت بانک از پرداخت  وجه چک خودداری می نماید اما صادرکننده، ذینفع و یا قائم مقام قانونی وی بایستی حداکثر ظرف یک هفته نسبت به این موضوع شکایت قضایی مطرح نماید و در همین زمان، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل دهد، چراکه در غیر این صورت، باگذشت زمان مزبور بانک از دستور عدم پرداخت رفع اثر می نماید و از محل موجودی  در صورت تقاضای دارنده چک وجه چک را به وی پرداخت می نماید. بانک مکلف است که وجه چک را تا تعیین تکلیف نهایی در یک حساب مسدود نگهداری نماید تا زمانی که نسبت به موضوع تعیین تکلیف صورت گیرد و یا اینکه دستور دهنده از دستورخود صرف نظر نماید.

 

سوالات متداول

آیا میشه ثابت کرد که کسی اعلام مفقودی چک زده، به دروغ بوده کارش؟

بله ، این موضوع از جمله به طریق اقرار، شهادت ، بودن چک ها نزد صادر کننده و… قابل اثبات است

جهت اخذ مشاوره حقوقی چک سرقتی و چک مفقود با مشاور حقوقی آنلاین چک هم اکنون تماس بگیرید.

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

1 دیدگاه دربارهٔ «اعلام سرقت چک به دروغ و مجازات آن»

  1. زمانه ی خیلی بدی شده.من سر دلسوزی برای کسی مغازه گرفتم ک کار کنه .مغازه مو خالی کرد هیچ.بابت کل اجناس چک بدون تاریخ گرفته بودم ک بدون اینکه صداشو دربیاره رفته اعلام مفقودی کرده.خدااااایا بفریادبرررررررس.خدا عدالتی نیست.من سال ۹۶ سیصد میلیون هزینه کردم ک این عنتر برداشت برد چون پسرش بجرم کلاهبرداری از ملت زندان بوده و من خبر نداشتم .همونو زمین یا طلا ودلار هرچی میخریدم الان بالای ۳میلیارد بود.خداکنه ی قاضی انسان ب این پرونده بخوره

دیدگاهتان را بنویسید