وکیل کیفری خوب

فهرست مطالب

 زمانی که به قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم متوجه خواهیم شد که دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی از حساسیت خاصی برخودار بوده و با جان و مال و آبرو و حیثیت اشخاص ارتباط داشته است. حوزه این دعاوی، توسط قانون گذار در چهار کتاب حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات جرم انگاری شده است و حسب آن که جرم، شخص مرتکب ، مرتبط  با کدام یک از مجازات های تعیین شده در قانون بوده ، برای او تعیین مجازات شده و در دادگاه کیفری صالح به آن رسیدگی می گردد

جرائم کیفری به صورت کلی در قالب یکی از جرائم ذیل قابل تحقق می باشد و شما ملزم بوده اید که شکوائیه خود را در قالب اینکه شکایت تان با کدام عنوان مجرمانه تطبیق دارد تنظیم و به مرجع صالح کیفری تقدیم نمایید.

  • جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
  • جرائم علیه اموال و مالکیت
  • جرائم علیه حیثیت معنوی افراد
  • جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی

 

پس خواهیم دید برای آنکه بتوانیم به عنوان شخص زیان دیده خواستار جبران ضرر و زیان که برایمان به وجود آمده باشیم باید به عنوان مدعی خصوصی علیه شخصی که موجب ایجاد خسارت و آسیب مالی ، جانی ،حیثیتی برای ما شده است طرح شکایتی بنماییم و برای آنکه دعوی ما مورد رسیدگی قرار بگیرد و به آن ترتیب اثر داده شود ما ملزم هستیم که در ابتدا با ارائه ادله ای مسئولیت شخص مرتکب ، و سو نیتش را از انجام فعل مجرمانه که مرتکب شده است اثبات نماییم . به بیان دیگر در قوانین کیفری برای اثبات مجرمیت شخصی باید به حدی ادله ما قوی بوده باشد که احتمال ظن نسبت به آن وارد نشود تا بتوانیم بگوییم شخص مرتکب واجد مسئولیت کیفری بوده است و حسب قانون مستوجب مجازات می باشد

همان گونه که بیان شد ما تا زمانی که نتوانیم عمل مجرمانه مرتکب جرمی که با داشتن سو نیت، قصدش وارد آوردن ضرر مالی و جانی و ….. بوده است اثبات کنیم شخص مجرم نبوده و حسب اصل برائت نمی توان به شخص اتهام وارد ساخت و او را مجرم تلقی نمود. بگذارید با یک مثال ساده مفهوم تقصیر جزایی را شرح بدهیم .

فردی در فضای مجازی با پخش تصاویر و فیلم های خصوصی از دوست خود بر حسب کینه و دشمنی که با او پیدا کرده اقدام به انتشار تصاویری از او بنماید ( جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی)

در این  مثال می خواهیم تقصیر جزایی و اثبات اتهام شخص را باهم بررسی کنیم:

فعل تحقق یافته در مثال اول : انتشار فیلم و عکس های خصوصی دیگران در فضای مجازی بدون رضایت صاحب آن بوده است

سو نیت مجرمانه : هتک حرمت و بردن آبرو

عنصر قانونی : ماده 17 قانون جرایم رایانه ای

در اینجا شما به عنوان شاکی می خواهید اثبات کنید که شخصی در فضای مجازی علیه شما هتک حیثیت کرده و آبروی شمارا برده است و این بی آبرویی موجب گردیده که شما از محل کار خود اخراج شوید. در اینجا فعل مجرمانه و سو نیت شخص مرتکب باعث اخراج شده از محل کارتان بوده است و رابطه سبببیت بین فاعل جرم و نتیجه اتفاق یافته وجود داشته است لذا شخص به مجازاتی که در ماده 17 قانون جرایم رایانه محکوم خواهد شد

این موضوع را مورد بحث قرار دادیم که به شما بگویم که اثبات تقصیر جزایی بر خلاف تقصیر مدنی کار دشواری بوده و منوط به آن بوده که شخص مجرم از انجام عمل مجرمانه خود سو نیت داشته باشد و قصدش وارد آوردن ضرر و زیان به بزه دیده بوده باشد. و شما به عنوان مدعی خصوصی ملزم بوده اید که آن را قبل ازشکایت خود با ادله قوی اثبات نمایید تا نسبت به شکایت تان قرار منع تعقیب صادر نشود

در اینجا وکیل کیفری که تسلط کامل نسبت به این موضوعات داشته و دارای تجربه کافی در امور کیفری بوده است به شما کمک خواهد کرد که بتوانید با ارائه ادله قوی در جهت انتساب جرم تحقق یافته به شخص مرتکب تقصیر جزائی او را اثبات کنید و خواستار جبران زیان و ضرری که بر حسب فعل و یا ترک فعل او برای شما به وجود آمده باشید.

اما جدا از بحث گرفتن وکیل کیفری بنا بر اراده و اختیار خود اشخاص، در بعضی موارد به حدی جرم تحقق یافته مهم بوده که قانون گذار افراد را ملزم به گرفتن وکیل نموده است و چنانچه فرد از نظر مالی نتواند وکیل اختیار کند برای او وکیل تسخیری تعیین نموده است . پس برخلاف دعاوی حقوقی ، که قانون گذار الزامی را برای افراد در تعیین وکیل نداشته است ، در امور کیفری در جاهایی این الزام بوده و افراد نمی توانند از آن استنکاف بورزند

بحث دیگری که گرفتن وکیل را در رابطه با موضوعات کیفری الزامی می نماید در رابطه با نحوه تشخیص صلاحیت های دادگاه کیفری بوده که شما ملزم بوده اید که شکایت خود را در دادگاهی باید مطرح نمایید که به حسب صلاحیتش شایستگی رسیدگی به شکایت شما را داشته باشد . دادگاه های کیفری حسب صلاحیت های ذاتی شان به 5 دسته تقسیم بندی شده و هر کدام از این دادگاه به جرائمی رسیدگی کرده که راجع به آن صالح بوده است . تشخیص اینکه دعوی شما در صلاحیت کدام دادگاه کیفری بوده کار بسیار دشواری بوده است. و ممکن است نسبت به شکایت شما قرار عدم صلاحیت صادر شود و علی رغم صرف هزینه و وقت زیاد شکایت شما به نتیجه نرسد. لذا وکیل کیفری با داشتن آشنایی کامل به شرح وظایف دادگاه های کیفری و حیطه صلاحیت هر یک از دادگاه مذکور موجب می گردد که روند رسیدگی به پرونده شما به بهترین نحو ممکن انجام گردد و در کوتاه ترین زمان ممکن به شکایت تان رسیدگی شود.

 

ویژگی های یک وکیل کیفری خوب

وکیل کیفری بر خلاف تسلط کامل به علم جرم شناسی باید در حیطه روان شناسی و شخصیت شناسی نیز تسلط داشته باشد تا توانایی درک بعضی از مسائلی که ارتباط با شخصیت و روان افراد را داشته را داشته باشد

وکیل کیفری باید بر خلاف پرونده های حقوقی که بیشتر حقوق مالی افراد مدنظر بوده تا شخصیت و حیثیت افراد.لذا وکیل این گونه پرونده ها رعایت حفظ حقوق مجنی علیه برایش باید مهم تر از منافع خودش باشد و نگذارد حقی از شخص بزه دیده ضایع گردد و تمام سعی و تلاش خود به کار ببرد

وکیل کیفری باید آنقدر در رابطه با پرونده ای که به او سپرده شده حساسیت به خرج دهد که خدای ناکرده به دلیل عدم حساسیت و عدم پیگیری پرونده موجب نگردد که رسیدگی لازم در وقت مناسب خود انجام نشود و آثار و ادله لازم جرم از بین برود و یا دیگر به متهم دسترسی نباشد . لذا وکیل کیفری خوب وکیلی است که وقت شناس بوده باشد و نسبت به پرونده ای که وکالت آن به او سپرده شده حساسیت خاص به عمل آورد

وکیل کیفری خوب وکیلی بوده که به علت تسلط کامل به قوانین، تمام تلاش خود را به کار  بگیرد تا بتواند شکوائیه ای، مستدل و دقیق تنظیم کند.

 

سوالات متداول :

چرا گرفتن وکیل کیفری خوب در دعاوی کیفری امری الزامی بوده است ؟

این امر بدین خاطر بوده که این دعاوی بر خلاف دعاوی حقوقی از حساسیت خاصی برخوردار بوده اند و با جان و مال وحیثیت و آبرو اشخاص ارتباط داشته است و برای آنکه حق شخصی که دچار این گرفتاری شده و بر حسب عمل مجرمانه، شخصی که قصد وارد ساختن ضرر و زیان مالی ،جانی، حیثیتی را به شخص زیان دیده ای داشته است تضییع نگردد و از حقش دفاع شود حضور فردی برای کمک به او که دارای دانش و تخصص و تبحرحقوفی  کافی بوده است کمک شایانی به او خواهد نمود

وکیل کیفری خوب چه وکیلی است ؟

وکیلی است که علاوه بر داشتن تبحر و دانش کافی نسبت به قوانین کیفری ، مصلحت و دفاع از حقوق بزه دیده را در نظر بگیرد و تمامی تلاش خود را برای دفاع از حقوق موکل خود که دچار ضرر و زیان شده، و حقی از او تضییع گردیده شده است به کار ببرد و دفاع از حق را بر منافع شخصی خویش ارجحیت بدهد.

همچنین بدانید:

رفع توقیف خودرو بابت مهریه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل کیفری با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید