جرم تخریب اموال چیست
فهرست مطالب

جرم تخریب اموال چیست و مجازات آن چگونه است ؟

جرم تخریب اموال ، دارای تعریف مشخص و قانونی مخصوص به خود است و  از آنجایی که تخریب اموال دیگران، جرم انگاری شده است، پس مسلم است که برای آن ، مجازات هم در نظر گرفته شده است. از آنجایی که این تخریب اموال دیگران قابل شکایت و پیگیری است پس توصیه میشود که برای چنین پرونده هایی از وکیل کیفری خوب و ماهر کمک بگیرید.

در این مقاله سعی شده است که به ابعاد گوناگون جرم تخریب اموال پرداخته شود و موضوعاتی از قبیل : ارکان جرم تخریب ، مصادیق تخریب در قانون مجازات اسلامی ، اثبات جرم تخریب و … نیز مورد بررسی واقع گردد.

یک وکیل پایه یک دادگستری خوب می تواند با دانش و تسلطی که به قوانین دارد شما را به درستی راهنمایی دهد. گروه وکلای وکیل پرس آماده ارائه مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، حضوری و قبول وکالت شما هستند.

 

تخریب اموال و مجازات آن

جرم تخریب به معنای نابود کردن یا خسارت عمدی وارد نمودن به مال دیگری است.

در جرم تخریب ممکن است وارد کننده تخریب به مالی که مالک خاص دارد ، خسارت وارد نماید و یا اینکه اموالی را تخریب نماید که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم مردم جامعه هستند.

ارکان جرم تخریب چیست؟

جهت وقوع هر جرمی لازم است که  ارکان و یا عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، در جرم تخریب نیز لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب وجود داشته باشند تا این جرم شکل گیرد.

عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب عبارتند از:

 • عنصر قانونی جرم تخریب
 • عنصر مادی جرم تخریب
 • عنصر معنوی جرم تخریب
 • عنصر قانونی جرم تخریب

هر عملی هر اندازه قبیح تا زمانیکه جرم انگاری نشود و در قانون نیامده باشد دارای ضمانت اجرا نمی باشد. از این رو  لازم است که اعمالی که از نظر قانون قبیح و وصف جرم گونه دارا می باشند در قانون مورد جرم انگاری قرار گیرند. زمانی که جرمی در قانون بیان می شود، این امر عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد.

عنصر قانونی جرم تخریب در مواد575 تا 690 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) آمده است.

و تقریبا تمامی انواع و اقسام تخریب را پوشش داده است که در ادامه به بررسی اهم آن ها پرداخته می شود.

 • عنصر مادی جرم تخریب

عنصر مادی به اعمالی گفته می شود که به وسیله این اعمال جرم تخریب و خسارت وارد آوردن به مال دیگری انجام می گیرد. هر گونه عملی که به مال دیگری خسارتی را وارد آورد عنصر مادی جرم تخریب را تشکیل می دهد.

ممکن است فردی که مال دیگری را تخریب می نماید به وسیله فعل این عمل را انجام دهد و البته گاهی نیز با ترک فعل چنین عملی  انجام می گیرد. از این رو جرم تخریب هم به وسیله فعل و هم ترک فعل قابلیت وقوع دارد.

ذکر یک مثال:

باغبانی که وظیفه آبیاری به باغی را دارد، عمدا از آبیاری باغ خودداری نماید و بدین وسیله سبب خشک شدن درختان گردد. در این جرم باغبان با ترک فعل خویش سبب ورود خسارت شده است.

 • عنصر معنوی جرم تخریب

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام عمل می باشد. چنانچه در جرم تخریب ، فردی که به دیگری خسارتی را وارد می نماید با عمد این عمل را انجام دهد در این صورت عنصر معنوی جرم وجود دارد.

 

شکایت کیفری تخریب

تخریب چنانچه عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب را دارا باشد جرم و جزء مباحث کیفری است و فردی که مال وی توسط دیگری مورد تخریب واقع شده است می تواند از فردی که به مال وی خسارتی به صورت عمدی وارد آورده است  شکایت کیفری نماید. در ادامه برخی از مصادیق جرم تخریب مورد بررسی واقع می گردند.

 

مصادیق تخریب در قانون مجازات اسلامی چیست؟

جرم تخریب مواد 575 تا 690 قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است. و موارد بیشماری از مصادیق تخریب در این مواد مورد جرم انگاری قرار گرفته است و ضمانت اجرا برای آن ها لحاظ شده است. در ادامه به بررسی اهم این مصادیق پرداخته می شود.

 

1-جرم تخریب اموال دولتی

تخریب  در اموال دولتی ممکن است به وسیله آتش زدن، تلف نمودن و یا سایر طرق تخریب باشد که هر کدام در قانون مجازات اسلامی به صورت جداگانه مورد جرم انگاری واقع شده است.

قانون گذار در ماده 675 قانون مجازات اسلامی آتش زدن اموال دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده است و برای فردی که نسبت به اموال دولتی چنین عملی را مرتکب شود مجازات محارب را در نظر گرفته است. مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی اعدام می باشد.

همچنین قانون گذار در ماده 681 قانون مجازات اسلامی  نوع دیگری از تخریب اموال دولتی را آورده است و آن اتلاف اسناد دولتی است که برای مرتکب مجازات حبس از 2 تا 10 سال را در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که اتلاف اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می باشد که ممکن است به آتش کشیده شوند و یا به هر نحو دیگری توسط مرتکب مورد تخریب واقع گردند.

 

2-جرم تخریب زمین کشاورزی

زمین های کشاورزی جز اموال غیر منقول محسوب می شوند و محصول آن ها نیز تا زمانی که چیده نشده باشند  جزء اموال غیر منقول می باشند اما زمانی که از زمین جدا می شوند منقول هستند.

در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در قسمتی از ماده 565، به تخریب زمین های کشاورزی پرداخته است و مجازات حبس از 2 تا 5 سال را برای مرتکب در نظر گرفته است.

در این ماده عنوان شده است که چنانچه تخریب زمین های کشاورزی به قصد مقابله با حکومت باشد مجازات اعدام برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

 

3-جرم تخریب فضای سبز

فضای سبز شهری مالک خاص ندارد و متعلق به عموم مردم است. از این رو قانون گذار برای مرتکبینی که با اعمال خود سبب خسارت به  این مکان ها می گردند مجازات در نظر گرفته است.

ماده 686 قانون مجازات اسلامی در این باره چنین مقرر داشه است:

 

“هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز، را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.”

 

منظور از بند نخست ماده مزبور ماده 1 قانون گسترش فضای سبز مصوب 1359 است که چنین مقرر داشته است:

 

“به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر،میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند درمحدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است.”

 

با توجه به مواد فوق چنین نتیجه گیری می شود که قانون گذار برای فضای سبز شهری اهمیت قائل شده است و از این رو تخریب آن را دارای ضمانت اجرا قرار داده است.

 

4-جرم تخریب دیوار

زمانیکه گفته می شود جرم تخریب دیوار بدین معناست که عمد در کار است، و فردی به صورت عامدانه و قاصدانه به این عمل اقدام نموده است. از این رو با موردی که دیوار مشترک بین دو ملک به صورت غیر ارادی مورد تخریب قرار می گیرد متفاوت می باشد.

قانون گذار در ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تخریب اشیاء منقول و غیر منقول پرداخته است و برای مرتکب مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال را در نظر گرفته است.

دیوار نیز جز اموال غیر منقول می باشد که تخریب آن می تواند مجازات در پی داشته باشد.، البته چنانچه تخریب  دیوار به وسیله مواد منفجره باشد که مجازات مرتکب حبس از 2 تا 5 سال می باشد.

 

5-جرم تخریب عمدی مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و همه شرکا در جزء به جزء مال مزبور دارای حق باشند. مال مشاع ممکن است مال منقول و یا غیر منقول باشد.

چنانچه فردی به مال مشاع خسارتی وارد نماید، در واقع شخص نمی تواند چنین عنوان کند که خسارت در مال خودش بوده است بلکه فرض بر این است که همه شرکا در مال مشترک شریک می باشند. البته در قانون ماده مجزایی جهت تخریب مال مشاع جرم انگاری نشده است اما ماده 667 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در باب تخریب مال اعم از منقول و غیر منقول است که می توان آن را به تخریب مال مشاع نیز تسری داد. ماده مزبور چنین مقرر داشته است که:

“هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از 6 ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.”

 

جرم تخریب قابل گذشت است

 اصل کلی بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و قانون گذار این نکته را در ماده 103 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است، و از طرفی دیگر لیست جرایم قابل گذشت را در ماده 104 قانون مجازات اسلامی آورده است و هر جرمی که در این بین نام آن آورده نشده باشد غیر قابل گذشت می باشد.

در لیست مذکور به برخی از مصادیق جرم تخریب نیز اشاره شده است که عبارتند از:

 1. تخریب اشیاء منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
 2. آسیب وارد نمودن به حیواناتی که توسط دولت شکار آن ها ممنوع است و حیوان حلال گوشت دیگری
 3. تخریب اسناد تجاری و غیر تجاری متعلق به دیگری
 4. تخریب درختان باغ دیگری به جهت عدم مراقب و آّبیاری که جزء وظایف فرد بوده است.
 5. تخریب  اصله درخت خرما دیگری به هر وسیله
 6. تخریب و هتک حرمت منازل  و املاک غیر

مصادیقی از جرم تخریب که در فوق گفته شد به جهت احصا نمودن قانون گذار جرایم قابل گذشت و هر موردی از تخریب که جزء موارد فوق نباشد غیر قابل گذشت می باشد.

 

همچنین بخوانید:

جرم هتک حرمت چیست؟

 

اثبات جرم تخریب

جرم تخریب یکی از جرایم کیفری است که جهت اثبات آن لازم است از ادله اثبات جرم کیفری استفاده شود. از ادله اثبات جرم کیفری که در جرم تخریب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

1-اقرار

اقرار به سید الادله معروف است و بالاترین دلیل جهت اثبات هر جرمی است اما معمولا به ندرت فردی که جرمی را مرتکب شده است اقرار به جرم خویش می نماید اما چنانچه اقرار نماید با یک بار اقرار جرم وی اثبات می گردد.

2-شهادت شهود

یکی از مواردی که جرم تخریب را اثبات می نماید شهادت شهود می باشد چنانچه دو شاهد واجد شرایط به ارتکاب این جرم شهادت دهند جرم مزبور واقع می گردد.

3-علم قاضی

علم قاضی یکی از طرق با اهمیت در اثبات اکثر جرایم می باشد. بدین صورت که قاضی محکمه با اسناد و مدارک و ادله و اماراتی که به وی ارائه می شود و یا خودش به دست می آورد جرم را اثبات و برای آن مجازات در نظر می گیرد.

 

نقش وکیل کیفری در شکایت کیفری تخریب

تخریب یکی از جرایم کیفری است که می توان بر علیه خاطی شکایت کیفری مطرح نمود اما در بسیاری از موارد تخریب عنوان کیفری ندارد و نیاز است که تنها جهت جبران خسارت آن دادخواست حقوقی داده شود و آن در مواردی است که عمل فرد  بدون سوء نیت انجام می گیرد.

اگرچه شکایت کیفری را شاید بتوان بدون وکیل کیفری نیز مطرح نمود اما بدیهی است که زمانی که کار به کاردان سپرده شود مسلما می توان انتظار نتایج مطلوب را با درصد موفقیت بالاتری توقع داشت.

از این رو بهتر است در  پیگیری چنین مواردی حتما از وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود.

اگرچه تصور بر این است که هر وکیلی می تواند چنین دعاوی را طرح نماید اما اینکه کار به وکیل متخصص کیفری که تحصیلات تکمیلی جزا و جرم شناسی دارد سپرده شود، موضوعی است که کمتر فردی در انتخاب وکیل بدان توجه می نماید .

گروه وکلای وکیل پرس جهت تخصصی نمودن امر وکالت در دعاوی ، جمعی از وکلای متخصص در رشته های متنوع حقوقی را که تجربه و دانش تخصصی در موضوعات حقوقی و کیفری دارا می باشند را گرد هم آورده است و بدین سان گامی نو و جدید در تخصصی نمودن دعاوی در پیش گرفته است.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

 • مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص
 • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای کیفری متخصص، تنها با پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص کیفری
 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری
 • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری

 

برخی سوالات متداول در خصوص جرم تخریب

اثبات جرم تخریب چگونه است؟

اقراق، شهادت شهود و علم قاضی

مصادیق تخریب در قانون مجازات اسلامی چیست؟

جرم تخریب اموال دولتی، جرم تخریب زمین کشاورزی، جرم تخریب دیوار، جرم تخریب فضای سبز، جرم تخریب عمدی مال مشاع

 

جهت اخذ مشاوره تلفنی با وکیل کیفری متخصص هم اکنون تماس بگیرید.شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

1 دیدگاه دربارهٔ «جرم تخریب اموال چیست و مجازات آن چگونه است ؟»

 1. باسلام دو اتاق در خانه قدیمی مشاعی کرباسی ها در آران و بیدگل از پدرم در سال 96خریدم که حوضخانه و دالانی در زیر خانه همسایه داشته شهرداری خانه همسابیه را خرید در سال 94و یک اتاق هم در این خانه و دالان و حوضخانه را تخریب در سال 90 و می خواهد کوچه و خیابان کند و خانه را به نابودیبکشاند پدر و مادر م برای تخریب شکایت کردند ولی بعلت کهولت سن و بیماری و نداشتن پول برای وکیل چون نیاز به رفتن به اصفهان بود پیگیری ناقصی انجام دادند ومن خریدم تا پیگیری و یا شکایت جدید کنم البته دنبال ثبت در آثار تاریخی بودیم و زمانی که برداشت و نقشه برداری در اداره میراث مجانی بود شهرداری اجازه نداد و چون ایجاد معبر جدید در محله و بافت تاریخی مغایرت اساسی است لذا نه ثبت شد ه چون هم اکنون پولی است و نه می توان مرمت کرد چون باید اول ثبت شود تا مشخص شود هر کدام از اتاق ها مربوط به چه دوره ای است تا مرمت شود و تا ثبت نشود نمی توان از بانک برای مرمت وام گرفت و شهرداری و شورای شهر هم قانون 13 تا 15 حفظ و م احیا بافت تاریخی شهر ها در 168 شهر ایران که شهرداری ها موظف به حفظ و احیا آنها هستند قبول ندارد و نه دالان و حوضخانه که باید طبق مصالح ساختمانی قبل از 1340 بسازد قصد ساخت ندارد بلکه اتاقی با 75 روز مشاع که بایستی طبق قانون شفعه به همسایه می رسد را مرمت نکرده است , آیا خانه بی صاحب است که با یک خود صاحب همه خانه بداند , حتی دیوار های خانه را خودم ساخته ام بدون هیچ کمک سایر مالکین شورای شهر می خواهد خیابانی را از یک ملک اوقافی و خرید خانه های دیگر با زر و زور تزویر و دروغ و تهدید و تحریک مردم محله حتی برای کشتن من آغاز کرده است اتاقهای ما سالم و ومن ساکن هستم واتاق و طویله ای خراب دارد از سایرین که کل خانه را مخروبه می خواهند محسوب کنند در صورتی با مرمت یک اثر تاریخی که محل استراحت امام رضا ع هم بوده است و می تواند برای گردشگری مرمت و بازسازی شود بعلت غفلت مسئولین و حتی حمایت ریا کارانه اداره میراث فرهنگی بلاتکلیف است ما باید از کجا شروع کنیم و حق آیندگان را در احیای میراث گذشته به آنها بسپاریم با تشکر از راهنمایی شما

دیدگاهتان را بنویسید