وکیل اداره کار
فهرست مطالب

وکیل اداره کار | مشاوره حقوقی اداره کار

در این مطلب وکیل اداره کار را شرح داده ایم. تمام دعاوی کارگر و کارفرما که نیاز به مشاوره حقوقی اداره کار داشته باشد، توسط وکیل اداره کار انجام می شود. با خواندن این مطلب با حدود وظایف وکیل اداره کار و اهمیت اخذ مشاوره حقوقی اداره کار از وکیل دعاوی کارگر و کارفرما آشنا خواهید شد.

در صورتی که به یک وکیل اداره کار برای دریافت مشاوره حقوقی وکیل اداره کار نیاز مندید،می توانید از وکلای با تجریه وکیل پرس کمک بگیرید. بهترین وکیل اداره کار را می توانید در گروه وکلای وکیل پرس بیابید.

 

وکیل اداره کار چه کسی است ؟

 وکیل اداره کار فردی است که بر قوانین اداره کار ،تامین اجتماعی ،آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر قوانین مرتبط تسلط دارد وهمینطور با روند رسیدگی در مراجع اداره کار و مستندات لازم جهت ارائه به شعب مذکور آشنایی کامل دارد.

 از این رو مشاوره با وکیل اداره کار می تواند تا حد بالایی از بروز بسیاری از اختلافات کارگر و کارفرما و یا بلعکس در آتی پیشگیری نماید.

 

چرا لازم است که کارگران و کارفرمایان از قوانین اداره کار مطلع باشند ؟

امروزه گذران زندگی مادی افراد جامعه در گرو کار و فعالیت های اجتماعی سود ده از نظر مالی می باشد.

همه افراد به دنبال کسب درآمد هستند . از این رو قانون گذار نیز بر آن شد تا قانونی را تدوین نماید تا شرایط کار ،میزان مزد و حق السعی ،ساعات کاری ،اضافه کاری  و هر آنچه جهت کار و فعالیت های اجتماعی مالی، نیاز است را دربرگیرد  و یک نظام واحد برای کلیه کارگران و کارفرمایان فراهم گردد تا همه طبق این سیستم عمل نمایند .

اما اینکه تا چه اندازه افراد جامعه از وجود چنین قانونی مطلع می باشند بحث دیگری است ،اما آمار نشان میدهد که اطلاعات عموم افراد با چندین سال سوابق کاری در حوزه کار و قوانین آن بسیار محدود است .

عدم آگاهی کارگران و کارفرمایان سبب شده است که اختلافاتی بین این دو گروه حادث گردد در حالیکه پس از بروز اختلافات این نتیجه حاصل می شود که با کسب اطلاعات قانونی وعمل نمودن به آنها تا حد بسیار بالایی امکان پیشگیری از مشکلات  وجود داشته است .

 

وکیل اداره کار چگونه می تواند به انعقاد یک قرارداد کار بی عیب و نقص کمک نماید؟

قرارداد کار یکی از با اهمیت ترین  مستندات جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی است و انعقاد قرارداد کار در آتی به خوبی می تواند از بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری نماید اما لازم است که مفاد قرارداد کار به درستی تنظیم شده باشد.

 

 لازم به ذکر است که…

صرف مکتوب نمودن هر نوشته ای نمی تواند وجهه قانونی به نوشته مزبور بدهد و این همان تصور اشتباهی است که بسیاری از کارگران و کارفرمایان در انعقاد قراردادکار  مرتکب می شوند. لازم است که در انعقاد قرارداد کار از قوانین قانون کار تخطی صورت نگیرد و  نمی توان برخی از شروط باطل و مبطل را در قالب قرارداد رسمیت بخشید و این امر همان اشتباهی است که به کرات در بسیاری از قراردادهای کار مشاهده می شود.

 

چه بسیارند قراردادهای کاری که منعقد می گردند اما در مراجع رسیدگی کننده حتی به ضرر فرد ارائه دهنده از آنها استفاده می گردد و این موضوع ریشه در عدم آگاهی کارگران و کارفرمایان در انعقاد قراردادهای کار دارد .

وکیل اداره کار با تسلطی که بر قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی، بخشنامه ها و آیین نامه ها  وسایر قوانین مرتبط دارد و همینطور با تبحر و دقت در امر قرارداد نویسی می تواند قراردادی را منعقد نماید که کاملا در چهارچوب قانون باشد و بدین وسیله از مشکلات آتی جلوگیری نماید.

از طرفی دیگردرک بسیاری از اصطلاحات حقوقی برای افراد عامی به سختی امکان پذیراست و تعداد بی شماری از کارگران در امضاء قراردادهای کاری با مفاد قرارداد و بندهای آن آشنایی ندارند و همین امر سبب میگردد که قراردادهایی را امضاء نمایند که عواقب غیر منتظره ای را برای آن ها در پی خواهد داشت.

از این رو بهتر است کلیه کارگران، پیش از امضاء و انعقاد هر قراردادی  با وکیل اداره کار مشورت نمایند، تا وی ابهامات و بندهای قرارداد را با دقت مطالعه و اطلاعات لازم را ارائه دهد  و سپس با آگاهی کامل به امضاء و انعقاد قرارداد کار مبادرت نمایند.

 

وکیل اداره کار چه کمکی به حل و فصل اختلافات کارگران و کارفرمایان می نماید ؟

اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی یک مرجع اداری است که دارای شعبی جهت رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان و دعاوی کارگر و کارفرما است.

البته بسیاری از کارگران و بعضا برخی از کارفرمایان از وجود چنین مرجع رسیدگی کننده ای مطلع نیستند و گاها تنها نامی از این مرجع اداری را شنیده اند ،اما اینکه ساز و کار این مرجع رسیدگی به چه صورت است را اکثر کارگران و کارفرمایان نمیدانند و همین عدم آگاهی در بسیاری از موارد سبب شده است که حق قانونی کارگران و کارفرمایان ضایع گردد.

گاهی نیز کارگران و کارفرمایان از وجود چنین شعب رسیدگی  کننده ای آگاه می باشند اما اطلاعی از این موضوع که در این شعب به چه صورتی باید اقدام صورت گیرد، ندارند. و همین موضوع امر مهم دیگری است که نیازمند اطلاعات قانونی و همینطور آشنایی با روند رسیدگی در هر یک از این شعب می باشد.

 

شعب رسیدگی کننده در اداره کار

  • شعب تشخیص

شعب تشخیص اولین مرحله رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان می باشد . در این مرحله نیاز به تقدیم دادخواست می باشد. و پس از آن زمان رسیدگی مشخص می گردد و سپس زمان مزبور به کارگر و کارفرما ابلاغ می گردد. کارگر و کارفرما در زمان مقررشده  در شعبه مزبور حضور می یابند تا به اختلاف آن ها رسیدگی  صورت گیرد .

 

  • شعب هیات حل اختلاف

شعب هیات حل اختلاف مرجع تجدیدنظر در شعب اداره کار می باشد.

 پس از اینکه رای مرجع شعب تشخیص صادر می گردد، چنانچه نسبت به رای شعب تشخیص اعتراضی وارد باشد متقاضی می تواند در این مرجع به رای صادره از شعب تشخیص اعتراض نماید. پس از صدور رای در شعب تشخیص، معترض 15 روز مهلت دارد تا  دادخواست اعتراض خویش را به هیات حل اختلاف ارائه دهد .

آشنایی با هر کدام از این شعب و اینکه هر کدام چگونه عمل می نمایند و نحوه ارائه مدارک و چگونگی دفاع در هر کدام از این شعب امری است که هر فردی با آن ها آشنایی ندارد، و اینجاست که بهتر است از یک وکیل اداره کار متخصص مدد گرفت .

 

وکیل اداره کار با اشرافی که بر قوانین کار، آیین نامه ها، بخشنامه ها و … دارد و  همینطورآشنایی با چگونگی  روند ارائه دادخواست و رسیدگی در شعب اداره کار به سهولت می تواند پرونده های ارجاعی را به سر منزل مقصود برساند.

 

 ذکر یک نکته بسیار حائز اهمیت …

فن بیان قوی وکیل اداره کار را به هیچ وجه نباید در پیشبرد بهتر جلسه های رسیدگی کننده در اداره کار، نادیده گرفت ، بسیار دیده شده است که با بیان نسنجیده سخنی در جلسات رسیدگی کننده در اداره کار، به دلایلی همچون خشم و ناراحتی و گاها بیان سخنان غیر مستند که منجر به اقامه دعاوی همچون تهمت و افترا میگردد، عواقب غیر مترقبه ای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد گردیده است، که شاید جبران آن سخنان غیر مقدور و یا با دشواری بالایی همراه گردیده است.

 

از این رو بهتر است که در جلسات دفاع در شعب اداره کار از وکیل اداره کار استفاده شود چراکه وی با فن بیان  قوی خویش و همینطور به کار بردن صحیح  قوانین و مستندات به سهولت می تواند حق موکل  را مطالبه نماید و احتمال درگیری بین کارگران و کارفرمایان را تا حد بالایی کاهش می دهد .

 

وکیل اداره کار در دعاوی کارگر و کارفرما از چه مستنداتی استفاده می نماید ؟

مستندات یا ادله اثبات دعوا، به دلایلی گفته می شود که کارگر و کارفرما در بیان دفاع در جلسات رسیدگی در اداره کار جهت اثبات گفته های خویش استفاده می نماید.

ادله اثبات دعوا در جلسات رسیدگی در اداره کار عبارتند از :

اقرار

اقرار به معنای بیان خبری به سود دیگران و به ضرر خویش است . البته این امر که کارگر و کارفرما خود اقدام به اقرار برعلیه خویش نمایند بسیار بعید است . اما گاها مواردی وجود دارد که در جلسات رسیدگی کارگر و کارفرما با بیان مطالبی  به اشتباه و  یا سهوا، اقرار بر علیه خویش می نمایند که از آنجایی که این موضوع در مراجع رسیدگی کننده رخ می دهد، انکار آن غیر ممکن میگردد.

از این رو بهتر است در جلسات دفاع از وکیل اداره کار بهره جست تا از بیان  گفته های سهوی و اشتباه غیر مرتبط ، پیشگیری شود .

 

شهادت شهود

شهادت شهود بدین معناست که افرادی که از موضوعی مطلع می باشند نزد مقام رسیدگی کننده حضور یابند و از امر مزبور وی را مطلع نمایند.

 این موضوع که با شهادت شهود امکان اثبات مدعا در مراجع رسیدگی کننده در اداره کار وجود دارد را تقریبا بسیاری از کارگران و کارفرمایان می دانند اما اینکه این شهود چه افرادی باشند و چگونگی شهادت این افراد در مراجع، از اهمیت بالایی برخوردار است . چراکه هر فردی نمی تواند به بیان شهادت مبادرت نماید .

 

سند

سند به هر نوشته ای گفته میشود که نشان دهنده وجود حقی برای صاحب آن باشد.

 اسنادی که در اداره کار می توان ارائه داد عبارتند از : قرارداد کار، فرم های ماموریت، فیش های واریز حقوق، فرم های واریز بیمه و….

این اسناد باعث می گردد که رابطه کارگر و کارفرما اثبات گردد اما پس از اینکه این رابطه اثبات شود نوبت به مطالبه حق و حقوق ضایع شده کارگر و یا کارفرما می رسد که این امر نیز در گرو بهره بردن صحیح از اسناد و مدارکی است که کارگر و یا کارفرما در دست دارند .

در بسیاری از مواقع کارگر و یا کارفرما اسناد و مدارکی در دست دارند اما متوجه نیستند که از این مستندات چگونه بایستی استفاده نمایند .

وکیل اداره کار با بررسی تمامی اسناد و مدارک موجود در دست کارگر و کارفرما، مستندات را به درستی جمع آوری می نماید و زمانی که اسناد و مدارک به صورت صحیح جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد، قطعا حصول نتیجه مطلوب اصلا دور از ذهن نمی باشد.

 

سوگند

سوگند به معنای این است که خدا را گواه قضیه قرار می دهند و از قسم با نام خدا جهت اثبات مدعا استفاده می شود .

 

چه مواقعی باید از وکیل اداره کار مشاوره بگیریم؟

در حال حاضر کمتر افرادی هستند که شاغل نباشند . چراکه گذران زندگی با وضعیت اقتصادی در حال حاضر به قدری مشکل شده است که اکثر افراد جامعه به دنبال کسب درآمد و دریافت حقوق و مزایا هستند .از این رو سعی بر این است که با حرفه ای که در آن آموزش دیده اند بتوانند برای خویش کسب درآمد نمایند.

اما تعداد بسیار کمی از افراد شاغل با قانون کار و بیمه تامین اجتماعی که از اصول اولیه کار است، آشنایی دارند و بدون کسب هیچ اطلاعاتی از حقوق خویش وارد کسب وکار مربوطه می شوند و پس از بروز مشکل کارگر با کارفرما و یا کارفرما با کارگر به فکر راه چاره می افتند، در حالیکه با یک مشاوره حقوقی صحیح پیش از اقدام در هر کسب و کاری به سهولت امکان پیشگیری از بسیاری از حوادث وجود دارد .

 

بهترین وکیل اداره کار بایستی چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

یک وکیل اداره کار متخصص فردی است که بر قانون کار، قانون تامین اجتماعی، آیین نامه ها، بخشنامه ها و سایرقوانین مرتبط آشنایی  دارد و میداند که باید در دادخواست خویش  به کدام مواد قانونی تمسک جوید  و چه ادله و مدارکی را بایستی در محکمه ارائه دهد و از طرفی دیگر به آنچه میخواهد در جلسات رسیدگی در مراجع اداره کار بیان نماید مسلط است و فن بیان قوی و گیرا دارد .

در کنار همه این موارد تجربه کاری نیز در کفه دیگر ترازو قرار میگیرد و بسیار نقش اساسی ومهمی در  عملکرد بهتر یک وکیل اداره کار دارد و همیمن فاکتورهاست که از یک وکیل اداره کار فردی متخصص می سازد.

 

وکیل اداره کار وکیل پرس چگونه به شما کمک می کند ؟

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادری متخصص و متبحر در همه زمینه های حقوقی، کیفری ، ثبتی و… می باشد و در حوزه اداره کار وتامین اجتماعی نیز، سیستم تخصصی عمل نمودن را اعمال کرده است و وکلایی به صورت کاملا اختصاصی در موضوع اداره کار و بیمه تامین اجتماعی که امری انفکاک ناپذیر از قانون کار است گرد هم آمده اند تا در این حیطه نیز جهت احقاق حق کارگران و کارفرمایان اقدامات لازم را ارائه دهند.

اگرچه برخی از کارگران و کارفرمایان با این تصور که اطلاعات کاملی در این زمینه دارا هستند، خود به دفاع در مراجع رسیدگی اقدام می نمایند اما زمانی که در مراجع رسیدگی حضور می یابند قادر به احقاق حق خویش نمی شوند که البته این موضوع بحث و بررسی های طولانی را می طلبد که جهت پیشگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می گردد.

 

همچنین بخوانید:

وکیل خانواده کیست و چه وظایفی دارد؟

 

مزیت های مشاوره با وکیل اداره کار وکیل پرس در امور کارگر و کارفرما 

  • ارائه مشاوره تلفنی
  • برگذاری جلسات مشاوره حضوری با حضور وکلای متخصص در حوزه روابط کار و بیمه تامین اجتماعی
  • بررسی کاملا تخصصی جزء به جزء مدارک و مستندات توسط چند تن از وکلای مجرب
  • پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص اما استفاده ازتجربه و دانش چند تن از وکلای وکیل پرس
  • پیگیری پرونده ها در اختلافات کارگر و کارفرمایی در مراجع رسیدگی کننده بدون حضور موکلین در مراجع مزبور
  • بررسی مدارک و مستندات و پیشبینی میزان موفقیت پرونده پس از طرح در مراجع رسیدگی کننده
  • در جریان قرار دادن موکلین از جزء به جزء روند پرونده در مراجع رسیدگی کننده اداره کار
  • تنظیم قراردادهای کار قانونی و بی عیب و نقض با پرسنل

 

جهت اخذ مشاوره اداره کار از وکیل دیوان عدالت اداری متخصص هم اکنون با ما تماس بگیرید. مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل پرس

09101413904

26705209 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل اداره کار | مشاوره حقوقی اداره کار»

دیدگاهتان را بنویسید