دعوای تقابل چیست
فهرست مطالب

دعوای تقابل چیست و شرایط آن چگونه محقق می شود؟

دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. در این زمینه ممکن است سوالات زیادی برای هر مخاطب پیش بیاید، از قبیل : شرایط دعوای تقابل چیست ؟ دعوای تقابل در مرحله واخواهی چگونه است ؟ دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر چطور انجام می شود ؟

یک وکیل پایه یک دادگستری خوب می تواند با دانش و تسلطی که به قوانین دارد شما را به درستی راهنمایی دهد. گروه وکلای وکیل پرس آماده ارائه مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و قبول وکالت شما هستند. در صورت نیاز به مشاوره و وکالت با ما تماس بگیرید.

 

 دعوای تقابل

دعوای تقابل یا دعوای متقابل همان طور که از نام آن نیز مشخص است به معنای دعوایی است که خوانده در برابر خواهان مطرح می نماید و  در واقع پاسخ خواهان را  بدین وسیله می دهد و یا ممکن است بدین واسطه ادعای جدیدی را مطرح نماید و الزام خوانده را به انجام امری بخواهد. دعوای تقابل در مرحله بدوی رخ می دهد. بدین صورت که خواهان دعوایی راعلیه فردی دیگر که خوانده نامیده می شود مطرح می نماید و سپس خوانده با دلایلی که ارائه می دهد در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا می نماید.

 

شرایط دعوای تقابل

دعوای تقابل برای طرح نیازمند شرایطی است  و چنانچه شرایط لازم جهت اقامه دعوای تقابل وجود نداشته باشد، امکان طرح دعوای تقابل وجود ندارد.

دعوای تقابل بایستی دارای دو شرط باشد که عبارتند از:

1- موضوع مطروحه در دعوای تقابل بایستی با موضوع اصلی ناشی از یک منشاء باشد.

یا

2- موضوع مطروحه در دعوای تقابل بایستی با موضوع اصلی ارتباط کامل داشته باشد.

چنانچه دعوایی در محکمه توسط خواهان اقامه شود، خوانده در صورتی که یکی از شرایط فوق وجود داشته باشد می تواند نسبت به دعوای مطروحه دعوای تقابل مطرح نماید.

 

موضوع دعوای متقابل با موضوع اصلی دارای یک منشاء باشد

یک منشاء بودن بدین معناست که ریشه هر دو دعوا یک چیز باشد. در این مواقع ممکن است خواهان نسبت به خواسته اصلی دادخواست اجاره طرح  و تقدیم نموده باشد ، در این مواقع چنانچه خواهان خواسته ای با عنوان غصب در مقابل دعوای اجاره خواهان مطرح نماید چنین دعوایی عنوان دعوای تقابل را ندارد چرا که منشاء هر دو دعوا یک چیز نمی باشد .

اما چنانچه خواهان دعوایی با عنوان الزام موجر به تنظیم قرارداد اجاره اجاره رسمی مطرح نماید و خوانده دعوایی تحت عنوان تخلیه مستاجر از بابت تعدی و تفریط مطرح نماید به جهت منشاء واحد هر دو دعوا، دادگاه به دادخواست دعوای تقابل در همان دادگاه رسیدگی می نماید.

موضوع دعوای متقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد

منظور از ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای مطرح شده از سوی خوانده این است که اتخاذ تصمیم در هر کدام از دعاوی در دیگری موثر باشد. ممکن است خواهان دعوایی تحت عنوان الزام خوانده به سند رسمی ملکی اقامه نماید و در این بین خوانده دعوایی با عنوان ابطال معامله مطرح نماید. بدیهی است که در صورت ابطال معامله، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز منتفی می گردد و این امر بدین معناست که بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد.

 

تکلیف دادگاه در مورد دعوای تقابل چیست؟

زمانی که دعوایی توسط خواهان مطرح می گردد، خوانده می تواند به موجب دادخواستی بر دعوای خوانده دعوای تقابل مطرح نماید و در این مواقع  دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید در صورتی که صلاحیت ذاتی داشته باشد، به صورت توما به دعوای متقابل خوانده نیز رسیدگی می نماید.

و در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تشخیص دهد که دعوای مطرح شده توسط خوانده، شرایط اقامه دعوای تقابل را ندارد، اما دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی و محلی در رسیدگی را دارا می باشد بایستی به دعوای مطروحه توسط خوانده به صورت جداگانه رسیدگی نماید.

صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقابل اهمیت دارد و در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد به دعوای مزبور رسیدگی نمی نماید اما در صلاحیت محلی بدین شکل نمی باشد و چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد به دعوای مزبور رسیدگی می نماید حتی اگر به این موضوع توسط خوانده دعوای تقابل ایراد صورت گیرد.

 

نکته قابل توجه:

دعاوی همچون تهاتر، صلح ، فسخ، رد خواسته و…  در کل دعاوی که جهت دفاع از دعوای اصلی مطرح می گردند عنوان دعوای تقابل را دارا نمی باشند و از این جهت نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند و دادگاه به عنوان دفاعیات خوانده به آن ها رسیدگی می نماید.

 

دعوای تقابل در مرحله واخواهی

واخواهی یکی از مراحل رسیدگی در دادگاه است و مربوط به زمانی است که خوانده به جهت اینکه ابلاغ به وی نرسیده است و یا ابلاغ به صورت قانونی بوده است، در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر حضور نیابد و دفاعیات خود را مطرح نکند و هیج لایحه دفاعیه ای نیز به دادگاه ارائه ندهد.

در این صورت قانون گذار فرصتی مجدد به وی جهت بیان دفاعیات اعطا نموده است که این فرصت را مرحله واخواهی می نامند. در مرحله واخواهی خوانده می تواند دفاعیات خویش را مطرح نماید اما در مورد دعوای تقابل بنا به نظر بسیاری از اساتید علم حقوق  در مرحله واخواهی وجود ندارد.

 

دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر

مرحله تجدیدنظر مرحله ای از دادرسی است که در آن هریک از طرفین که معترض به رای بدوی باشند می توانند به رای صادره اعتراض نمایند. اما چنانچه دعوایی در مرحله بدوی اقامه شود و خوانده در این مرحله به رای صادره از مرحله بدوی معترض نباشد، رای صادره قطعی می گردد اما ممکن است هریک از طرفین نیز به این موضوع معترض باشد که در این مواقع در مرحله تجدیدنظر رای صادره دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.

و ممکن است رای مرحله بدوی تایید و یا رد شود که در صورت رد، دادگاه تجدیدنظر دوباره به موضوع رسیدگی می نماید اما در مورد طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما با توجه به اینکه امکان اقامه دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر وجود دارد با توجه به نزدیکی این دو دعوا، نظر بر این است که امکان طرح دعوای تقابل نیز در این مرحله وجود دارد.

 

برای طرح دعوای تقابل چقدر مهلت داریم؟

دعوای تقابل پس از طرح دعوای خواهان توسط خوانده مطرح می گردد و خوانده دعوای تقابل فقط تا پایان جلسه اول دادرسی فرصت جهت اقامه این دعوا را دارا می باشد.

 

رد دعوای تقابل چگونه محقق می شود؟

در صورتی دعوای تقابل خوانده در برابر خواهان مورد قبول واقع می شود که شرایط دعوای تقابل  را دارا باشد. در غیر این صورت چنانچه دعوای تقابل با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا ناشی از یک منشاء نباشد رد می گردد. دادخواست دعوای تقابل نیز بایستی شرایط عمومی دادخواست اصلی را دارا باشد و در غیر این صورت نیز دادخواست تقابل مورد قبول واقع نمی گردد.

 

 نقش مشاور حقوقی و وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی

چه بسیار دعاوی که بدون مشورت و هم فکری با وکلا و مشاوران حقوقی در محکمه مطرح می گردند که در بسیاری از مواقع به جهت عدم دارا بودن شرایط لازم و یا اشتباه در نوع دادخواست و دعوای مطروحه با قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست مواجه شده اند و تنها در این میان زمان و هزینه گزافی از متقاضیان هدر رفته است.

در حالیکه همین دعاوی را چنانچه در بدو شروع با مشاوره حقوقی وکیل یایه یک دادگستری و یا مشاور حقوقی اقامه می شد به سهولت و سرعت نتیجه معقول و منطقی حاصل می شد و در زمان و هزینه نیز تا حد بالایی صرفه جویی صورت می گرفت. دعوای تقابل نیز یکی از دعاوی است که فلسفه طرح آن صرفه جویی در زمان و هزینه متقاضیان و پیشگیری از اشتغال بی مورد دادگاه ها نیز می باشد اما چه بسیارند افرادی که با شرایط  اقامه این دعاوی آشنا نیستند و دعوای مطروحه آن ها گاها به جهت فاقد شرایط بودن رد می گردد.

و چه بسا مواردی که افراد می توانستند با طرح دعوای متقابل در زمان و هزینه خود صرفه جویی نمایند اما از این موضوع آگاه نبوده اند و همین امر سبب زیان به آنان گردیده است.

از این رو توصیه می شود پیش از اقامه هر موضوع حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و کارشناسان و مشاوران حقوقی در حوزه مربوطه مشورت نمایید.

گروه وکلای وکیل پرس جهت خدمت رسانی بهتر به متقاضیان موضوعات حقوقی بستری را فراهم آورده است تا بهترین وکلای تهران  بتوانند در موضوعات متنوع حقوقی به بهترین شکل خدمات حقوقی را ارائه دهند.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

  • مشاوره تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری متخصص
  • تنظیم کلیه اوراق قضایی، لوایح، تنظیم انواع قراردادها و…
  • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای متخصص تهران تنها با پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص
  • امکان برقراری مشاوره از طریق تماس تصویری با متقاضیانی که به هر جهت امکان مشاوره حضوری را ندارند.
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و…
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی پرونده ها در محاکم دادگستری از طریق تلفنی و حضوری

برخی از سوالات پرتکرار شما در چت آنلاین سایت وکیل پرس:

دادخواست تقابل یعنی چی؟ و اگر داده بشه چی میشه؟

 

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری متخصص هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید