مهمترین مزایای داوری چیست؟

فهرست مطالب

در بحث قبل به موضوع چه دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری می باشد؟ پرداختیم اما در این نوشته هرچند کوتاه، سعی خواهیم کرد به مهمترین مزایای داوری اشاره ای داشته باشیم

 

یکی از محاسن داوری، هزینه دادرسی است. افرادی که برای دعاوی مالی به دادگستری ها مراجعه می کنند هزینه قابل توجهی از انها مطالبه خواهد شد چه بسا به همین خاطر خودداری کنند از شکایت و رسیدن به حقوق خود. بنابراین در داوری با توجه به میزان هزینه دادرسی کمتری که وجود دارد از مزیت های داوری محسوب می شود.

یکی دیگر از مزیت های داوری، زمان رسیدگی به پرونده ها می باشد چرا که وفق ماده 484 آیین دادرسی مدنی پرونده ای برای بررسی به داور ارجاع می شود داور حقوقی تکلیف دارد طبق قانون ظرف 3 ماه نسبت به رسیدگی صدور رای مقتضی اقدام نماید در صورتی که همین پرونده در پروسه قضایی ممکن است تا یک سال به طول انجامد.

رای داور را اگر بخواهیم با رای دادگاه در مقام قیاس قرار دهیم، هیچ تفاوتی باهم ندارند. رای دادگاه و رای داور پس از اعلام قطعی در اجرای احکام قابل پیگیری هست. همچنین طبق قانون اساسی به مرد بودن قاضی اشاره شده است اما در مبحث داوری زنان نیز می توانند داور باشند و رای صادر نماید.

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید