شرایط ارائه دادخواست اعسار به دادگاه

شرایط ارائه دادخواست اعسار به دادگاه
0 (0)

هر بدهکاری که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند، از نظر شرعی و قانونی ، می‌توان او را حبس کرد تا بدهی خود را بپردازد؛ البته اگر مدیون مالی نداشته باشد، نه تنها حبس نمی‌شود بلکه به او برای پرداخت بدهی‌اش مهلت هم داده می‌شود.

ادامه مطلب

وکالت تام الاختیار به چه معنی است و قوانین آن چگونه است؟
0 (0)

یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کل...

ادامه مطلب

12