شماره تماس وکیل تضمینی اعاده دادرسی
فهرست مطالب

وکیل تضمینی اعاده دادرسی

به نظر شما وکیل تضمینی اعاده دادرسی باید چه ویژگی هایی داشته باشد!! آیا اطلاعات کافی در این زمینه ندارید با وکیل پرس هرماه باشید.

اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد به حکمی است که سابقا صادر و قطعی شده است. از این رو فرصتی طلایی برای فردی است که از چنین طریقی اقدام می نماید، از این رو از حساسیت بالایی برخوردار است و بایستی نهایت دقت در چنین مواردی لحاظ گردد. از این رو شایسته است که چنین موضوعات حقوقی را به فردی سپرد که دانش و تخصص در این امور را داراست.

چرا وجود وکیل اعاده دادرسی در روند پرونده در دیوان واجد اهمیت است؟

وکیل اعاده دادرسی همان گونه که بیان نمودیم قرار است در جهت اثبات حکمی که به علل قانونی موجب گردیده به ناحق راجع به شخص ذی النفع در مراجع قضایی صادر گردیده شود وارد رسیدگی بشود و بتواند رای صادره که در مرحله بدوی و یا تجدید نظر به قطعیت رسیده را به نفع موکل خویش با ارائه ادله قانونی تغییر بدهد و از آنجایی که قبولی این امر منوط به آن بوده که امارات قانونی به حدی مستدل و موجه بوده باشد که به آن ترتیب اثر داده بشود و بازنگری مجددی نسبت به پرونده شما صورت بپذیرد و از آنجایی که دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی قرار نیست به هر شکایت که موجه نبوده ترتیب اثر بدهد لذا وجود وکیل متخصص در این حوزه در پیشبرد روند پرونده از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که با تسلط کامل نسبت به قوانین و آیین دادرسی محاکم می داند که در شرایطی ممکن است رای قطعی گردیده شده مورد نقض قرار بگیرد و دیوان عالی کشور به آن ترتیب اثر بدهد و روند پرونده را مجددا وارد جریان رسیدگی بیاندازد.

همچنین بدانید:

آیا رای دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی است؟

 

گروه وکلای وکیل پرس چه خدمات حقوقی را ارائه می دهند؟

  • مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در امور حقوقی
  • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای متخصص وکیل پرس با پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص
  • تنظیم کلیه اوراق قضایی، لوایح، انعقاد قراردادها و….
  • امکان برقراری تماس تصویری با وکلای وکیل پرس در صورت عدم امکان مشاوره حضوری به جهت بعد مسافت
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی از قبیل: خانواده، ملکی، ثبتی، انحصار وراثت، صلح و…
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی موضوعات در دست اقدام به صورت تلفنی و حضوری

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل ماده 474 در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه اعاده دادرسی

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید