فهرست مطالب

وکیل کیفری خوب

 زمانی که به قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم متوجه خواهیم شد که دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی از حساسیت خاصی برخودار بوده و با جان و مال و آبرو و حیثیت اشخاص ارتباط داشته است. حوزه این دعاوی، توسط قانون گذار در چهار کتاب حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات جرم انگاری شده است و حسب آن که جرم، شخص مرتکب ، مرتبط  با کدام یک از مجازات های تعیین شده در قانون بوده ، برای او تعیین مجازات شده و در دادگاه کیفری صالح به آن رسیدگی می گردد

جرائم کیفری به صورت کلی در قالب یکی از جرائم ذیل قابل تحقق می باشد و شما ملزم بوده اید که شکوائیه خود را در قالب اینکه شکایت تان با کدام عنوان مجرمانه تطبیق دارد تنظیم و به مرجع صالح کیفری تقدیم نمایید.

  • جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
  • جرائم علیه اموال و مالکیت
  • جرائم علیه حیثیت معنوی افراد
  • جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی

 

پس خواهیم دید برای آنکه بتوانیم به عنوان شخص زیان دیده خواستار جبران ضرر و زیان که برایمان به وجود آمده باشیم باید به عنوان مدعی خصوصی علیه شخصی که موجب ایجاد خسارت و آسیب مالی ، جانی ،حیثیتی برای ما شده است طرح شکایتی بنماییم و برای آنکه دعوی ما مورد رسیدگی قرار بگیرد و به آن ترتیب اثر داده شود ما ملزم هستیم که در ابتدا با ارائه ادله ای مسئولیت شخص مرتکب ، و سو نیتش را از انجام فعل مجرمانه که مرتکب شده است اثبات نماییم . به بیان دیگر در قوانین کیفری برای اثبات مجرمیت شخصی باید به حدی ادله ما قوی بوده باشد که احتمال ظن نسبت به آن وارد نشود تا بتوانیم بگوییم شخص مرتکب واجد مسئولیت کیفری بوده است و حسب قانون مستوجب مجازات می باشد

همان گونه که بیان شد ما تا زمانی که نتوانیم عمل مجرمانه مرتکب جرمی که با داشتن سو نیت، قصدش وارد آوردن ضرر مالی و جانی و ….. بوده است اثبات کنیم شخص مجرم نبوده و حسب اصل برائت نمی توان به شخص اتهام وارد ساخت و او را مجرم تلقی نمود. بگذارید با یک مثال ساده مفهوم تقصیر جزایی را شرح بدهیم .

فردی در فضای مجازی با پخش تصاویر و فیلم های خصوصی از دوست خود بر حسب کینه و دشمنی که با او پیدا کرده اقدام به انتشار تصاویری از او بنماید ( جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی)

در این  مثال می خواهیم تقصیر جزایی و اثبات اتهام شخص را باهم بررسی کنیم:

فعل تحقق یافته در مثال اول : انتشار فیلم و عکس های خصوصی دیگران در فضای مجازی بدون رضایت صاحب آن بوده است

سو نیت مجرمانه : هتک حرمت و بردن آبرو

عنصر قانونی : ماده 17 قانون جرایم رایانه ای

در اینجا شما به عنوان شاکی می خواهید اثبات کنید که شخصی در فضای مجازی علیه شما هتک حیثیت کرده و آبروی شمارا برده است و این بی آبرویی موجب گردیده که شما از محل کار خود اخراج شوید. در اینجا فعل مجرمانه و سو نیت شخص مرتکب باعث اخراج شده از محل کارتان بوده است و رابطه سبببیت بین فاعل جرم و نتیجه اتفاق یافته وجود داشته است لذا شخص به مجازاتی که در ماده 17 قانون جرایم رایانه محکوم خواهد شد

این موضوع را مورد بحث قرار دادیم که به شما بگویم که اثبات تقصیر جزایی بر خلاف تقصیر مدنی کار دشواری بوده و منوط به آن بوده که شخص مجرم از انجام عمل مجرمانه خود سو نیت داشته باشد و قصدش وارد آوردن ضرر و زیان به بزه دیده بوده باشد. و شما به عنوان مدعی خصوصی ملزم بوده اید که آن را قبل ازشکایت خود با ادله قوی اثبات نمایید تا نسبت به شکایت تان قرار منع تعقیب صادر نشود

در اینجا وکیل کیفری که تسلط کامل نسبت به این موضوعات داشته و دارای تجربه کافی در امور کیفری بوده است به شما کمک خواهد کرد که بتوانید با ارائه ادله قوی در جهت انتساب جرم تحقق یافته به شخص مرتکب تقصیر جزائی او را اثبات کنید و خواستار جبران زیان و ضرری که بر حسب فعل و یا ترک فعل او برای شما به وجود آمده باشید.

اما جدا از بحث گرفتن وکیل کیفری بنا بر اراده و اختیار خود اشخاص، در بعضی موارد به حدی جرم تحقق یافته مهم بوده که قانون گذار افراد را ملزم به گرفتن وکیل نموده است و چنانچه فرد از نظر مالی نتواند وکیل اختیار کند برای او وکیل تسخیری تعیین نموده است . پس برخلاف دعاوی حقوقی ، که قانون گذار الزامی را برای افراد در تعیین وکیل نداشته است ، در امور کیفری در جاهایی این الزام بوده و افراد نمی توانند از آن استنکاف بورزند

بحث دیگری که گرفتن وکیل را در رابطه با موضوعات کیفری الزامی می نماید در رابطه با نحوه تشخیص صلاحیت های دادگاه کیفری بوده که شما ملزم بوده اید که شکایت خود را در دادگاهی باید مطرح نمایید که به حسب صلاحیتش شایستگی رسیدگی به شکایت شما را داشته باشد . دادگاه های کیفری حسب صلاحیت های ذاتی شان به 5 دسته تقسیم بندی شده و هر کدام از این دادگاه به جرائمی رسیدگی کرده که راجع به آن صالح بوده است . تشخیص اینکه دعوی شما در صلاحیت کدام دادگاه کیفری بوده کار بسیار دشواری بوده است. و ممکن است نسبت به شکایت شما قرار عدم صلاحیت صادر شود و علی رغم صرف هزینه و وقت زیاد شکایت شما به نتیجه نرسد. لذا وکیل کیفری با داشتن آشنایی کامل به شرح وظایف دادگاه های کیفری و حیطه صلاحیت هر یک از دادگاه مذکور موجب می گردد که روند رسیدگی به پرونده شما به بهترین نحو ممکن انجام گردد و در کوتاه ترین زمان ممکن به شکایت تان رسیدگی شود.

 

ویژگی های یک وکیل کیفری خوب

وکیل کیفری بر خلاف تسلط کامل به علم جرم شناسی باید در حیطه روان شناسی و شخصیت شناسی نیز تسلط داشته باشد تا توانایی درک بعضی از مسائلی که ارتباط با شخصیت و روان افراد را داشته را داشته باشد

وکیل کیفری باید بر خلاف پرونده های حقوقی که بیشتر حقوق مالی افراد مدنظر بوده تا شخصیت و حیثیت افراد.لذا وکیل این گونه پرونده ها رعایت حفظ حقوق مجنی علیه برایش باید مهم تر از منافع خودش باشد و نگذارد حقی از شخص بزه دیده ضایع گردد و تمام سعی و تلاش خود به کار ببرد

وکیل کیفری باید آنقدر در رابطه با پرونده ای که به او سپرده شده حساسیت به خرج دهد که خدای ناکرده به دلیل عدم حساسیت و عدم پیگیری پرونده موجب نگردد که رسیدگی لازم در وقت مناسب خود انجام نشود و آثار و ادله لازم جرم از بین برود و یا دیگر به متهم دسترسی نباشد . لذا وکیل کیفری خوب وکیلی است که وقت شناس بوده باشد و نسبت به پرونده ای که وکالت آن به او سپرده شده حساسیت خاص به عمل آورد

وکیل کیفری خوب وکیلی بوده که به علت تسلط کامل به قوانین، تمام تلاش خود را به کار  بگیرد تا بتواند شکوائیه ای، مستدل و دقیق تنظیم کند.

 

سوالات متداول :

چرا گرفتن وکیل کیفری خوب در دعاوی کیفری امری الزامی بوده است ؟

این امر بدین خاطر بوده که این دعاوی بر خلاف دعاوی حقوقی از حساسیت خاصی برخوردار بوده اند و با جان و مال وحیثیت و آبرو اشخاص ارتباط داشته است و برای آنکه حق شخصی که دچار این گرفتاری شده و بر حسب عمل مجرمانه، شخصی که قصد وارد ساختن ضرر و زیان مالی ،جانی، حیثیتی را به شخص زیان دیده ای داشته است تضییع نگردد و از حقش دفاع شود حضور فردی برای کمک به او که دارای دانش و تخصص و تبحرحقوفی  کافی بوده است کمک شایانی به او خواهد نمود

وکیل کیفری خوب چه وکیلی است ؟

وکیلی است که علاوه بر داشتن تبحر و دانش کافی نسبت به قوانین کیفری ، مصلحت و دفاع از حقوق بزه دیده را در نظر بگیرد و تمامی تلاش خود را برای دفاع از حقوق موکل خود که دچار ضرر و زیان شده، و حقی از او تضییع گردیده شده است به کار ببرد و دفاع از حق را بر منافع شخصی خویش ارجحیت بدهد.

همچنین بدانید:

رفع توقیف خودرو بابت مهریه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل کیفری با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

بهترین وکلای کیفری

آقای دکتر احمد زهره وند

متخصص پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

دفتر وکالت دکتر احمد زهره وند با تیمی مجرب سالیان سال در شمیرانات تهران نیاوران اقدام به فعالیت در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده و قبول و انجام انواع پرونده در زمینه املاک، جرایم و دعاوی کیفری، دعاوی ملکی، حقوقی، خانواده و انجام مشکلات و امور ایرانیان خارج کشور می باشد.

از سوابق ایشان می توان به وکالت در پرونده های شرکت های دولتی و خصوصی و تدریس حقوق ثبت اسناد و املاک و تالیف کتب مختلف حقوقی و وکالت و مشاوره تخصصی در پرونده های مختلف اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در زمينه پرونده های کیفری

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

آقای مسعود اسلامی مهر

متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و …

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

آقای احمد بنی جمالی

خبره در پرونده های کیفری، مواد مخدر و ....

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

آقای سعید ستوده پارسا

متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای ستوده پارسا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی کیفری و ارز دیجیتال می باشند. آقای ستوده پارسا در پرونده های موکلین خود بسیار پیگیر بوده و دلسوزانه تلاش می کنند تا نتیجه موفقیت آمیز کسب شود. از بهترین سوابق کاری ایشان می توان به پرونده قتل در آسانسور، پرونده سرقت مسلحانه با 69 شاکی در تهران، پرونده سرقت مسلحانه در خیابان صادقیه، قبول وکالت تعدادی از متهمان پرونده الکس (قاچاق دختران به دبی و مالزی) و … اشاره نمود.

 

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و مواد مخدر

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید