دادخواست تمکین و بررسی جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آن

در دعاوی و شکایتهای حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیتهای مختلفی ایجاد میکند. یکی ...

ادامه مطلب

شرایط ارائه دادخواست اعسار به دادگاه

شرایط ارائه دادخواست اعسار به دادگاه

هر بدهکاری که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند، از نظر شرعی و قانونی ، می‌توان او را حبس کرد تا بدهی خود را بپردازد؛ البته اگر مدیون مالی نداشته باشد، نه تنها حبس نمی‌شود بلکه به او برای پرداخت بدهی‌اش مهلت هم داده می‌شود.

ادامه مطلب