هزینه استرداد جهیزیه

فهرست مطالب

دعوی استرداد جهیزیه (هزینه استرداد جهیزیه) ، یکی از دعاوی مالی در حوزه دعاوی خانواده بوده است لذا پرداخت هزینه دادرسی در رابطه با این دعوی معادل هزینه دعاوی مالی بوده است. که این هزینه حسب آنکه ارزش خواسته به چه میزان بوده است بهای خواسته تعیین می شود و زوجه به عنوان درخواست دهنده ملزم به پرداخت می گردد و چنانچه زوجه تمکن مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی نداشت می توان با طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادسی به دادگاه از پرداخت هزینه معاف گردد.

هزینه دادرسی چنانچه ارزش مالی مهریه کمتر از 20 میلیون تومان بوده باشد میزان بهای خواسته معادل 2.5 درصد ارزش خواسته بوده و هزینه دادرسی چنانچه ارزش مالی مهریه بیشتر از 20 میلیون تومان بوده باشد میزان بهای خواسته معادل 3.5 درصد ارزش خواسته می باشد که معمولا حسب تعرفه قضایی این هزینه معادل 3.5 درصد از ارزش کل مال می باشد البته زوجه به جز پرداخت هزینه دادرسی، برای استرداد جهزیه اش از منزل زوج ملزم به پرداخت هزینه های از جمله جمع آوری ، حمل و نقل و جابه جایی جهزیه نیز می باشد

و چنانچه زوجه جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده زوج، از اموالش که هنوز در منزل زوج بوده تقاضای تامین خواسته و توقیف اموالش را بدهد منوط به سپردن خسارت احتمالی بین 15 تا20 درصد میزان خواسته اش می باشد.

 

همچنین بدانید:

استرداد جهیزیه بدون سیاهه

 

سوالات متداول در حوزه استرداد جهیزیه :

پرداخت هزینه دادرسی راجع به استرداد جهزیه علیه زوج بر عهده چه کسی است؟

از آنجایی که دعوی استرداد جهزیه از جانب زوجه به طرفیت زوج مطرح می گردد لذا زوجه ملزم به پرداخت هزینه های راجع به آن می باشد مگر آنکه زوجه به علت فقدان تمکن مالی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد که با طرح دعوی اعسار می تواند از این هزینه معاف گردد

چنانچه برای استرداد جهزیه نیاز به کارشناس برای تشخیص ارزش مالی جهزیه تعیین گردد هزینه پرداخت با چه کسی بوده است؟

جز پرداخت هزینه دادرسی ، کلیه هزینه هایی که ارتباط با استرداد جهزیه داشته از جمله کارشناسی، نقل و انتقال و جابه جایی جهزیه بر عهده زوجه می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مطالبه مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید