مجازات نگهداری مشروبات الکلی در منزل

فهرست مطالب

 

در رابطه با نگهداری جرم مشروبات الکلی در مقاله پیشین به بررسی پرداختیم در این مقاله سعی بر آن داریم که به این سوال پاسخ بدهیم که مرتکب جرم در چه صورتی اگر اقدام به نگهداری این مواد بنماید مورد مجازات قرار می گیرد؟ (مجازات نگهداری مشروبات الکلی در منزل) آیا نگهداری مشروبات الکلی در مکان خاصی مورد توجه قانون گذار بوده است؟
در پاسخ به این سوالات باید بیان بداریم که قانون گذار در دو مکان به صراحت نگهداری این مشروبات را مورد جرم انگاری قرار داده است. منزل شخص نگه دارنده ، خودرو اعم از آنکه خودرو حمل کننده و نگهدارنده متعلق به شخص نگه دارنده بوده باشد یا نباشد.

در رابطه با نگهداری مشروبات الکلی در منزل باید بدانیم به موجب اصل فقهی اصاله الظهور اصل بر آن بوده که این مشروبات در منزل هر شخصی یافت شود متعلق به او بوده و او به موجب شخص نگه دارنده مستوجب مجازات می گردد.
به بیان دیگر ما در اینجا کاری به آن نداریم که این شخصی که اقدام به نگهداری این مشروبات نموده، مشروبات را برای استفاده شخصی خودش نگه داشته یا به منظور توزیع و فروش، در هرصورت چون این مشروبات در منزلش یافت گردیده، این گونه استنباط گردیده که این مواد از آن او بوده است و هیچ ادعایی خلاف آن قابل پذیرش نیست.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا نگهداری این مشروبات باید به مقدار قابل توجهی بوده باشد تا ما بگوییم شخص به موجب آنکه به این میزان مشروبات در منزلش نگهداری نموده مستوجب مجازات است ؟
در این باره قانون گذار هرگز تفکیکی در رابطه با اینکه مقدار مشروبات نگهداری شده به چه میزان بوده باشد ننموده و حتی اگر به حد استفاده شخصی فرد هم بوده باشد عمل او را جرم تلقی نموده است. درست است که در رابطه با میزان نگهداری این مشروبات حسب آنکه میزان مشروبات یافته شده به چه میزانی بوده موجبی برای اعمال تخفیف مجازات راجع به شخص نگهدارنده گردد اما این عامل موجبی برای انتساب عنوان مجرمانه به او نبوده است .

برخی از سوالات متداول مجازات نگهداری مشروبات الکلی در منزل :

اگر شخص بتواند با ارائه ادله اثبات بنماید که مشروبات الکلی یافت شده به او تعلق ندارد و از آن شخص دیگری بوده اما در منزل او یافت گردیده این ادعا قابل قبول است ؟

در این رابطه اثبات صحت ادعای شخصی که بیان داشته مشروبات به او تعلق ندارد با بازپرس پرونده بوده است اما حسب اصل فقهی اصاله الظهور چون این مشروبات در منزل او یافت گردیده ، تعلق به او داشته و او به جرم نگهداری مشروبات الکلی محکوم به مجازات بوده است

آیا مجازات نگه داری مشروبات الکلی در منزل قابل تعلیق است ؟

در این رابطه باید بیان داریم که اگر نگهداری این مشروبات مصداق قاچاق عمده نبوده باشد قابل تعلیق می باشد

 

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل مواد مخدر هم اکنون تماس بگیرید.

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید