تصویر حق طلاق
فهرست مطالب

مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟

طلاق واژه ای که امروزه در هر جای این جهان باشید آن را خواهید شنید. واژه ای که از قدیم بوده و احتمالا تا زمانی که بشر به حیات خود ادامه میدهد وجود خواهد داشت. اما نوع و شیوه هایی برای آن وجود دارد. در موضوع طلاق موارد زیادی مطرح می شود که از آن جمله می توان به حق طلاق اشاره کرد. پرسش چه کسی حق طلاق دارد از جمله موضوعات و پرسش هایی است که به دفعات پرسیده می شود و مباحث زیادی پیرامون آن شکل گرفته است. حق طلاق برای زن مرد متفاوت است، بدین معنا که حق طلاق بر عهده مرد است. پس ممکن است سوال شود چرا زن حق طلاق ندارد یا مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟ در این مقاله قصد داریم به این پرسش و موضوعات پیرمون آن بپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر درباره دعاوی خانواده و برای مشاوره با وکیل طلاق در تهران گروه وکلای وکیل پرس، با ما تماس بگیرید. 

 

ازدواج به معنی پیوندی میان زن و مرد شکل می گیرد و طلاق به صورت عام و کلی گسستن این پیمان است. اما ممکن است سوال شود که آیا زن و مرد در مورد طلاق حقوق یکسانی دارند؟ آیا هر کدام می توانند این حق را داشته باشند که یک طرفه آن را باطل کنند؟ شرایط داشتن حق طلاق چیست و مراتب و مراحل آن به چه صورت است؟

این موارد و مواردی دیگر از جمله پرسش هایی می باشند که ممکن است برای هر شخصی پیش بیاید. به همین منظور دانستنشان برای هر فردی در هر سنی و با هر جنسیتی میتواند مفید باشد.

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟

برطبق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در کشور ما، حق طلاق با زوج یا مرد است. در عین حال مرد می تواند حق طلاق را به همسر خود یا اشخاص دیگر نیز وکالت دهد.

حق طلاق

وکالت در طلاق یا حق طلاق

وکالت در طلاق یا حق طلاق به دو صورت انجام می شود.

اول اینکه در ضمن عقد در سند نکاحیه عنوان شود که چه کسی با چه شرایطی حق طلاق دارد

حالت دوم حالتی است که مرد (زوج) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و وکالت در طلاق را به همسرش یا شخص دیگر بدهد.

در صورتیکه شوهر خارج از ایران باشد، دادن وکالت بوسیله تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت و یا کنسولگری ایران انجام می شود.

 

مسلما اولین چیزی که در حق طلاق به عنوان پرسش یا نقطه ابهام مطرح می شود اختیارات و حدود آن است. وکالت برای طلاق یا همان حق طلاق در صورتی که از طرف مرد در زمان عقد نکاح (سند ازدواج) آورده شودغیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلاعزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

 

آیا می دانید:

آیا در صورت خیانت زن مهریه تعلق میگیرد؟

 

آنچه که در حق طلاق اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد.
لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد این نوع وکالت می تواند بلاعزل، قابل عزل و یا مدت دار باشد.

نمونه متن وکالتنامه حق طلاق بدون مهریه

موکل : آقاي

وکيل : خانم

مورد وکالت : مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با شرط بذل تمامي مهريه استحقاقي، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهريه استحقاقي، نفقه و اجرت المثل تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانونی با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل، ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت ۳۰ سال سلب و ساقط نمود.

نکته:براي گرفتن طلاق از طريق وکالت در طلاق اختيار کردن وکيل و دادن وکالت به وکيل دادگستری الزامی می باشد.

نکته:وکالتنامه های مذکور لزوما می بايستی در يکی از دفاتر اسناد رسمی و يا يکی از کنسولگری های ايران تنظيم شده باشد.

 

آیا می دانید که حکم قطعی طلاق چیست؟

 

در صورتی که زوجه حق طلاق یا بعبارتی از همسرش در موضوع طلاق وکالت داشته باشد بدون نیاز به شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند به عنوان طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.

نکته: توجه داشته باشید که وکالت طلاق زوجه می تواند شروط یا معلق باشد در این صورت وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت مراحل طلاق طی نخواهد شد . زوجه مجبور می شود که اولا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و بعد از آن می تواند از وکالت اخذ شده از شوهر استفاده کند . به زبان راحت تر شرط گذاشتن نوعی سنگ اندازی است و از ارزش وکالت در طلاق (حق طلاق) می کاهد

نکته: در بعضی از شروط ضمن عقد نکاح بعضی از سردفتر داران ناشی –به عمد یا به سهو – می نویسند که حق طلاق به زوجه داده شد. این عبارت کاملا غلط است به تعبیر عامیانه صرفا دلخوش کردن زوجه است و اثر حقوقی ندارد زیرا حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست و فقط می شود به زوجه یا شخص دیگری در این خصوص وکالت داد .

در این مقاله سعی کردیم به این موضوع بپردازیم که مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟ امیدواریم این مقاله توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار داده باشد. به منظور آگاهی هر چه بیشتر در موضوع خانواده و سایر موضوعات حقوقی می توانید سایر مقالات دعاوی خانواده  را مطالعه نمایید.

 

ممکن است تصور شود که وقتی زوج به زوجه خود در امر طلاق وکالت می دهد در اصل دارد حق قانونی خود را به او منتقل می نماید درحالی که این تصور غلط است چرا که حسب قانون ما حق طلاق مختص به مرد بوده است و او تنها با دادن حق طلاق به همسرش، به او در امر گرفتن طلاق، وکالتی از جانب خود می دهد که بتواند زوجه اقدامات لازمه را راجع به طلاقش انجام بدهد البته همان گونه که بیان شد رسمیت داشتن این وکالت منوط به رعایت شروطی از جمله تنظیم شدن این وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی بوده است.
پس متوجه شدیم که واگذار نمودن اقدامات راجع به امر طلاق به زوجه به معنای مسقط شدن حق زوج نبوده و زوج هر زمانی که بخواهد می تواند اقدام به دادن طلاق همسر خود بنماید چرا که حق طلاق از آن زوج بوده است.

حالا فرض کنید زوج به همسر خود در امر طلاق وکالت داد آیا می توان هر زمانی که اراده نمود این حق را از او اسقاط نماید ؟

پاسخ به این سوال منوط به آن بوده که در ابتدا به متن این وکالت نامه توجه بنماییم که زوج به همسرش چه نوع وکالتی را داده است:

  • وکالت بلاعزل داده
  • وکالت قابل عزل داده
  • و یا مدت دار
  • و وکالت در داشتن این امر را در ضمن عقد نکاح شرط نموده و یا بعد از عقد این اعطای وکالت به زوجه در دفترخانه داده شده است ؟

در پاسخ باید اعلام داریم که اگر در رابطه با این امر به زوجه در حین عقد و در قالب شرط ضمن عقد وکالت در امر طلاق داده شود این وکالت غیر قابل عزل بوده و زوج حق اسقاط نمودن آن را نداشته است اما در رابطه با فرضی که در خارج از ضمن عقد به زوجه این حق داده شده باشد اختیار اینکه چه نوع وکالتی به زوجه داده شود با مرد بوده است.

پس ملاحظه نمودیم که واگذاری این حق موجب اسقاط گردیدن حق قانونی زوج نبوده است اما چرا با این حالت بسیاری از آقایان با دادن این حق به همسر خود مخالفت می ورزند ؟
جدا از در نظر گرفتن بحث های اخلاقی این امر، شاید از نظر قانونی داشتن ترس و واهمه مرد بدین خاطر بوده باشد که اگر من حق طلاق را به همسر خود بدهم زوجه من بدون آنکه برای گرفتن طلاق خود و تقاضای آن از دادگاه محتاج ارائه دادن ادله قانونی بوده باشد که برحسب آن به ادعای زوجه ترتیب اثر داده شود به راحتی می تواند طلاق خود را بگیرد چرا که داشتن این وکالت به منزله آن بوده که زوج به جاری ساختن طلاق راضی بوده و حتی انجام مقدمات راجع به امر طلاق اعم از تعیین وکیل از جانب زوج را به زن خود واگذار نموده است بدون آنکه بداند این امر منجر به منحل شدن زندگی او با زوجه بوده است و جدا از این قضیه ممکن است زوج بدون آنکه در ازای دادن این حق ،حقوق مالی از زوجه اعم از مهریه را سلب بنماید وکالت در امر طلاق را به او می دهد بدین گونه که زوجه همزمانی که می تواند طلاق خود را بگیرد تمامی مهریه خود را از همسرش بگیرد خوب در اینجا مسلما زوج مستلزم ضرر و زیان گردیده شده است هرچند که زوج این اختیار را داشته که دادن وکالت بلاعزل به زوجه را مشروط به بخشش مهریه از جانب او قرار بدهد اما اگر اقدام به این امر ننمود ملزم به دادن کلیه حقوق از جمله مهریه، اجرت المثل و غیره بوده است

 

سوالات متداول مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟

وکالت در طلاق یا حق طلاق به چه صورت است؟

غالبا در ضمن عقد در سند نکاحیه عنوان شود که چه کسی موکول به  چه شرایطی حق طلاق دارد.

نیز در حالت دیگر مرد (زوج) به میتواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و وکالت در طلاق را به همسرش یا نائب همسرش بدهد.

در چه صورت زن می تواند بدون اجازه مرد طلاق بگیرد؟

این مساله حالات گوناگون دارد اما بر اساس این مقاله در صورتی که زوجه از همسرش در موضوع طلاق وکالت داشته باشد بدون نیاز به شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند به عنوان طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد.

وکالت معلق به چه معناست؟

در این صورت وکالت زوجه در طلاق مطلق نیست و به سرعت داشتن وکالت در طلاق مسیر طی نخواهد شد. زوجه مجبور می شود که اولا در دادگاه اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت محقق شده است و بعد از آن می تواند از وکالت اخذ شده از شوهر استفاده کند. به زبان راحت تر شرط گذاشتن نوعی مانع است و از ارزش وکالت در طلاق (حق طلاق) می کاهد.

آیا خانم می تونه شخص دیگه ای رو مامور کنه که کار طلاقشو انجام بده؟ چطوری این موضوع باید تو سند ازدواج بیاد؟

ضمن عقد ازدواج وبه صورت شرط ضمن عقد،  آقا باید به همسرش حق وکالت در طلاق و حق توکیل بدهد

همچنین در مقاله وکیل طلاق توافقی، به صورت کاملا تخصصی به این موضوع اشاره نموده ایم. برای کسب اطلاعات و سوالات حقوقی با شماره تماس زیر در ارتباط باشید

 

بهترین وکلای طلاق

سرکار خانم زهره رستگار

متخصص پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی خانواده اعم از طلاق

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی خانواده و طلاق

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، طلاق، طلاق توافقی و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

جناب آقای صمد زارع

متخصص دعاوی خانواده و حقوقی و ...

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

6 دیدگاه دربارهٔ «مشکلات دادن حق طلاق به زن چیست؟»

  1. من اگه از همسرم وکالت در طلاق بلاعزل در دفتر اسناد رسمی بگیرم شوهرم میتونه بعدا حق طلاق و از من بگیره.ممنون

  2. طلاق در قانون ایران از اختیارات مرد می باشد و چنانچه مردی به همسر خود وکالت در طلاق بدهد به این معناست که به همسر خود اجازه میدهد که هر زمان بخواهد به وکالت از شوهر خود را مطلقه نماید.فلذا چنانچه از همسر خود وکالتنامه بلاعزل دارید وی نمیتواند آن را از شما پس بگیرد مگر اینکه خودتان این اقدام را انجام دهید.

  3. سلام. اگر حق طلاق را دست نویس به همسرم بدهم باز هم میتواند برای طلاق اقدام کند؟

دیدگاهتان را بنویسید