فهرست مطالب

مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100

به نظر شما مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری چقدر است؟ با ما همراه باشید وکیل پرس پاسخ این سوال را خواهد داد.

در رابطه با موضوع بحث مطروحه نکته ای که قابل بحث بوده آن است که اگر پرداخت خسارت در مهلت قانونی مقرره صورت نپذیرد حسب گزارش شهرداری به کمیسیون مطروحه حکم به تخریب بنا صادر گردیده شده است امادر رابطه با این امر که این مهلت پرداخت به جریمه در رابطه با تخلفات صورت گرفته که مربوط به عملیات ساخت و ساز بوده است قانون گذار موعد قانونی تعیین شده ای را اعلام ننموده است که این امر ممکن است کمی با ابهام روبه رو باشد و شخص متخلف نداند حداکثر مهلت پرداخت بر جریمه نقدی که بر علیه او از جانب کمیسیون صادر گردیده شده است چقدر می باشد
در این رابطه حسب نظریه صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه این گونه بیان گردیده شد که تعیین این مهلت حسب آنکه شخص متخلف در چه مهلتی فرصت پرداخت به جریمه را داشته است به تصمیم شهرداری بستگی داشته است و اعلام آنکه شخص از پرداخت ممانعت نموده است به کمیسیون ماده 100 بر صدور حکم تخریب بنا بر عهده شهرداری بوده است البته لازم به ذکر است که این پرداختی می تواند به صورت تقدی بوده باشد یا تقسیطی که آن هم در حیطه اختیارات شهرداری می باشد و اوست که تصمیم می گیرد

و اما مواردی که حکم به پرداخت جریمه نقدی بر اثر تخلفات ساخت ساز صورت گرفته ناظر به مواردی بوده که ابتدا رای کمیسیون بر تخریب نبوده و جز مواردی نبوده که شخص متخلف با اقدام نمودن به ساخت بنا بدون مجوز از شهرداری اقدام کرده و رعایت اصول و موازین فنی و شهرسازی را رعایت ننموده باشد چون در این شرایط دیگر نوبت به صدور حکم جریمه نرسیده و مستقیما به تخریب بنا رای داده خواهد شد ولی در شرایطی کمیسیون ضمانت اجرایی که در نظر می گیرد حکم به پرداخت جریمه بوده است و عدم پرداخت آن بوده که موجب اجرا شدن حکم تخریب بنا شده است
و نکته ای دیگری که در اینجا لازم به ذکر بوده آن است این دستور کمیسیون بر حکم تخریب از تخلف سازنده ای که از پرداخت جریمه نقدی خویش ممانعت به عمل می آورد حکمی آمره بوده و شهرداری این حق را نداشته که مخالفت به عمل بیاورد و آن را اجرا ننماید در واقع هرچند در ابتدا به ساکن قرار نیست با تخریب عملیات ساخت و ساز بنا متوقف گردیده شود اما این امر در اصل ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه نقدی متخلف بوده است
و به عنوان آخرین نکته باید یادآور شویم که مقدار جریمه نقدی که شخص متخلف محکوم به پرداخت آن بوده است به عوامل متعددی بستگی داشته است و حسب شرایط خاصی میزان جریمه تعیین گردیده خواهد شد که در ماده 100 در تبصره های 2و 3 قانون می توانیم این تمایزی که راجع به تخلف تراکم اضافی بنا به عنوان تخلف ساخت و ساز بیان شده و راجع به بنای مسکونی و بنای تجاری ، صنعتی به آن تصریح شده و موجب در نظر گرفتن جریمه های نقدی متفاوتی شده است دید.

برخی از سوالات متداول درخصوص مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 :

چنانچه مالک متخلف که به موجب حکم کمیسیون ماده 100 محکوم به پرداخت جریمه نقدی شده است از پرداخت ممانعت کند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در اینجا شهرداری پرونده را به کمیسیونی که شخص متخلف را محکوم به پرداخت جریمه نقدی نموده مجددا ارسال و اعلام می دارد که شخص از پرداخت جریمه اش ممانعت به عمل آورده است که در اینجا ضمانت اجرای این ممانعت مساوی با تخریب ملک سازنده بوده است

سازنده متخلف برای پرداخت جریمه نقدی حسب قانون تحت چه مهلت قانونی باید اقدام بنماید؟

در رابطه با مهلت پرداخت جریمه قانون گذار مهلت قانونی را به صراحت بیان ننموده اما به موجب نظریه مشورتی صادره از قوه قضائیه تعیین این مهلت بر عهده شهرداری گذاشته شده است

 

 

مشاور حقوقی تلفنی رایگان | وکیل پرس

نویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق تیم وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید