چطور وکیل ماده 474 اعاده دادرسی می کند؟
فهرست مطالب

چطور وکیل ماده 474 اعاده دادرسی می کند؟

وقتی به شرح وظایف وکیل حقوقی و کیفری مراجعه می کنیم متوجه خواهیم شد که هدف اصلی یک وکیل این است که با ارائه ترفند های حقوقی بتواند حکم را چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر قبل از آنکه حکم صادره به مرحله اجرا برسد به نفع موکل خود اخذ کند اما در چند مقاله قبلی راجع به بحث اعاده دادرسی یا همان ماده 474 قانون مجازات با یکدیگر بحث کردیم متوجه شدیم که سیر روند این پرونده با سایر پرونده های کیفری متفاوت بوده است و در اینجا وکیلی برنده است که بتواند رای اولیه دادگاه را که به اشتباه یا به صورت ناحق راجع به موکل او که شخص محکوم علیه بوده بتواند تغییر بدهد.

چگونه وکیل اعاده دادرسی می تواند اقدام به گرفتن حق موکل خود بنماید ؟

خوب مسلما اثبات اینکه در رای صادره از محاکم خطا و یا قصوری رخ داده است بسیار سخت است و ممکن است بسیاری از محاکم ادعای شما را مبنی بر اینکه چنین ادعایی داشته اید نپذیرند و ادعایتان را به علت نداشتن سواد حقوقی رد کنند و شما دیگر آخرین شانس خود را برای گرفتن حق خود از دست بدهید. حالا در رابطه با پرونده های که موضوع آنها کیفری بوده به علت اهمیت که داشته قانون گذار مقررات راجع به مشمول مرور زمان را اعمال نکند و محکوم علیه این فرصت را داشته باشد که بتواند در صدد احقاق حق خود برآید. اما همیشه موضوع به این صورتی که فکر می کنید نبوده است و دیر اقدام کردن شما باعث گردد که حکم صادره به صورت ناحق راجع به شما اعمال گردد و شما مستوجب مجازاتی گردید که حقتان نبوده است.

این فرض را در رابطه با بند پ و بند چ ماده 474 می توان به وضوح دید که بر اثر قصور در حکم صادره، شخص به اتهام جرمی محکوم گردیده و به اشتباه اتهام مجرم بودن به او نسبت داده شده است و این موجبی برای پیدا شدن سو سابقه کیفری برای او گردد وحیثیت مادی و معنوی او را خدشه دار سازد . با این توضیحات تا حدودی متوجه اهمیت داشتن وکیل کیفری اعاده دادرسی شدیم و متوجه شدیم که وکیل اعاده دادسی با داشتن سواد و اطلاعات کافی راجع به مسائل حقوقی می تواند کمک شایانی به ما بنماید و با ارائه مدارک و اسناد معتبر به عالی ترین مقام قضایی که دیوان عالی کشور بوده اثبات نماید که حکم صادره که راجع به محکومیت موکل او صادر گردیده شده دچار خطای قانونی بوده است و نیازمند آن بوده که پیگیری مجددی در رابطه با حکم بدوی قطعیت صورت بپذیرد.

اهمیت دوم داشتن وکیل در رابطه با موضوع اعاده دادرسی آن بوده که طرح این شکایت قرار است در مرجع قضایی رسیدگی گردد که در حکم عالی ترین مرجع قانونی می باشد و قرار نیست که به هر شکایت بی مورد و واهی رسیدگی بنماید. لذا اگر شما نتوانستید ادله و مدارک محکم و کافی بیابید باید این مرحله اعتراض را به عنوان آخرین شانس خود برای گرفتن حکم برائت از محکمه قضایی رد شده بدانید چون در این صورت دیوان به درخواست شما ترتیب اثر نداده و چیزی جز اطاعه وقت و هزینه نصیب شما نگردیده است . اما وکیل اعاده دادرسی که در این زمینه حاذق بوده می داند که ارائه دادن چه مدارکی می تواند موجب تغییر دادن در حکم نهایی، گردد که، در مرحله اجرا بوده و راجع به شما صادر گردیده شده است.

اهمیت داشتن وکیل ماده 474

همان گونه که بیان نمودیم قرار است در این باره احراز خطا و اشتباهی که در حکم که قطعی گردیده شده است با ارائه ادله ای نقض شود و تا مشخص شدن تکلیف نهایی توسط دیوان اجرای حکم متوقف گردیده شود خوب مسلما این امر منوط به آن بوده است که شما آشناییت کافی راجع به این امر داشته باشید و بتوانید از حق خود دفاع و قاضی را به اقناع وجدانی برسانید که حق شما مورد تضییع قرار گرفته و به ناحق شما محکوم به حکمی شده اید که منتسب به شما نبوده است و حالا می خواهید مجددا پرونده را به جریان دادرسی بیاندازید و نکته ای که در اینجا مهم بوده این است که بررسی شود که:

 

آیا موضوع خواسته شما مشمول یکی از موارد مذکور که در ماده 474 پذیرفته شده می باشد یا نه و اگر شما اقدام به طرح شکایت تحت عنوان اعاده دادرسی به عنوان شاکی پرونده نمودید رد گردیده نشده و موجب شده که پرونده شما مجددا وارد جریان رسیدگی ماهوی بشود چون اصل بر آن بوده که پرونده ای که سیر قانونی خود را در دادگاه تجدیدنظر می گذراند رای قطعی یافته بوده است و وارد مرحله اجرا شده است و هیچ عاملی نتوانسته آن را از اعتبار بیاندازد علی الخصوص در رابطه با موضوعات کیفری که صرفا بحث حقوق مالی مطرح نبوده و ارتباط با جان و حیثیث افراد داشته است و اگر قرار باشد که رای راجع به ماهیت دعوی صادر شود که مغایرت با قانون و موازین شرعی داشته باشد مسلما این امر خلاف دادرسی عادلانه بوده است و با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تعارض داشته است اما ممکن است در اینجا گاهی اوقات سببی موجب آن شود که به اشتباه حکمی راجع به شخصی صادر گردیده شود که هرگز جرم نبوده و یا اگر شخص به عنوان مرتکب جرمی شناخته شده است برایش مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی وضع شده اعمال شده باشد خوب در اینجا هر چند شما به عنوان شخصی که صاحب حق اعتراض بوده توانسته اید طرح دعوی نموده و خواستار آن بوده باشید که رای صادر شده نقض کننده حق قانونی شما بوده است و در رابطه با شما به اشتباه صادر گردیده شده است و منوط به آن بوده که ماهیت آن مورد بررسی مجدد قرار بگیرد

اما باید بدانید در اینجا وضعیت به آسانی که شما تصور می کنید نبوده و تا زمانی که شما مستدات و ادله ای که بیانگر آن بوده باشد که بتواند حکمی را که به مرحله قطعیت رسیده را نقض کند وجود نداشته باشد درخواست شما پذیرفته نشده است و اصل برآن بوده است که رای به درستی صادر شده است و از آنجایی که طرح اعتراض تنها در قالب اعتراض الکترونیکی بوده است و شما حق دفاع از خویش را به صورت حضوری نداشته اید لذا ترتیب اثر داده شدن به درخواست شما منوط به ارائه لایحه ای مستند و مستدل بوده است تا بتواند قاضی را متقاعد سازد که احتمال نادرستی در حکم صادره وجود داشته است و به منظور جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر ناشی از اجرای حکم باید دستور توقف اجرای حکم صادر گردیده شود که در اینجا جز وکیل کاربلدی که به پرونده های دیوان آشنایی کامل داشته و در حوزه پرونده هایی که حول پیرامون اعاده دادرسی ماده 474 بوده است فعالیت داشته است نمی تواند شما را در این امر همراهی نموده و از حقوق تضییع شده شما دفاع بنماید

چطور وکیل ماده ۴۷۴، اعاده دادرسی می کند؟

برای اعاده دادرسی در مورد ماده ۴۷۴، وکیل باید به دادگاه نامه ای بنویسد که در آن از دادگاه خواستار اعاده دادرسی شود. در این نامه، وکیل باید دلایل قانونی و مستندات لازم را برای اعاده دادرسی ذکر کند. سپس، دادگاه پس از بررسی مستندات و شنیدن نظرات طرفین، تصمیم خود را درباره اعاده دادرسی مشخص خواهد کرد.

درخواست اعاده دادرسی در چه مواردی قابل پذیرش است؟1وجود خطای قضایی: اگر خطایی در روند دادرسی رخ داده باشد، مانند عدم رعایت شروط قانونی یا نقض حقوق طرفین، درخواست اعاده دادرسی ممکن است قابل پذیرش باشد.

  1. وجود شواهد جدید: اگر شواهد جدید و مهمی که در دوره دادرسی قبلی مطرح نشده بود، به دست آمده باشند، درخواست اعاده دادرسی ممکن است قابل پذیرش باشد.
  2. عدم رضایت از حکم: در صورت عدم رضایت طرفین از حکم صادر شده، درخواست اعاده دادرسی ممکن است قابل پذیرش باشد.
  3. تغییر شرایط: در صورت تغییر شرایط پرونده، مانند تغییر وضعیت طرفین یا تغییر قانون مورد نظر، درخواست اعاده دادرسی ممکن است قابل پذیرش باشد.
  4. عدم حضور طرفین: در صورت عدم حضور یکی از طرفین در دادگاه به دلایل مختلف، مانند بیماری یا مسافرت، درخواست اعاده دادرسی ممکن است قابل پذیرش باشد.

همچنین بخوانید:

مدارک لازم جهت اعمال ماده 474

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل ماده 474 در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

بهترین وکلای اعاده دادرسی

آقای محمدهادی پورسینا

از وکلای باتجربه در زمینه اعاده دادرسی

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

آقای پورسینا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تهران هستند. از وکلای باتجربه در زمینه اعاده دادرسی می باشند و دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، داوری، وصول مطالبات، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، اموال و مالکیت، مالکیت معنوی، ثبت اسناد و … تخصص و تجربه دارند.

سرکار خانم نسترن زمانی پور

از وکلای مجرب در اعاده دادرسی

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

خانم زمانی پور از وکلای پایه یک دادگستری تهران و از وکلای مجرب در اعاده دادرسی می باشند ایشان بیش از 10 سال سابقه وکالت دارند و در انواع دعاوی کیفری، ملکی، خانواده، داوری، انحصاروراثت، قراردادها، اجرای احکام، جرایم اینترنتی، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و … تخصص دارند.

سرکار خانم فاطمه میر

متخصص در دعاوی دیوان عالی

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

خانم ساناز اسدی پور

متخصص در زمینه اعاده دادرسی

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم اسدی پور وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و بیش از 7 سال سابقه در حرفه وکالت می باشند. متخصص در زمینه اعاده دادرسی، متخصص در دعاوی خانواده، طلاق توافقی، محاسبه مهریه، انحصار وراثت و … هستند. از دیگر خدماتی که در دفتر حقوقی خانم اسدی پور ارایه می شود، قبول وکالت ایرانیان خارج از کشور است. 

آقای محسن علی گل تباربائی

متبحر در امور اعاده دادرسی

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای وکیل محسن علی گل تباربائی، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز تهران و مدرس دانشکده حقوق هستند. از وکلای خبره و متبحر در امور اعاده دادرسی می باشند و در این زمینه کمک های بسیاری به موکلین خود ارایه می کنند. مدرک کارشناسی ارشد دارند و در حال حاضر دانشجوی دکترای حقوق خصوصی می باشند.

 

آقای مصطفی محمدی

وکیل خبره در امور اعاده دادرسی

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

آقای محمدی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و مدیر و مسؤل موسسه وکیل سرا هستند. متخصص در دعاوی کیفری، جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری می باشند. ایشان به عنوان وکیل خبره در امور اعاده دادرسی، اطلاعات کامل و جامعی در خصوص قوانین می دانند. در جلسات مشاوره ای که با موکلین دارند، به طور کامل جزئیات پرونده را توضیح می دهند.

 
مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید