فهرست مطالب

وکیل جعل اسناد

آیا به دنبال وکیل جعل اسناد هستید؟ آیا نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه جعل اسناد می باشید!! وکیل پرس همراه شما خواهد بود.

قانون گذار در ماده 532 قانون مجازات جرم جعل را تعریف و به بیان مصادیقی از جرم مذکور پرداخته است بدین گونه که انجام رفتار مجرمانه از قبیل ساختن نوشته یا سند را مصداقی از فعل جرم جعل بوده که ممکن است نسبت به سند رسمی یا غیر رسمی انجام گردیده شود و موجب ضرر مادی و یا معنوی به فرد که بر اثر این تقلب فریب خورده است بشود.

 

 نحوه اثبات جرم جعل اسناد ملکی

در اینجا شما به عنوان شخصی که بر اثر رفتار مجرمانه شخص جاعل دچار ضرر و زیان مادی یا معنوی شده اید باید اقدام به طرح شکایت نموده و از بازپرس پرونده خواستار آن باشید که در جهت تشخیص سند اصلی از جعلی قرار کارشناسی صادر بنماید تا مشخص گردیده شود که آیا جعل سند صورت گرفته است یا نه و در صورت اثبات شدن جرم جعل سند بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت برای مرتکب جرم نموده است و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو در صورتی که جعل نسبت به اسناد عادی صورت گرفته باشد ارجاع گردیده خواهد شد.

 

 

مشاوره ملکی در تهران

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید