تصویر حق طلاق

مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟

فهرست مطالب

طلاق واژه ای که امروزه در هر جای این جهان باشید آن را خواهید شنید. واژه ای که از قدیم بوده و احتمالا تا زمانی که بشر به حیات خود ادامه میدهد وجود خواهد داشت. اما نوع و شیوه هایی برای آن وجود دارد. در موضوع طلاق موارد زیادی مطرح می شود که از آن جمله می توان به حق طلاق اشاره کرد. پرسش چه کسی حق طلاق دارد از جمله موضوعات و پرسش هایی است که به دفعات پرسیده می شود و مباحث زیادی پیرامون آن شکل گرفته است. حق طلاق برای زن مرد متفاوت است، بدین معنا که حق طلاق بر عهده مرد است. پس ممکن است سوال شود چرا زن حق طلاق ندارد یا مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟ در این مقاله قصد داریم به این پرسش و موضوعات پیرمون آن بپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر درباره دعاوی خانواده و برای مشاوره با وکیل طلاق در تهران گروه وکلای وکیل پرس، با ما تماس بگیرید. 

 

ازدواج به معنی پیوندی میان زن و مرد شکل می گیرد و طلاق به صورت عام و کلی گسستن این پیمان است. اما ممکن است سوال شود که آیا زن و مرد در مورد طلاق حقوق یکسانی دارند؟ آیا هر کدام می توانند این حق را داشته باشند که یک طرفه آن را باطل کنند؟ شرایط داشتن حق طلاق چیست و مراتب و مراحل آن به چه صورت است؟

این موارد و مواردی دیگر از جمله پرسش هایی می باشند که ممکن است برای هر شخصی پیش بیاید. به همین منظور دانستنشان برای هر فردی در هر سنی و با هر جنسیتی میتواند مفید باشد.

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟

برطبق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در کشور ما، حق طلاق با زوج یا مرد است. در عین حال مرد می تواند حق طلاق را به همسر خود یا اشخاص دیگر نیز وکالت دهد.

حق طلاق

وکالت در طلاق یا حق طلاق

وکالت در طلاق یا حق طلاق به دو صورت انجام می شود.

اول اینکه در ضمن عقد در سند نکاحیه عنوان شود که چه کسی با چه شرایطی حق طلاق دارد

حالت دوم حالتی است که مرد (زوج) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و وکالت در طلاق را به همسرش یا شخص دیگر بدهد.

در صورتیکه شوهر خارج از ایران باشد، دادن وکالت بوسیله تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت و یا کنسولگری ایران انجام می شود.

 

مسلما اولین چیزی که در حق طلاق به عنوان پرسش یا نقطه ابهام مطرح می شود اختیارات و حدود آن است. وکالت برای طلاق یا همان حق طلاق در صورتی که از طرف مرد در زمان عقد نکاح (سند ازدواج) آورده شودغیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلاعزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

 

آیا می دانید:

آیا در صورت خیانت زن مهریه تعلق میگیرد؟

 

آنچه که در حق طلاق اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.
لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد این نوع وکالت می تواند بلاعزل، قابل عزل و یا مدت دار باشد.

نمونه متن وکالتنامه حق طلاق بدون مهریه

موکل : آقاي

وکيل : خانم

مورد وکالت : مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با شرط بذل تمامي مهريه استحقاقي، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهريه استحقاقي، نفقه و اجرت المثل تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانونی با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل، ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.

نکته:براي گرفتن طلاق از طريق وکالت در طلاق اختيار کردن وکيل و دادن وکالت به وکيل دادگستری الزامی می باشد.

نکته:وکالتنامه های مذکور لزوما می بايستی در يکی از دفاتر اسناد رسمی و يا يکی از کنسولگری های ايران تنظيم شده باشد.

 

آیا می دانید که حکم قطعی طلاق چیست؟

 

در صورتی که زوجه حق طلاق یا بعبارتی از همسرش در موضوع طلاق وکالت داشته باشد بدون نیاز به شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند به عنوان طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.

نکته: توجه داشته باشید که وکالت طلاق زوجه می تواند شروط یا معلق باشد در این صورت وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت مراحل طلاق طی نخواهد شد . زوجه مجبور می شود که اولا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و بعد از آن می تواند از وکالت اخذ شده از شوهر استفاده کند . به زبان راحت تر شرط گذاشتن نوعی سنگ اندازی است و از ارزش وکالت در طلاق (حق طلاق) می کاهد

نکته: در بعضی از شروط ضمن عقد نکاح بعضی از سردفتر داران ناشی –به عمد یا به سهو – می نویسند که حق طلاق به زوجه داده شد. این عبارت کاملا غلط است به تعبیر عامیانه صرفا دلخوش کردن زوجه است و اثر حقوقی ندارد زیرا حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط می شود به زوجه یا شخص دیگری در این خصوص وکالت داد .

در این مقاله سعی کردیم به این موضوع بپردازیم که مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟ امیدواریم این مقاله توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار داده باشد. به منظور آگاهی هر چه بیشتر در موضوع خانواده و سایر موضوعات حقوقی می توانید سایر مقالات دعاوی خانواده  را مطالعه نمایید.

 

سوالات متداول

وکالت در طلاق یا حق طلاق به چه صورت است؟

غالبا در ضمن عقد در سند نکاحیه عنوان شود که چه کسی موکول به  چه شرایطی حق طلاق دارد.

نیز در حالت دیگر مرد (زوج) به میتواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و وکالت در طلاق را به همسرش یا نائب همسرش بدهد.

در چه صورت زن می تواند بدون اجازه مرد طلاق بگیرد؟

این مساله حالات گوناگون دارد اما بر اساس این مقاله در صورتی که زوجه از همسرش در موضوع طلاق وکالت داشته باشد بدون نیاز به شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند به عنوان طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.

وکالت معلق به چه معناست؟

در این صورت وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت داشتن وکالت در طلاق مسیر طی نخواهد شد. زوجه مجبور می شود که اولا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و بعد از آن می تواند از وکالت اخذ شده از شوهر استفاده کند. به زبان راحت تر شرط گذاشتن نوعی مانع است و از ارزش وکالت در طلاق (حق طلاق) می کاهد.

آیا خانم می تونه شخص دیگه ای رو مامور کنه که کار طلاقشو انجام بده؟ چطوری این موضوع باید تو سند ازدواج بیاد؟

ضمن عقد ازدواج وبه صورت شرط ضمن عقد،  آقا باید به همسرش حق وکالت در طلاق و حق توکیل بدهد

همچنین در مقاله وکیل طلاق توافقی، به صورت کاملا تخصصی به این موضوع اشاره نموده ایم. برای کسب اطلاعات و سوالات حقوقی با شماره تماس زیر در ارتباط باشید

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

4 دیدگاه دربارهٔ «مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟»

  1. من اگه از همسرم وکالت در طلاق بلاعزل در دفتر اسناد رسمی بگیرم شوهرم میتونه بعدا حق طلاق و از من بگیره.ممنون

  2. طلاق در قانون ایران از اختیارات مرد می باشد و چنانچه مردی به همسر خود وکالت در طلاق بدهد به این معناست که به همسر خود اجازه میدهد که هر زمان بخواهد به وکالت از شوهر خود را مطلقه نماید.فلذا چنانچه از همسر خود وکالتنامه بلاعزل دارید وی نمیتواند آن را از شما پس بگیرد مگر اینکه خودتان این اقدام را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید